Tải bản đầy đủ

Bao cao danh gia qua trinh giao khoan s

kkBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI GIAO KHOÁN SẢN XUẤT
Thời gian: từ năm 2014 trở đi
Địa điểm: Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đại Dương Xanh
I.
-

II.

Số Liệu Hiện Trạng:
Nhân sự: 11 người (1 người hành chính, 1 người bảo vệ, 1 người cơ khí và 8 người sản xuất).
Nguyên liệu (trấu) tồn kho đến ngày 11/02/2014: 1.405 tấn.
Thành phẩm (củi) tồn kho đến ngày 11/02/2014: 35 tấn (15 tấn củi 20 ly và 20 tấn củi 65 ly).
Máy móc thiết bị: 3 máy Trung Quốc (hoạt động tốt), 2 máy Việt Nam (bị hư phốt bánh đà,
mặt dừng: đã chuyển 1 máy đi sửa cuối tháng 2/2014 xong, còn 1 máy chưa chuyển đi sửa do
bị hư nặng hơn, phải thỏa thuận lại chi phí sửa chữa); dây chuyền máy băm hoạt động bình
thường nhưng cánh quạt bị rơi ra.
- Công cụ, tài sản cố định khác: theo biên bản kiểm kê.

Số Liệu Đề Xuất Khoán Sản Xuất:
1. Hình thức, số lượng:
- Hình thức: khoán nhân công.

- Số lượng thành phẩm: 300 tấn/ 1 tháng.
- Được hưởng ….. % trên số lượng vượt 300 tấn trở đi.
2. Chi phí nhân công:
- Chi phí nhân công sản xuất 2 ca/ 3 máy/ 1 tháng:
Stt

-

Nội dung

Số người/ 2 ca

Đơn giá

Số tiền/ 300 tấn

1

Tài xế ủi trấu vào máy băm

2

3.000.000

6.000.000

2

Cào trấu và vận hành máy băm

4

3.000.000

12.000.000

3

Cung cấp nguyên liêu cho máy thụt


4

3.000.000

12.000.000

4

Vận hành máy thục

4

3.100.000

12.400.000

5

Vô bao

2

3.000.000

6.000.000

6

Bảo trì máy

2

3.300.000

6.600.000

7

Điều hành sản xuất

1

5.000.000

5.000.000

Tổng cộng

19

60.000.000

Chi phí nhân công sản xuất/ 1 tấn/ 1 tháng = 60.000.000/ 300 = 200.000 đồng.
Sau mỗi lần sản xuất đạt được 100 tấn, Công ty sẽ chuyển tiền giải quyết lương công nhân.
Quy trình sản xuất:
Máy băm

Xilô: Trấu đã
băm

Máy thụt

Củi 20 ly,
65 ly

Trấu
nguyên liệu
Bảo trì


3. Chi phí hỗ trợ ban đầu:
Stt

Nội dung

Số tiền

1

Tiền quỹ sản xuất

5.000.000

2

Mua 4 cái bình xe nâng

8.800.000

3

Mua 1 bộ khóa từ số 8 đến số 24

350.000

4

Mua 1 cái mỏ lếch

150.000

5

Mua 100 lít dầu xe xúc, ủi trấu

2.400.000

6

Mua 100 lít nhớt máy thụt

4.500.000

7

Mua 200m dây ống nhựa phục vụ phòng cháy chữa cháy
(do hồ nước dự trữ đã bị cạn khô)

1.000.000

8

Mua 60m ống nhựa PVC 200 để thổi trấu từ sân vào nhà
xưởng (do sân không còn chỗ chứa)

6.000.000

9

Mua 1 cái buly máy thổi trấu

400.000

10

Mua 3 sợi dây curo máy thổi trấu

300.000

11

Mua vật tư gia công lại máy tôn

500.000

12

Sửa lại trạm cân, mua dây cáp nối trạm cân với máy tính để
in phiếu cân

500.000

13

Gia cố lại chân bồn chứa trấu (xi măng, cát, đá)

500.000

Tổng cộng
4.
-

30.400.000

Vật tư và chi phí được hỗ trợ hàng tháng:
Nguyên liệu.
Khuôn, chày, cối, bao đựng củi, bơm nhớt, túi lọc bụi.
Dầu, nhớt, điện, nước.
Chi phí thuê nhân viên bảo vệ, kế toán, hành chính, bốc vác.
Thuê xe vận chuyển mua nguyên liệu và bán thành phẩm.
Chi phí mua vật tư bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị hư hỏng, …

