Tải bản đầy đủ

Bao cao hot dng CLB git hng dng tha

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHNL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: CÔNG TÁC SINH VIÊN

BÁO CÁO
(Hoạt động của CLB Giọt Hồng trong tháng 1 và tháng 2)
Kính gửi: Chi bộ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Tôi tên là: TRƯƠNG THỊ HOÀI HẠ

- Chi đoàn: CNTP43

Được sự phân công của Chi Bộ Công Tác Sinh viên về tham gia hoạt động
và theo dõi CLB Giọt Hồng, tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của CLB trong
tháng 3.Gồm các hoạt dộng:
1. 02/03/2014 Giọt Hồng Nông Lâm kết hợp cùng Hiến máu tình nguyện khoa
Luật tổ chức chương trình dã ngoại tại đồi Thiên An và biển Thuận An Tổ chức"
Trò chơi lớn- Gặp mặt đầu Xuân" cho các thành viên trong CLB.
2. 08/03/2014 CLB Giọt Hồng tham gia chương trình Ngày hội Gia Đình CP
Việt Nam huy động được hơn 60 bạn tham gia HM, tham gia các trò chơi dân gian,

giao lưu dân vũ tại Công ty CP – Phong Điền.
3. 16/03/2014 tổ chức test “ KIẾN THỨC VỀ KĨ NĂNG TUYÊN TRUYỀN,
VẬN ĐỘNG, AN TOÀN TRUYỀN MÁU VÀ CHỈ SỐ CẢM XÚC” tại phòng D1.
Tham gia ngày hội cán bộ Đoàn – Hội do Đại Học Huế tổ chức tại Lâm Hoằng.
4. 17/03/2014, Họp Ban Chủ Nhiệm CLB và chọn ra 4 bạn đủ điều tiêu chuẩn
được tham gia lớp học cảm tình Đảng : Phạm Thị Ngọc Kim, Trần Thị Thanh Tâm,
Hộ Thị Liên và Phạm Thế Đồng
5. 23/03/2014 CLB tham Gia Ngày hội cán bộ Đoàn hội do Đoàn Thanh Niên
và Hội Sinh Viên Đại Học Nông Lâm Huế tổ chức.
Trên đây là tất cả các hoạt động của CLB tôi đã tham gia và theo dõi trong
thời gian qua. Xin gửi báo cáo lên Chi Bộ Công Tác Sinh Viên được biết.
Huế, 25 tháng 03 năm 2014
Trương Thị Hoài Hạ


-2-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×