Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN HỌC Dự báo Kinh tế

4/19/2018

Dự báo Kinh tếGiảng viên

Cao học K26-Lào CaiMôn họcMột số yêu cầu

2016

Giảng viênPGS.TS. Lê Quang CảnhPhó Viện trưởng, Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình
Dương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dânPhòng 101-N14 207 Giải phóng, Hà nộiEmail: canhle75@gmail.comĐiện thoại: 094-707-1789Thông tin chi tiết:
http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/TimKiemL
LKH.aspx

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

1


4/19/2018

Mục đích môn học


Mục đíchTrang bị các kiến thức cơ bản về Dự báo kinh tếVận dụng vào dự báo các vấn đề cụ thể trong kinh tế,
kinh doanh và quản lý tại nơi công tácHọc xong học viên sẽ


Sử dụng, luận giải các thuật ngữ về dự báo kinh tếTự cập nhật và tiến hành các tình huống dự báoSử dụng công cụ dự báo cho công việc

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Giáo trình và tài liệu tham khảo
Sách bắt buộc: Giáo trình Dự báo Kinh tế, Nhà xuất
bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018
Sách tham khảo:
1. Introductory business and economic forecasting, Ed. 2nd
(Paul Newbold và Theodos Bos)
2. Forecasting: Methods and Applications, Third edition,
(Makridakis et al., 1998), John Wiley & Sons Inc.
Phần mềm ứng dụng: Eviews, Stata, hoặc Excel
Tài khoản lớp

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂNhttp://apim.edu.vn/
Chọn ĐĂNG NHẬP/SINH VIÊN
Tên sinh viên: CHK26
Chọn: Dự báo Kinh tế/TÌM KIẾM
Chọn: DOWN

Pass: 123456

2


4/19/2018

Cách đánh giá kết quả môn học


Có bài kiểm tra và thi
Kiểm tra (về nhà hay tại lớp?)


Nhóm tối đa 3 học viênCó 3 đề:Thảo luận

Thi kết thúc học phần


Sử dụng tài liệu hay KHÔNG sử dụng tài liệu?Thảo luận

(40%)

(60%)

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ý kiến của sinh viên


Bài kiểm tra ở lớp hay ở nhà? Ở LỚPThi mở tài liệu hay KHÔNG?
KHÔNG

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

3


4/19/2018

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Dự báo Kinh tế

Chương trình dành cho
Cao học K26 Lào Cai-2018

4


4/19/2018

Tại sao học dự báo Kinh tế?Nhu cầu về dự báo gia tăng


Từ phía doanh nghiệpTừ phía các cơ sở nghiên cứuYêu cầu trong quá trình ra chính sáchẢnh hưởng ngoại lai tích cực của dự báoDự báo giúp mô phỏng thực tế

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Chương trình, nội dung môn học: Chúng ta
sẽ học những gì?

Giới thiệu về
dự báo và
Phương pháp
dự báo (10
giờ)

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Dự báo một số
đối tượng
quan trọng
khác
(10 giờ)

5


4/19/2018

Những vấn đề cơ bản của Dự báo Kinh tếKhái niệm, tính chấtChức năng, vai trò của dự báoLựa chọn phương pháp dự báoĐánh giá dự báo

Khái niệm về dự báo


Khái niệm: Dự báo là các tiên đoán tổng hợp có căn cứ
khoa học, mang tính xác suất về mức độ, nội dung, các mối
quan hệ trạng thái, xu hướng phát triển của đối tượng nghiên
cứu hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu đã

Dự báo là sự ước lượng giá trị
của một biến hoặc một số biến
cho một thời điểm trong tương
lai.
Dự báo là bất cứ phát biểu về
tương lai.
Dự báo là việc công ty nghĩ và
chuẩn bị cho tương lai.

đề ra trong tương lai.


Tiên đoán có căn cứ khoa họcCó tầm xa dự báo nhất định

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

6


4/19/2018

Tính chất của dự báoDự báo mang tính tổng quátDự báo mang tính xác suất nhưng đáng tin cậyDự báo mang tính đa phương án

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Chức năng và vai trò của dự báo
Dự báo có hai chức năng cơ bản:


Chức năng tham mưuChức năng khuyến nghị hay điều chỉnh

Vai trò của dự báo


Dự báo trong nền kinh tế thị trườngDự báo trong quá trình gia quyết địnhDự báo trong phạm vi doanh nghiệp

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

7


4/19/2018

Các nhóm phương pháp dự báo
Phân tích chuỗi
thời gian

Phương
pháp dự
báo

Nhóm phương
pháp chuyên
gia

Nhóm nhân
tố/cân đối
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiêu chí lựa chọn phương pháp dự báo

Tìm ra phương pháp dựĐộ chính xác dự báoChi phí dự báoKhả năng ứng dụng của phương phápThời gian dự báoCơ sở dữ liệu dự báo

báo phù hợp nhất với mục
tiêu quản lý, hoặc kế
hoạch.

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

8


4/19/2018

Đánh giá dự báo


Đánh giá dự báo được

Đánh giá trước dự báo


tiến hành cả trước và sau

Mục đích: Nhằm hạn chế bớt sai số dự báo, tăng tính
hiện thực của dự báo.

dự báo.


Nội dung:


Kiểm tra dữ liệu dự báoKiểm tra mô hình dự báoKiểm tra các điều kiện cần thiết thực hiện dự báo

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Đánh giá dự báo (tiếp theo)


Đánh giá sau dự báo


Căn cứ vào kết quả dự báo, tính toán sai số dự báo để từ đó có cơ
sở xem xét sự phù hợp của phương pháp dự báo.LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Các sai số dự báo thông dụng


Sai số tuyết đối trung bình (MAE)

MAE 

1 Τ
 y  yˆt
Τ t 1 tSai số bình phương trung bình (MSE)

MSE 

1 T
 ( yt  yˆt ) 2
T t 1Sai số dự báo trung bình (MFE)

MFE 

1 T
 ( yt  yˆt )
T t 1Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình

MAPE 

100 Τ yt  yˆt

Τ t 1 y
t

9


4/19/2018

Thảo luận 1: Tình hình ứng dụng dự báo
trong doanh nghiệp ở Việt Nam


Đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam


Quy môNgành nghề…………Phương pháp dự báo sử dụngNguồn nhân lực dự báoTác dụng của dự báo

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Tương lai của dự báo (đọc thêm)


Số liệu có quy mô ngày càng lớn, chất lượng càng caoĐối tượng của dự báo ngày càng gia tăng, nhất là dự báo kinh

Ví dụ: CPI của Mỹ 1913;
Phương pháp Box-Jenkins,

doanh

Bayes.


Tầm xa dự báo được kéo dài và kết quả dự báo có độ chính xác
caoCác phương pháp dự báo ngày càng hoàn thiện hơnSự phát triển của công nghệ máy tính giúp dự báo giải quyết
những vấn đề phức tạp, quy mô lớn.

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×