Tải bản đầy đủ

Phong co tuyen bao cao tuan 49 2015

BÁO CÁO SẢN XUẤT TUẦN 49
* Vùng Uông Bí:
1. Thiết kế kỹ thuật khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê (CNĐA
Phạm Duy Công; PTDA Lê Văn Duẩn):
- Đang cập nhật theo BVTC của Nga, đầu tuần 50 xuất bản.
5. Phương án đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án khai thác phần lò giếng
khu Cánh Gà, mỏ than Vàng Danh-Công ty than Vàng Danh (CNĐA Phạm
Quang Hà; PTDA Lê Văn Duẩn): Ngày 23/11/2015 Công ty cổ phần than Vàng
Danh đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của VIMCC.
- Phòng cơ tuyển đã xuất bản nộp CNĐA
7. TKBVTC ĐTXD Kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển
than tư kho chế biến than xuống cảng tại xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều
và Phường Phương Nam, TP Uông Bí (CNĐA Khúc Đình Thọ; PTDA Lê Văn
Duẩn):
- Hệ thống băng tải rót than xuống cảng đã chuyển file cho CNĐA gửi CĐT
thẩm định trước.
- Cụm sàng than đang chỉnh sửa theo ý kiến CĐT, dự kiến xb trong tuần 50
8. TKBVTC Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 -175 khu Vàng Danh
(CNĐA Nguyễn Hoài Nam; PTDA Lê Văn Duẩn):
- Phòng cơ tuyển đã xb tuyến ống đẩy -175 nộp CNĐA
11. TKBVTC cặp giếng nghiêng thuộc DAKT hầm lò khu Tân Yên - mỏ

Đông Tràng Bạch - Công ty than Hồng Thái (Chủ trì Trần Văn Điều; PTDA Lê
Văn Duẩn): Theo yêu cầu trong công văn số 5271/THT-ĐTM ngày 19/11/2015 của
Chủ đầu tư, CNĐA đã tổ chức khảo sát hiện trường để lập BVTC-DT cặp giếng
nghiêng. Đề nghị các phòng liên quan P.XDM, CT, XD, Điện, ĐCMT tích cực thực
hiện công việc.
- Phòng cơ tuyển đang triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu CNĐA
* Vùng Cẩm Phả:
2. Lập điều chỉnh một số nội dung dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm
II (CNĐA Phạm Công Liêm; PTDA Lê Việt Phương):
- Phòng cơ tuyển đang triển khai thực hiện hạng mục tháo khô thoát nước khai
trường, đầu tuần 50 xuất bản.
7. TKKT khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Bắc Quảng Lợi (CNĐA
Dương Quốc Trường; PTDA Nguyễn Việt Cường):
- Phòng cơ tuyển đã xuất bản hoàn thiện hạng mục thoát nước khai trường
nộp CNĐA
* Vùng khác
1. Lập TKBVTC - DT, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử
(nhà máy tuyển) - DAĐTXDCT Nhà máy tuyển đồng Tả Phời - Công ty CP
đồng Tả Phời - Vinacomin (CNĐA Đào Ngọc Hiệp; PTDA Lê Việt Phương):
Các hạng mục cần tiếp tục thực hiện
1


- PA nâng cao năng lực thoát nước mỏ Ngã Hai - Công ty than Quang
Hanh (CNĐA: Phạm Quang Hà):
Mỏ Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh:
- Phòng cơ tuyển đã hoàn thành sp nộp CNĐA
- PA nâng cao năng lực thoát nước mỏ Bình Minh và mỏ Suối Lại (khu
Cái Đá) - Công ty than Hòn Gai (CNDA: Đinh Thị Thu Thùy)
Mỏ Suối Lại (khu Cái Đá):
- Phòng cơ tuyển đã hoàn thiện theo ý kiến kỹ thuật và xuất bản nộp CNĐA
- PA nâng cao năng lực thoát nước mỏ phục vụ khai thác hầm lò mỏ
Mông Dương (CNĐA Phạm Tú Phương; PTDA Nguyễn Việt Cường):
- Phòng cơ tuyển đang triển khai thực hiện, thời điểm hiện tại đang chờ cập
nhật số liệu nước .
5. Dự án đầu tư hệ thống bơm nước phòng ngưa sự cố mỏ Tràng Bạch –
Công ty than Uông Bí (CNĐA Hoàng Văn Lê; PTDA Lê Văn Duẩn):
- Phòng cơ tuyển đang triển khai thực hiện.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×