Tải bản đầy đủ

CHUYEN d NGHIEN CU DIU KHIN MAY DIN

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN
LỚP CAO HỌC- ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Phần 1 : Động Cơ Điện Một Chiều
1. Cho động cơ điện một chiều với các thông số cơ bản như sau :
Trong Matlab simulink , hộp PowerSystem, mỗi học viên lựa chọn một động cơ
có sẵn trong hộp này. Việc lựa chọn theo thứ tự của sinh viên trong danh sách
mà khoa SĐH đã lập. (SV số thứ tự 1 lựa chọn loại máy có thứ tự là 01;SV số
thứ tự 2 lựa chọn loại máy có thứ tự là 02…. Đến SV thứ tự là 21 lại quay lại
với loại máy 01 và tiếp tục)

Mô phỏng, bằng phần mềm, khảo sát đáp ứng của dòng và áp của động cơ khi
động cơ được cung cấp điện qua cầu chỉnh lưu một pha điều khiển toàn phần,
với các góc mở Thyristor (cosα) khác nhau (cosα = 0.5 ; cosα = 0.75)?


2. Xây dựng mô hình lý thuyết điều khiển vòng kín động cơ một chiều kích
từ độc lập ?
a. Với số liệu của động cơ đã chọn ở trên, mô phỏng lại theo mô hình
điều khiển vòng kín.
b. Nghiên cứu bằng mô phỏng việc điều khiển tốc độ bằng phương
pháp PID của động cơ đã xây dựng.


Yêu cầu : Ghi rõ trong báo cáo các số liệu cần thiết nhằm tính toán kiểm định
Thời hạn nộp bài báo cáo và phần mềm đi kèm : 08/07/2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×