Tải bản đầy đủ

Bao cao thanh tich tr n khanh h ng

Ảnh
4x6cm

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TRAO DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT
Năm học 2013 – 2014

I. TRÍCH NGANG LÝ LỊCH:
1. Họ và tên: TRẦN KHÁNH HƯNG
Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh:
13/01/1994
3. Dân tộc:
Kinh
4. Quê quán: Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam.
5. Trường :
Đại học Kinh Tế- Đại Học Đà Nẵng
Khoa :
Quản trị kinh doanh
Lớp: 38K16CLC
Năm thứ : 3

Điệnthoại : 01642889075
Email :
trankhanhhung1994@gmail.com
6. Chức vụ :
- Đoàn: Chủ nhiệm CLB Sức Trẻ Kinh Tế
7. Đảng viên, đoàn viên: Đoàn Viên.
II. THÀNH TÍCH :
1. Đạo đức tốt :
- Tiêu chuẩn bắt buộc :
• Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
• Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định
của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
• Có lối sống văn hóa, văn minh.
• Điểm rèn luyện đạt : Kì 1 năm 2011 -2012 : 90 điểm
Kì 2 năm 2011 -2012 : 92 điểm
- Tiêu chuẩn ưu tiên :
• Tham gia hiến máu tình nguyện 1 lần: tháng 2/2014
• Tham gia và đóng góp tích cực cho chiến dịch HSSV Tình nguyện hè Đại
Học Đà Nẵng 2014
• Tham gia chương trình tình nguyện đông Mùa Gió Ấm 2014 do CLB Sức
trẻ kinh tế tổ chức
2. Học tập tốt :
- Tiêu chuẩn bắt buộc:
• Có thái độ học tập tích cực, luôn ý thức vươn lên
• Chuyên cần trong học tập.
• Điểm trung bình học tập cả năm 2011 - 2012: 3, 21 (hệ số 10: 8,03)
Trung bình tích lũy: 3,25
3. Thể lực tốt:
- Tiêu chuẩn bắt buộc :
• Tham gia đội khiêu vũ CLB Sức trẻ Kinh tế
• Tham gia thi tài năng âm nhạc Rubik of music tiết mục Cheerleading

4. Kỹ năng tốt :


- Tiêu chuẩn bắt buộc:
• Thành viên Ban chủ nhiệm, thành viên đội kỹ năng CLB Sức trẻ Kinh tế.
• Tích cực tham gia các hoạt động của Hội sinh viên và nhà trường
• Tham gia chương trình tình nguyện trung thu ‘‘Ánh trăng trẻ thơ’’ do CLB Sức
trẻ Kinh tế tổ chức vào tháng 10/2014


• Tham gia tổ chức chương trình tình nguyện ‘‘Mùa gió ấm’’ tại Đông Giang,
Quảng Nam vào tháng 12/2014
• Tham gia chương trình tình nguyện trung thu 2012 và 2013 do chuyên ngành
quản trị tài chính tổ chức.
• Tham gia Chiến dịch tình nguyện hè Đại học Đà Nẵng 2014
- Tiêu chuẩn ưu tiên :
• Top 10 Thủ lĩnh thanh niên 2014 do Đoàn trường ĐH Kinh tế tổ chức. đơn vị
đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất trò chơi lớn, giải nhì Múa hát tập thể - dân vũ
trong hội thi Thủ lĩnh thanh niên 2014.
• Giải ba trò chơi lớn tại Hội trại Business Camp do Trường ĐH Kinh tế tổ chức
• Giải nhì cuộc thi Múa hát tập thể trong ngày hội Thanh niên tốt do Thành Đoàn
Đà Nẵng tổ chức.
• Vòng bán kết cuộc thi Tài năng sinh viên kinh tế 2014.
5. Hội nhập tốt:
- Tiêu chuẩn bắt buộc :
• Tin học : Giải nhất cấp tỉnh tin học trẻ không chuyên Quảng Nam, tham gia thi
tin học trẻ không chuyên toàn quốc.
• Ngoại ngữ : Theo học chương trình Chất Lượng Cao với 80% nội dung học
bằng tiếng anh.
6. Thành tích khác trong học tập
• Giải ba cuộc thi Rung chuông vàng 2014 phiên bản tiếng anh do Hội sinh viên
ĐHKT tổ chức
• Thủ khoa vòng 2, hiện đang tham gia vòng bán kết cuộc thi Dynamic 2014 do
Trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức.
7. Thành tích trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
• Tham gia đón tiếp các đại biểu đại diện về dự hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn
doa Trung ương Đoàn thanh niên tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày.
• Đóng góp xuất sắc cho hoạt động và phong trào CLB Sức trẻ kinh tế năm học
2013-2014
XÁC NHẬN CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
(HOẶC ĐOÀN THANH NIÊN)
(Ký tên, đóng dấu)

Đà nẵng, ngày 14 tháng11 năm 2013
Người báo cáo

Trần Khánh Hưng
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY,
BGH NHÀ TRƯỜNG

XÁC NHẬN CỦA TỈNH, THÀNH ĐOÀN
(HOẶC HỘI SINH VIÊN TỈNH, THÀNH)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×