Tải bản đầy đủ

Bao cao kho sat HLNB 6 thang du nam

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN TW HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 16 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Kính gửi:

Các khoa/phòng và trung tâm toàn viện

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng Quản lý chất lượng đã phối hợp cùng
phòng Điều dưỡng tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú.
Qua đánh giá chúng tôi thu được một số kết quả như sau:
Tổng số khoa/phòng và trung tâm được khảo sát: 31 khoa phòng
Tổng số người được khảo sát: 446 người, trong đó:
- Có sử dụng thẻ BHYT:


408 người

- Không sử dụng thẻ BHYT:

38 người

Đặc điểm nhân khẩu của người trả lời:
- Giới tính:

Nam: 201

- Tuổi trung bình:

45

- Ngày nằm viện trung bình:

19.4 ngày

Nữ: 245

1. Mức độ hài lòng (%)
Đa số người bệnh đều cảm thấy hài lòng và rất hài lòng. Tỷ lệ hài lòng chung
của Bệnh viện là 90.83%
Trong đó:

- Người bệnh có sử dụng thẻ BHYT: tỷ lệ hài lòng chiếm 90.78%
- Người bệnh không sử dụng thẻ BHYT: tỷ lệ hài lòng chiếm 91.32%

2. Tỷ lệ % đáp ứng so với mong đợi của người bệnh
Kết quả khảo sát đạt được tương đối cao điển hình một số khoa như Phẫu thuật
khớp, GMHS A, Thận nhân tạo, Ngoại Thần kinh, Bỏng, Truyền nhiễm, GMHS B,
Nội Tiêu hóa, Ngoại Tổng hợp, Ngoại Nhi CCB, PTTH-TMB, đạt tỷ lệ hài lòng đạt
trên 90%.

1


23. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

Người bệnh nội trú cảm thấy hài lòng về thái độ của nhân viên y tế.
4. Kết quả cung cấp dịch vụ

Phần lớn người bệnh hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ, tỷ lệ đạt từ mức
4.31 – 4.48.
3


5. Khảo sát nhu cầu khám bệnh cho những lần sau

Hầu hết người bệnh đều khẳng định sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho người nhà sử
dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện chiếm 355/446 phiếu (đạt 79.6%).
6. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của người bệnh nội trú
* Khả năng tiếp cận
Có một số ý kiến không hài lòng về:
- Sơ dồ biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa/phòng khó tìm.
- Các lối đi trong bệnh viện, hành lang không bằng phẳng.
- Người bệnh hỏi và gọi nhân viên khi cần thiết khó khăn.
* Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị
Có một số ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu về vấn đề không được giải thích
về tình trạng bệnh, phương pháp và thời gian dự kiến điều trị rõ ràng; chưa được
công khai, cập nhật thông tin về sử dụng thuốc và chi phí điều trị.
* Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh
- Nhiều ý kiến góp ý về vấn đề chống nắng, chống nóng: nhiều phòng còn
thiếu quạt, quạt hư hỏng và rèm che nên ánh nắng chiếu trực tiếp vào rất nóng.
- Nhà vệ sinh bẩn và dễ trơn trượt, các cống thoát nước thì hay bốc mùi rất khó
chịu.

4


- Chưa được đảm bảo quyền riêng tư như giường bệnh không có rèm che, vách
che di động nên rất bất tiện cho người bệnh khi phải làm vệ sinh cá nhân tại giường.
- Rất nhiều ý kiến phản ánh bệnh nhân chưa được cung cấp nước uống nóng,
lạnh tại chỗ. Bệnh nhân vẫn phải đi xuống căn tin nên rất bất tiện.

Biểu đồ: Số phiếu không hài lòng về cơ sở vật chất
và phương tiện phục vụ người bệnh
* Thái độ ứng xử của nhân viên y tế
- Vẫn còn một số ý kiến góp ý về thái độ ứng xử chưa đúng mực của nhân viên
y tế.
- Nhiều ý kiến góp ý về việc chưa được tư vấn về chế độ dinh dưỡng khi nằm
viện.
- Một số khoa bác sỹ đi buồng bệnh thăm khám buổi sáng quá nhanh.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó GĐ;
- Như trên;
- Lưu QLCL.

TS.BS Phan Hải Thanh

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×