Tải bản đầy đủ

BAO CAO VAT LIEU BAI 1 NHOM 10 (1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY


Bài Tiểu Luận

Cấu trúc polyme
ENMA220126 - Nhóm: 10

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Vinh Thông

11143372

Nguyễn Đức Thông

11146114

Đỗ Thanh Bình
Hà Thanh Toàn


11146009
11146119

Nguyễn Nhật Trường

11743013

Nguyễn Lê Trung

11146129

Thành phố Hồ Chí Minh_2015

I


Cấu trúc polyme
Bản chất hóa học
So với các hợp chất hữu cơ thì polyme có khối lượng phân tử cao hơn rất nhiều so với họp chất
hữu cơ nên được gọi là hợp chất cao phân tử . các phân tử C liên kết với nhau bằng các liên kết
đồng hóa trị, mạch polime thường rất dài nên công thức chung của polyme thường là nhóm và
n( số lượng nhóm tham gia chuỗi)
- mạch chính là mạch gồm các liên kết các bon liên kết với nhau
-các đơn vị cấu thành nên polyme được lặp đi lặp lại tạo thành các mắc xích gọi là “me”, me đơn
giản thì được gọi là monome
Các phân tử tương tự nhưng có khối lượng thấp hơn được gọi là các oligomer

Polime có 2 tính chất chính:Thường là chất rắn, không bay hơi.
Hầu hết Polime không tan trong nước hoặc các dung môi thường

2


Khái niệm
Polyme là hợp chất cao phân tử có khối lượng phân tử lớn và cấu trúc của nó có sự lặp đi lặp lại


nhiều lần. Nối với nhau bằng liên kết đồng hóa trị
Ví dụ về polyme là ống PVC, các protein, tiền polyme các mệnh giá từ 20.000 đến 500.000vnđ
Cấu trúc polyme có các dạng

Polyme mạch thẳng
Polyme mạch nhánh
Polyme không gian
Polyme dạng lưới

Polyme mạch thẳng

Polyme mạch thẳng là loại các phân tử lớn giống nhau nối với nhau thành một mạch duy nhất mà
không có các chi nhánh hoặc các đường căng ngang . Chuỗi này được gọi là xương sống. Những
mạch này dài nằm cùng chiều sát bên nhau nên có khối lượng riêng lớn hơn.. Các polyme thông
dụng có cấu trúc mạch thẳng là PVC,PE, chúng thường là nguyên liệu để chế tạo polyme các cấu
trúc khác
Bây giờ, polymer tuyến tính không phải ở trong một đường thẳng cứng nhắc. Những liên kết đơn
giữa các nguyên tử trong xương sống có thể xoay xung quanh một chút, hay nhuw kẹp giấy nối
với nhau cuối- đầu- cuối-…..

Cấu trúc polyme PE
Chuỗi xương sống của nó được tạo thành chỉ có hai nguyên tử carbon lặp đi lặp lại một lần
nữa. Một nguyên tử carbon có hai nguyên tử hydro gắn liền với nó, các, hình thành nên các mạnh
thẳng
Ví dụ điển hình cho polyme mạch thẳng là PE, PVC
PE được gọi là một polyme thẳng chuỗi bởi vì nó bao gồm một chuỗi dài các liên kết C-C. Khi
chuỗi PE phát triển nó gấp lại, xoắn lại trên chính nó trong một thời gian ngẫu nhiên

3


4


Polyme mạch nhánh
Polyme mạch nhánh là loại polyme cao phân tử có cấu trúc tượng tự polyme mạch thẳng nhưng
thay thế các H bằng các nhóm thế khác, như thêm hợp chất có lưu huỳnh để tăng tính đàn hồi như
trong chế tạo lốp xe , Nhánh có thể là kết quả của sự hình thành của C-C hoặc các loại khác nhau
của liên kết hóa trị . Phân nhánh đôi khi xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình tổng hợp
polyme Trong thực tế, ngăn ngừa phân nhánh đòi hỏi phương pháp đặc biệt.
các nhánh được goi là polyizobutuylen PIB

