Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ, KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BỬU TƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI BỬU TƯỜNG
Ngành: KẾ TOÁN
Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Văn Bảo
Sinh viên thực hiện: Tất Trần Lâm Huân
MSSV: 1411180331

Lớp: 14DKTC02

TP. HCM, năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI BỬU TƯỜNG
Ngành: KẾ TOÁN
Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Văn Bảo
Sinh viên thực hiện: Tất Trần Lâm Huân
MSSV: 1411180331

Lớp: 14DKTC02

TP. HCM, năm 2018

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến thầy Nguyễn Thanh Tú, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Báo
cáo tốt nghiệp.


Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Kế Toán- Tài Chính- Ngân Hàng,
Trường Đại Học Công Nghệ TP. HCM ( Hutech) đã tận tình truyền đạt kiến thức
trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học
không chỉ là nền tảng cho quá trình em thực tập mà còn là hành trang quí báu để
em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sức khỏe đã cho
phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty.
Em xin cảm ơn các anh chị phòng kế toán của công ty đã giúp đỡ, cung cấp những
số liệu thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.
Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự
nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty TNHH Giải
pháp sức khỏe luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong
công việc
Em xin chân thành cảm ơn

TP.HCM, ngày... tháng... năm...DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


DANH MỤC CÁC BẢNG


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH


Mục lục
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI BỬU TƯỜNG
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
1.4 Giới thiệu về bộ phận kế toán/ bộ phận kiểm toán của công ty
1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán/ kiểm toán của công ty
1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh
1.4.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty/ Quy định về hoạt động kiểm toán của công
ty
1.4.4 Chế độ, chính sách kế toán/ kiểm toán áp dụng tại công ty
Chương 2: PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2.1 Thông tin người được phỏng vấn:
2.2 Kiến thức, kĩ năng cần thiết với vị trí thực tập
2.3 Thuận lợi/ khó khăn trong quá trình thực tập
Chương 3: MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
3.1 Vị trí công việc trong doanh nghiệp
3.2 Mô tả chi tiết công việc thực tập
3.3 Thu thập chứng từ/ sổ sách báo cáo liên quan
3.4 So sánh giữa thực tế và lý thuyết
3.5 Bài học kinh nghiệm rút ra sau đợt thực tập


PHẦN MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn công ty:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập của kinh tế nước ta cùng sự phát triển,sự
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn .Điều này làm cho các nhà
đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kinh doanh nào đó ,và
họ mong muốn với sự đầu tư này sẻ đi đến đạt lợi nhuận cao nhất và doanh thu tốt nhất. Vậy
để làm được điều đó ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư ,doanh nghiệp củng cần
phải xác định và nắm bắt được dòng tiền đang lưu chuyển ra sao .Vì vậy các công ty, nhà
đầu tư cần phải có một đội ngũ ,để giúp công ty, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính
của công ty một cách đầy đủ và đúng đắn .Thông qua quá trình tìm hiểu và được sự giới
thiệu của một người chị. Em biết được CTY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE có thể đáp
ứng được nhu cầu thực tập của em. Do đó em quyết định chọn Công ty TNHH GIẢI
PHÁP SỨC KHỎE”. Và em đã được sự đồng ý của công ty để đươc thực tập.


2.Mục tiêu thực tập:
Nắm rõ được bộ máy làm việc của một công ty, làm quen với công việc và môi trường làm
việc đúng với chuyên ngành mà mình đã lựa chọn.


NỘI DUNG CỦA CÁC CHƯƠNG


NHẬT KÍ THỰC TẬP
STT

Ngày, tháng

Mô tả nội dung công việc

Tự đánh giá mức độ
hoàn thành công việc

Ghi chú

1
2
3

Xác nhận của cán bộ hướng
dẫn tại công ty
(ký tên ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực tập
(ký tên, ghi rõ họ tên)


KẾT LUẬN


PHỤ LỤC


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×