Tải bản đầy đủ

HNG DN BAO CAO THC TP CUI KHOA

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA
-

30-40 trang
Đánh máy
Đúng format (format lên web khoa xem)
Content: có những phần sau
o Lời mở đầu (k đánh số phần này)
 Tính cấp thiết – lí do chọn topic
 Mục tiêu nghiên cứu: chung và cụ thể
• Chung: viết theo format: nghiên cứu về vấn đề … để đưa
ra giải pháp ….
• Cụ thể: chọn 1 mảng bé thôi
 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu: định tính hay định lượng và nêu rõ là
dữ liệu được lấy như thế nào (sơ cấp hay thứ cấp), từ dữ liệu
phân tích được kết quả như thế nào, từ đó có kiến nghị ra sao
 Kết cấu: viết theo format: Ngoài mục lục, phụ lục, bảng biểu thì
bài báo cáo có 3 chương với nội dung như sau ….
o Chương 1: cơ sở lí luận: nêu ra những định nghĩa, phân loại
 Nếu định nghĩa, phân loại lấy theo của tác giả nào thì phải nói

rõ tên tác giả và trích từ sách/tài liệu nào của tác giả đó
 Nếu định nghĩa, phân loại là tự tổng hợp thì viết theo format
sau: bài nghiên cứu này lấy định nghĩa là sự tổng quan của
nhiều ý kiến và được rút ra như sau: …
 Làm theo cái mục 1.1 đến 1.n
o Chương 2: thực trạng
 Cũng làm theo mục 2.1 đến 2.n
o Chương 3: kiến nghị giải pháp
 Nói rõ giải pháp triển vọng đến năm bao nhiêu
 Cũng làm theo mục 3.1 đến 3.n
o Kết luận (phần này cũng không đánh số): tổng kết lại toàn bài
o Danh mục tài liệu tham khảo

- Lưu ý:


o Không đánh các thể loại dấu đầu đoạn, hết ý xuống dòng viết đoạn
mới là ý mới
o Trong bài nghiên cứu không có bất kì đoạn cảm ơn hay xin lỗi nào
o Bảng biểu phải đánh số và có tên. Khi nhắc đến bảng nào thì nói số
bảng ra (VD: từ bảng 2.1 ta thấy)


HƯỚNG DẪN BÀI CUỐI KÌ
- Viết bài mid-term thành 1 bài báo khoa học, không thay đổi topic
- Đóng quyển, có bìa (k cần bìa kính)
- Trang bìa ghi: bài cuối kì môn phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học,
tên đề tài, tên, MSV, lớp tín chỉ, số thứ tự theo danh sách lớp
- Trang tiếp: mục lục
- Trang tiếp: tên đề tài
- Sau đó viết tiếp bình thường theo format bài giữa kì
- Quy định:
o Size: 12
o Spacing: 1.3
o Font: Times new roman
o Giới hạn: 7-15 trang, không hơn không kém
o DEADLINE: 8/11 ca 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×