Tải bản đầy đủ

Bao cao VAMA doanh so ban hang

VAMA
VIETNAM AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATION
Tầng 8, Lotte Center, No. 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84-24) 6290 7427; Fax: (84-24) 32216179
Số: 111000/2017/VAMA

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

V/v: Báo cáo bán hàng VAMA
Tháng 10/2017

Kính gửi:

Các Cơ quan Thông tấn – Báo chí
Các Đơn vị hữu quan

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 10 NĂM 2017
Trong tháng 10/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.868 xe,
tăng 3% so với tháng 9/2017
và giảm 22% so với tháng 10/2016.
Kính thưa quý vị,

Chúng tôi hân hạnh cung cấp đến quý vị báo cáo bán hàng tháng 10 năm 2017 của các thành viên
VAMA và toàn ngành1.
1) Chi tiết kết quả bán hàng tháng 10:


Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.868 xe, bao gồm 12.012 xe du lịch; 8.968 xe
thương mại và 888 xe chuyên dụng.Doanh số xe du lịch tăng 3%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng tăng 1% so với tháng
trướcSản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.498 xe, tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe
nhập khẩu nguyên chiếc là 6.370 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Trong đó, doanh số bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA như sau:

1

“Số liệu toàn ngành” ở đây được hiểu là số liệu được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và
số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA trong tháng 10/2017.
2
Bao gồm cả số liệu của Mercedes-Benz Vietnam và Lexus.

1


No
I
1
2
3
4
5
6
7
8


9
10

II
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

III
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Vehicle Type
Passenger cars (PC)
Sedans
Sport utility vehicles (SUV)
Cross-over cars
Multi-purpose vehicles (MPV)
Convertible cars
Hatchback
Others (please specify)
Mercedes-Benz's PC subtotal
Lexus's PC subtotal
Thaco Peugeot's PC subtotal
Subtotal
In percentage (%)
Commercial vehicles (CV)
Trucks
Pick-ups
Vans
Small trucks (G.V.M ≤ 5,000 Kg)
Light trucks (5,000 Kg < G.V.M ≤ 10,000 Kg)
Medium trucks (10,000 Kg < G.V.M ≤ 24,000 Kg)
Heavy-duty trucks
(24,000 Kg < G.V.M < 45,000 Kg)
Super heavy trucks
(G.V.M ≥ 45,000 Kg)
Other Trucks
Mercedes-Benz's CV (FUSO) subtotal
Subtotal
In percentage (%)
Buses
Minibuses [(10-16) seats]
Medium buses / Coaches
[(17-30) seats]
Large buses / Coaches
[(31-55) seats]
Sleeping buses
City buses of all lengths
Bus rapid transit (BRT)
Bus chassises (incompletely-built vehicles)
Subtotal
In percentage (%)
Special-Purpose Vehicles
Dump trucks
Concrete mixer trucks
Tractor trucks
Tanker trucks
Refrigerator trucks
Ambumlance
Fire-fighting trucks
Garbages
Hydraulic crane truck
Sprinklers (road cleaning trucks)
Crane trucks
X-Ray medical vehicles
Truck-mounted concrtet pumps
Car transport (carrying) truck
Hooklift
Prisoner transport truck
Mobile Sewer Jetting Machine (SPV)
Sewage suction truck (SPV)
Vaccum tank truck (SPV)
Aerial Platform Truck(SPV)
Stage truck (SPV)
Subtotal
In percentage (%)
Grand-total
In percentage (%)

North

2

Central South

Total

North

Central South

Total

2,768
683
2,626 6,077
794
272
1,031 2,097
681
123
354 1,158
150
72
691
913
499
32
262
793
278
76
249
603
27
30
57
7
1
8
16
5,204 1,259
5,251 11,714
44.43% 10.75% 44.83% 100.00%

25,787 7,510 24,915 58,212
10,635 3,659 13,841 28,135
3,799
720
2,391 6,910
2,511
851
8,790 12,152
5,610
575
3,308 9,493
2,144
569
2,138 4,851
344
365
709
89
29
110
228
50,919 13,913 55,858 120,690
42.19% 11.53% 46.28% 100.00%

1,013
319
884 2,216
148
14
31
193
920
169
1,094 2,183
639
210
759 1,608
145
7
61
213
135
29
247
411
14
3
60
77
3,014
751
3,136 6,901
43.67% 10.88% 45.44% 100.00%

9,447 2,954
7,351 19,752
1,194
143
348 1,685
9,556 1,753 10,114 21,423
6,395 2,445
7,336 16,176
1,408
81
574 2,063
970
287
1,940 3,197
131
68
570
769
29,101 7,731 28,233 65,065
44.73% 11.88% 43.39% 100.00%

113
35
232
380
28
17
39
84
310
39
116
465
94
94
451
91
387
929
48.55% 9.80% 41.66% 100.00%

2,040
427
2,717 5,184
243
109
348
700
2,333
385
1,790 4,508
10
822
832
4,616
921
4,855 10,392
44.42% 8.86% 46.72% 100.00%

205
90
309
604
2
2
2
6
1
1
1
1
207
92
313
612
33.82% 15.03% 51.14% 100.00%
8876 2193
9087 20156
44.04% 10.88% 45.08% 100.00%

3,224 1,382
4,154 8,760
10
8
28
46
1
1
1
31
32
1
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,235 1,392
4,225 8,852
36.55% 15.73% 47.73% 100.00%
87871 23957 93171 204999
42.86% 11.69% 45.45% 100.00%
Doanh số bán hàng trong tháng 10/2017 của các thành viên VAMA so với tháng trước như
sau:

Total*
1. Passenger cars (PC)

Oct-17

Oct-16

Sep-17

Difference
Oct-17 vs
Oct-16

20,156

24,441

19,257

-18%

Difference
Oct-17 vs
Sep-17

5%

11,714

15,270

11,277

-23%

4%

2. Commercial vehicles (CV)

7,830

8,143

7,432

-4%

5%

2.1 Trucks

6,901

6,954

6,490

-1%

6%

2.2 Buses

929

1,189

942

-22%

-1%

3. Special-purpose vehicles

612

1,028

548

-40%

12%

Bus chassis (khung xe buýt)

94

138

110

-32%

-15%

*: chưa bao gồm chassis xe buýt

2) Tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 10 năm 2017:

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2017 giảm 9% so với cùng kì
năm ngoái.
Xe ô tô du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kì
năm ngoái.

Tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe
nhập khẩu tăng 6% so với cùng kì năm ngoái.

3
Tổng kết quả bán hàng của các thành viên VAMA cho đến hết tháng 10/2017 theo chủng
loại xe như sau:

T otal*

YTM 2017

YTM 2016

204,942

217,386

1. Passenger cars (PC)

Difference

-6%

120,633

124,542

-3%

2. Commercial vehicles (CV)

75,457

81,344

-7%

2.1 Trucks

65,065

68,956

-6%

2.2 Buses

10,392

12,388

-16%

3. Special-purpose vehicles

8,852

11,500

-23%

Bus chassis (khung xe buýt)

832

1,255

-34%

*: chưa bao gồm chassis xe buýt

Vui lòng xem báo cáo bán hàng đính kèm để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp ô tô ở
Việt Nam. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan nào, xin liên hệ với chúng tôi về địa chỉ: Email:
Adminofficer@vama.org.vn – Tel: 024 6290 7427
Trân trọng kính chào.
VĂN PHÒNG VAMA

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×