Một phân tử polyme ghép là một phân tử polyme phân nhánh trong đó có một hoặc nhiều hơn các
chuỗi bên là khác nhau,các mạnh nhánh phân ra từ chuỗi chính là các nhóm hay các nhánh nhỏ
được đưa vào nhằm làm tăng một tính chất nào đó cho vật liệu để tốt hơn với mục đích ban đầu
đề ra.
Vì vướng các mạch chính nên các mạch không thể nằm sát lên nhau như mạch polyme thẳng đó
đó khối lượng riêng của polyme mạch nhánh thường nhỏ hơn so với polyme mạch thẳng
polyme nhánh phân ra 2 trường hợp polyme phân nhánh phẳng và polyme nhánh không gian
Ví dụ điển hình của Polyme mạch nhánh là glycongen trong gan và cơ bắp động vật và cả trong
cơ thể người
Glucogen là chất tương tự tinh bột, gồm các chuỗi glucose, các gluco được liên kế tuyến tính với
nhau theo mạch thẳng tạo thành một dường riêng

5


Polyme không gian
Một mạng lưới polymer có thể được định nghĩa như là một cấu trúc trong đó về cơ bản tất cả các
bộ ba được kết nối với tất cả các bộ ba khác thông qua cấu trúc đều được hình thành bởi các liên
kết hóa trị, Polyme không gian trong đó các mono có ba nhóm hoạt động tạo nên polyme không
gian 3 chiều có cơ, lý, nhiệt đặc biệt so với các loại polyme khác
Các mono có ba liên kết đồng hóa trị hoạt, hình thành nên lưới không gian ba chiều thay thế cho
khung mạch thẳng tạo nên bởi các me hai chức năng. Polyme gồm bởi các mono có ba chức năng
được gọi là polyme không gian.. Các polyme không gian có tính chất cơ, nhiệt đặc biệt, điển hình
là nhựa êpoxy
Cần chú ý rằng thông thường một polyme không chỉ có một loại cấu trúc. Mà còn có thể có nhiều
loại cấu trúc khác nhau

một chuỗi polyme theo chu kỳ rõ ràng không phải là một mạng lưới. tuy vậy có thể chứa một số
cấu trúc tuần hoàn, và có thể là một mạng lưới của riêng mình
Một mạng lưới polymer và polymer liên kết ngang không cần phải được điều tương tự. Một
polymer có thể được liên kết ngang, và do đó phải được coi là một polymer phân nhánh. như vậy
mà ít nhất một phân tử rất lớn là môn với giai đoạn polyme. một mạng polyme từ khi các phần
phân đoạn ngày càng tăng của hệ thống được kết nối với nhau bởi nhiều hơn một trái phiếu.

6


Polyme lưới
Các mạch cạnh nhau trong polyme này được nối với nhau bằng liên kết đồng hóa trị ở một số vị
trí trên mạch, nên mạch có dạng như hình dưới. Thường thì quá trình tạo mạch lưới được thực
hiện bằng cách cho thêm các nguyên tử hoặc cao phân tử có thể tạo nên liên kết đồng hóa trị với
mạch chính, như cao su có cấu trúc polyme lưới nhờ lưu hóa

Những liên kêt đồng hóa trị buộc tất cả các phân tử polyme liên kết lại với nhau, bời vì chungs
được gắn với nhau, Như khi cao su được nung nóng, chúng có thể không chảy qua nhau cũng
không quánh lại dính với nhau, đây là lý do chính cao su ít tay chảy .
khi polyme là cao su lưu hóa thì có các kết kết dọc tăng độ cứng cũng như khả năng chống trượt
lên nhau của các chuỗi tạo độ hở. thường diễn ra ở nhiệt độ cao, các liên kết lúc này không còn
được định hình, vì nhiệt độ làm gây ra các liên kết ngang mà làm cho hình ngang và có thể được
định hình lại thông qua hình dạng chứa nó đó là tính chaart của cao su dẻo
polyme lưới có thể được dùng làm chất kết dính các bộ phận điện tử, polyme mạch lưới ít bị hòa
tan trong các dung môi bởi vì các polyme đồng hóa trị gắn liền kề nhau có độ gắn kết cao chống
ăn mòn và thay thế các nhóm bởi các nhóm nhác. Nhưng nó có thể hấp thụ dung môi nhưng
không làm giảm đi tính hòa tan của nó so với ban đầu

7


Tài liêu tham khảo:
https://sites.google.com/site/truongvanchinhvatlieucokhi/home/vat-lieu-phi-kim-loai/vat-lieupolyme/cau-truc-phan-tu-polyme/cau-truc-mach-cua-polyme
http://www.giasuonline.edu.vn/lesson/235/bai-13-14-ai-cuong-ve-polime-va-vat-lieu-polime/
http://www.thuvienvatly.edu.vn/f/38541

giáo trình vật liệu học spkt
sách giáo khoa hóa học 12
hình ảnh copy từ trên mạng

8


9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×