Tải bản đầy đủ

Bao cao thc tp nhn thc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ViÖn ®iÖn tö viÔn th«ng
======o0o======

B¸o c¸o

thùc tËp nhËn thøc

Giảng viên hướng dẫn

:

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

Sinh viên thực hiện

:

Đào Duy Chiến

Mã số sinh viên


:

20140428

Mã lớp sinh viên

:

83999 - Nhóm 19

Hà Nội ngày 09 tháng 01 năm 2016


Môc Lôc
A. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP……………………………………..02
B. NỘI DUNG…………………………………….……………..02

5.

Giới thiệu về công ty………………………………………02
Tổ chức…………………………………….……………..04
Nhân lực…………………………………….…………….05
Các lĩnh vực hoạt động……………………………………06
Các vị trí công việc sinh viên ra trường có thể đảm nhận và

6.

các yêu cầu………………………………………………..07
Cảm nhận chung…………………………………………..07

1.
2.
3.
4.

2


B¸o c¸o thùc tËp nhËn thøc


A/ Môc ®Ých thùc tËp
Thực tập nhận thức là một hoạt động nằm trong trong nội dung học tập của
học phần Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ET1000) và Nhập môn Kỹ thuật
Điện tử - Viễn thông (ET2000), được Viện Điện tử - Viễn thông trường ĐH
Bách Khoa Hà Nội áp dụng từ khóa 54. Thực tập nhận thức giúp sinh viên có
một cái nhìn thực tế nhất về hoạt động của các công ty sản xuất, kinh doanh
trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông, cũng như cơ hội về việc làm, các yêu cầu
về chuyên môn, kỹ năng cần có để đáp ứng được vị trí công việc. Thông qua
đợt thực tập, sinh viên có thể định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp, tạo
động lực trong học tập trên trường.
B/ Néi dung
Với khóa 59, sinh viện được thực tập tại công ty FPT software – Tòa nhà FPT
Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
1/ Giới thiệu về công ty
FPT software là một thành viên của tập đoàn FPT, thành lập ngày 13/1/1999,
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công và xuất khẩu phần mềm của Việt
Nam. FPT software là công ty phần mềm có quy chuẩn thế giới đứng đầu tại
Việt Nam. Sau 16 năm hoạt động, FPT software là công ty xuất khẩu dịch vụ
phần mềm lớn nhất Đông Nam Á với 3 chi nhánh trong nước tại Hà Nội, Đà
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và công ty con tại 11 nước trên thế giới như Nhật
Bản, Singapore, Malaysia…
Thành phần ban lãnh đạo:
Chủ tịch HĐQT FPT software : Hoàng Nam Tiến
Tổng giám đốc FPT software :

Hoàng Việt Anh
3


Nhân sự

:

Doanh thu :

khoảng 9.000 người
181 triệu USD (số liệu ngày 6/1/2016)

Tầm nhìn của tập đoàn FPT được viết ra ngay từ khi thành lập (năm 1988)
xác định lý tưởng, hướng đi lâu dài và những giá trị cơ bản mà FPT và mỗi
thành viên luôn hướng tới.
Tầm nhìn FPT (Điều lệ năm 1988) : FPT mong muốn trở thành một tổ chức
kiểu mới, giàu mạnh, bằng nỗ lực lao động, sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật
và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi
thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống
đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.
Sứ mệnh của FPT software (F-Soft) là mũi tiên phong trong công cuộc toàn
cầu hóa của FPT, F-Soft mong muốn lớn nhanh, mạnh để trong tương lai
không xa, trên bản đồ trí tuệ thế giới có tên Việt Nam, có tên FPT.
Các giá trị cơ bản của F-Soft
Các giá trị cơ bản là tài sản vô cùng quý báu mà mỗi con người FPT luôn trân
trọng, giữ gìn.
Làm khách hàng hài lòng:Tận tụy với khách hàng và luôn phấn đấu để đáp
ứng tốt nhất nhưng nhu cầu, vượt trên mong đợi của họ.
Con người là cốt lõi : tôn trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên
phát triển tối đa tài năng, đóng góp cho tổ chức và được đãi ngộ xứng đáng về
cả vật chất và tinh thần.
Chất lượng tốt nhất: Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mỗi sản phẩm, mỗi
việc làm.

