Tải bản đầy đủ

Chuyen d (5)

1. VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
2. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ LÊN VẬT NUÔI
i.

Сác thông số bức xạ của sinh quyển

ii.

Cấu trúc và tính chất của không khí

iii.

Thời tiết và khí hậu

iv.

Biến tính của không khí

v.

Trao đổi nhiệt giữa cơ thể và môi trường bên ngoài


3. YÊU CẦU VỆ SINH VỀ NƯỚC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG CHĂN NUÔI
4. TIỂU KHÍ HẬU CHUỒNG NUÔI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ LÊN SỨC KHỎE VẬT NUÔI
5. Tìm hiểu tập tính của gia cầm
6. Tìm hiểu tập tính của heo
7. Tìm hiểu tập tính của trâu bò
8. Vật liệu sử dụng trong xây dựng
chuồng trại
9. Quy trình chăn nuôi gà đẻ
10. Quy trình chăn nuôi gà thịt
11. Quy trình chăn nuôi bò sữa
12. Quy trình chăn nuôi heo
13. Quy trình chăn nuôi thỏ
14. Quy trình chăn nuôi bò thịt
15. Quy trình chăn nuôi dê thịt
16. Quy trình chăn nuôi dê sữa
17. Quy trình chăn nuôi heo rừng
18. Quy trình chăn nuôi cừu thịt
19. Quy trình chăn nuôi gà thả vườn
20. Quy trình chăn nuôi vịt chạy đồng
21. Quy trình chăn nuôi vịt thịt


22. Quy trình chăn nuôi vịt đẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×