Tải bản đầy đủ

Bao cao sau 1 nam cong tac dng trng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CHI NHÁNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 17 tháng 5 năm 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU MỘT NĂM CÔNG TÁC
Kính gửi:

- Ông Giám đốc Công ty;
- Ông Trưởng phòng Tổng hợp;
- Ông Giám đốc Chi nhánh Cà Mau
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Dương Trọng Hải
- Ngày, tháng, năm sinh: 14 / 05 /1987
- Quê quán: 374 Quang Trung – Khóm 4- Phường 5- TP. Cà Mau

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Tử -Viễn Thông
- Chức vụ: Chuyên viên
- Đơn vị: Tổ Kiểm nhiệt – Phân xưởng C&I – Chi nhánh Cà Mau.
- Ngày ký hợp đồng: 01/05/2015
Trước tiên, tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tin tưởng và tạo điều
kiện cho tôi được làm việc tại công ty. Cảm ơn quý đồng nghiệp đã dành cho tôi
một cảm giác thân thiện.
Sau gần một năm công tác tại Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Kỹ thuật Điện Lực Dầu khí Việt Nam, tôi tự nhận xét về kết quả công việc như
sau:
1. Về phẩm chất đạo đức cá nhân:
- Đối với bản thân: Tôi luôn cố gắng rèn luyện, học hỏi để thích nghi với
môi trường làm việc. Có lối sống lành mạnh, luôn chấp hành tốt nội quy cơ quan,
không vi phạm các tệ nạn xã hội.
- Đối với đồng nghiệp: Tôi luôn hòa đồng, thân ái, không che đậy những
điều sai trái, không ghen ghét đố kỵ và không chia rẻ tình cảm riêng tư cá nhân
của người khác. Không ích kỷ, luôn đoàn kết nội bộ và tôn trọng ý kiến của tập
thể.
2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian một năm công
tác:
Trong thời gian làm việc tại Chi nhánh, được sự quan tâm của cấp trên, sự
nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp trong tổ và
tất cả đồng nghiệp trong Chi nhánh nói chung, tôi đã hoàn thành tốt các công việc
như sau:

1/3


2.1. Về kiến thức tổng quát:
- Hiểu biết tổng quát về thiết bị đo lường điều khiển trong nhà máy điện.
- Nắm bắt được các sự cố xảy ra tại nhà máy.
- Nắm bắt qui trình sửa chữa các thiết bị tại Nhà máy điện.
- Nắm được cơ cấu tổ chức và mục tiêu hoạt động của Chi nhánh để từ đó
định ra phương hướng và cách thức làm việc phù hợp với tình hình hiện tại của
Công ty.
2.2. Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất
cùng với các nhân viên trong tổ tại Nhà máy điện Cà Mau.
- Cùng các đồng nghiệp tham gia công tác chuẩn bị, công tác sửa chữa trong
đợt tiểu tu nhà máy điện Cà Mau 1 tháng 07/2015 và đợt đại tu nhà máy điện Cà


Mau 2 từ 25/07/2015 đến ngày 08/09/2015.
- Học tập, nghiên cứu tài liệu, nắm bắt sơ đồ bản vẽ của các thiết bị trong
nhà máy.
- Thực hiện các công tác trên phần mềm Maximo.
2.3. Về công tác tự đào tạo:
Luôn luôn học hỏi những kinh nghiệm của các đồng nghiệp, tham khảo tài
liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm mục đích phục vụ công tác tại Nhà
máy điện ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.
2.4. Về công tác phối hợp:
Luôn tích cực chủ động phối hợp với các đồng nghiệp trong Phân xưởng,
trong Chi nhánh và các nhân viên của đối tác nhằm thực hiện tốt các công việc
được giao.
3. Ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị:
- Có ý thức tổ chức cao.
- Có ý thức hoàn thành công việc cao.
- Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc.
- Luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Chi nhánh và Công ty.
4. Việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
Luôn thực hiện sống và làm việc, học tập theo chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
5. Kết luận và đề nghị:
Sau một năm công tác tại Chi nhánh, tôi đã tìm hiểu sâu về công việc theo
chuyên môn của mình, cũng như về tính chất công việc hiện hữu. Trong quá trình
làm việc không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong Ban lãnh đạo đóng góp ý
kiến và chỉ bảo thêm để tôi luôn có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, nhằm
phục vụ công việc của mình được nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc mang lại hiệu
quả trong công việc.
2/3


Tôi nhận thấy công việc phù hợp với khả năng và
trình độ của tôi, tôi mong muốn được làm việc
lâu dài tại công ty.
Kính mong công ty xem xét chấp thuận cho tôi được tiếp tục ký Hợp đồng
lao động với công ty.
Tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng nội quy, quy định của công ty, không
ngừng học hỏi nâng cao trình độ và cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được
giao.
Xin chân thành cảm ơn!
PHÂN XƯỞNG I&C

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Dương Trọng Hải

PHÒNG TỔNG HỢP

CHI NHÁNH CÀ MAU

………………………………

…………………………….

………………………………

……………………………

………………………………

………………………........

……………………………...

.............................................

Phạm Duy Xuân
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×