Tải bản đầy đủ

Chuyen d

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG
----------

TIỂU LUẬN
Chuyên đề
ĐỀ TÀI: Công nghệ truyền tải OTDM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

NGUYỄN ĐỨC NHÂN
ĐÀO VĂN NAM
VĂN THANH TÙNG
NGUYỄN BÁ LƯỢNG

LỚP:

HÀ NỘI, 2016

D12VT2I. Giới thiệu chung
Sự gia tăng trong dự kiến của công suất truyền tải trong các mạng cáp quang hiện
tại đang là thách thức công nghệ với các nhà thiết kế. Một trong những thách thức là
tối ưu hóa sự kết hợp của ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) và ghép kênh
phân chia theo thời gian (TDM). TDM có thể được thực hiện bằng cách ghép kênh
điện (ETDM) hoặc bằng cách ghép kênh quang (OTDM) đến một tín hiệu dữ liệu tốc
độ cao. Hiện nay hệ thống 40Gb/s đầu tiên dựa trên ETDM đã được cài đặt và trong
phòng thí nghiệm hệ thống 100Gb/s đã được thực hiện. Ngược lại, tại cùng một tốc độ
dữ liệu đó, thí nghiệm OTDM đã được thực hiện hơn 10 năm trước đó. Ví dụ, thử
nghiệm truyền OTDM 100Gb/s đầu tiên trên một đường truyền dẫn 36 Km đã được
báo cáo vào năm 1993. Kể từ đó, công nghệ truyền dẫn OTDM đã đạt được rất nhiều
tiến bộ với tốc độ truyền dẫn và cự ly đường truyền. Gần đây, công nghệ truyền dẫn
OTDM thành công trong việc truyền dẫn dữ liệu TDM với tốc độ 160Gb/s trên một
chiều dài kỉ lục 4320 Km cáp và dữ liệu TDM tốc độ 2.4 Tb/s trên một sợi truyền dẫn
dài 160 Km.
II. Hệ thống truyền tải OTDM
III. Bộ phát sóng OTDM
IV. Bộ thu sóng OTDM
V. Truyền dẫn sợi quangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×