5. Kế hoạch và chi phí dự phòng hàng tháng:
Stt

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Thời gian sử dụng

1

Khuôn 20 ly

Cái

3

7 ngày

2

Dầu cho xe ủi

Lít

100

10 ngày

3

Mở bò

Kg

5

10 ngày

4

Bao jumbo

Cái

30

10 ngày

5

Chày

Cái

3

14 ngày

6

Cối

Cái

3

14 ngày

7

Phốt chặn bụi

Cái

6

1 tháng

8

Nhớt cho máy thụt

Lít

100

1 tháng

9

Nguyên liệu trấu

Tấn

330

1 tháng

10

Tiền quỹ

5

1 tháng

Triệu đồng


6. Giải quyết các đề xuất đã được duyệt:
Stt

Nội dung

Số tiền

1

Tiền lương tháng 01.2014

31.830.000

2

Chi phí sửa xe xúc và tải

4.000.000

3

Tiền lương trực Tết

400.000

4

Tiền mua đồ cúng thổ địa

560.000

5

Tiền tiếp khách cán bộ tài nguyên, môi trường

330.000

6

Tiền tiếp khách hàng

540.000

7

Tiền hỗ trợ tai nạn lao động (Dũng)

2.000.000

Tổng cộng

39.660.000

III. Báo Cáo Đánh Giá Tính Khả Thi:
1. Giả thuyết:
- Áp dụng cho 3 máy Trung Quốc hoạt động ổn định tốt, sản lượng đạt được 300 tấn/ 1 tháng.
- Khách hàng đồng ý mua thành phẩm củi được sản xuất ra.
- Chi phí nhân công, chi phí hỗ trợ ban đầu, vật tư và chi phí được hỗ trợ, dự phòng hàng tháng,
… được Công ty cung cấp đầy đủ.
2. Bảng tính giá thành:
Số tiền/ 1 tấn/
Stt

Nội dung
1 tháng

Số tiền/ 300 tấn/
1 tháng

I

Doanh thu

1.550.000

465.000.000

II

Chi phí

1.248.894

374.668.311

1

Nguyên vật liệu trực tiếp

485.714

145.714.286

2

Vận chuyển nguyên liệu

60.000

18.000.000

3

Lương công nhân trực tiếp

200.000

60.000.000

4

Lương văn phòng (kế toán, hành chính, bảo
vệ)

33.333

10.000.000

5

Điện sản xuất

100.000

30.000.000

6

Điện thoại, internet, fax, nước

3.000

900.000

7

Vận chuyển, nâng vật tư, thành phẩm

140.000

42.000.000

8

Khấu hao tài sản cố định

73.457

22.037.103

9

Vật tư sửa, bảo trì máy móc thiết bị

20.000

6.000.000

10

Dầu xe ủi trấu, nhớt máy thụt

20.000

6.000.000

11

Vật tư (khuôn, cối, chày, phốt, …)

20.000

6.000.000

12

Bảo hiểm XH, YT, TN, ….

18.113

5.434.000

13

Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)

75.276

22.582.922

301.106

90.331.689

Lãi/ lỗ (I-II)


3. Kết luận:
- Việc giao khoán nhân công sản xuất đạt hiệu quả tốt đòi hỏi Công ty phải cử người giám sát,
kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ quá trình sản xuất, kinh doanh.
- Bộ phận bảo trì, sửa chữa luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng để máy móc thiết bị vận
hành suôn sẻ.
- Bộ phận thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm phải đảm bảo số lượng, chất lượng.
- Số liệu phân tích trên chỉ áp dụng cho sản xuất được 300 tấn thành phẩm/ 1 tháng, nếu bổ
sung thêm 2 máy Việt Nam hoạt động tốt thì số lượng thành phẩm có thể đạt từ 600 tấn đến
1.000 tấn/ 1 tháng và lợi nhuận tăng thêm.
- Qua nội dung phân tích trên, việc Công ty giao khoán nhân công sản xuất có tính khả thi cao.

Ngày 21 tháng 02 năm 2014
Người lập

HỒ CÔNG TÀITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×