4


Đề cao đạo đức kinh doanh: Mỗi nhân viên là một đại diện của công ty, có
nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân
thiện với đồng nghiệp, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Năm năm đầu, công ty tăng trưởng chậm và gặp nhiều khó khăn do mới thành
lập công ty, vốn ít, thiếu nhân lực và thiếu kinh nghiệm. Nhưng từ năm 2004
cho tới nay, công ty đã có những bước tăng trưởng vượt trội.
2/ Tổ chức
Nguyên tắc tổ chức công ty
F-Soft được tổ chức theo mô hình Công ty- Chi nhánh – Trung tâm – Phòng
sản xuất – Dự án theo nguyên tắc:


Công ty là cơ quan cao nhất, điều hành chung. Chức danh điều hành:Tổng giám đốc.
Các chi nhánh là các công ty con, thường riêng biệt về mặt địa lý. Chứcdanh điều hành: Giám đốc.
Các trung tâm. Chức danh điều hành: Giám đốc Trung tâm
Phòng sản xuất: là các đơn vị trực tiếp sản xuất trong mỗi trung tâm.Chức danh điều hành: Trưởng phòng.
Dự án: là đơn vị sản xuất cơ bản. Chức danh điều hành: Giám đốc dựán, Quản lý dự án.
Theo cơ cấu tổ chức mới của FPT software(từ ngày 1/2016), ban lãnh đạo
công ty gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và 6 Giám đốc: Giám đốc sản
xuất(CDO), Giám đốc chất lượng(CQO), Giám đốc công nghệ thông
tin(CIO), Giám đốc phát triển nguồn lực (CHRO), Giám đốc tài chính (CFO),
Giám đốc điều hành FPT Janpan (COO), Giám đốc công nghệ (CTO). Cùng
với đó là mô hình hoạt động mới với 9 khối gồm: Phát triển kinh doanh; Sản
xuất; Quản lý chất lượng; Quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Tài chính;

5


Hệ thống thông tin; Công nghệ, Khối hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc và khối
chia sẻ.

FPT Software có 19 văn phòng tại 11 quốc gia trên thế giới là Nhật Bản,
Mỹ, Pháp, Đức, Slovakia, Singapore, Malaysia, Úc, Thái Lan, Myanmar
và Philippines.
3/ Nhân lực
Bắt đầu từ 13 sáng lập viên, cho tới nay FPT – Software đã trở thành công ty
phần mềm có nguồn nhân lực năng động và lớn nhất Việt Nam với hơn 9.000
nhân viên, trong đó hơn 1.000 nhân viên làm việc tại nước ngoài. Nhu cầu về
nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao với FPT – Software là vô cùng
lớn. Để đạt được mục tiêu 1 tỉ USD và 30.000 người vào năm 2020 thực sự là
một nhu cầu to lớn vể nhân lực.

6


4/ Các lĩnh vực hoạt động của công ty
FPT – Software là công ty chuyên về lĩnh vực gia công phần mềm, chính vì
vậy, công ty cung cấp các dịch vụ :

Xuất khẩu phần mềm
Giải pháp phần mềm
Phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin
Tích hợp hệ thống
Cung cấp các giải pháp, dịch vụ viễn thông và internet
Triển khai và tư vấn các dịch vụ ERP
Phát triển hệ thống nhúng
Một số dịch vụ có liên quan khác

Lĩnh vực văn hóa
Không chỉ FPT – Software mà tập đoàn FPT luôn có những hoạt động văn
hóa sôi nổi. Qua 16 năm phát triển, FPT – Software đã có nhưng giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp được lưu giữ trong các ấn phẩm như lược sử, sử ký,
tuyển tập nội san Chúng ta, tạp chí cucumber. Có thể kể tới như STCo, Hội
làng, lễ hội 13/9 hay ngày phụ huynh…chính là “đặc sản” góp phần tạo nên
văn hóa rất riêng của người FPT.
5/ Các vị trí công việc sinh viên ra trường có thể đảm nhận và các yêu
cầu
Trong FPT – Software có rất nhiều vị trí mà sinh viên sau khi ra trường có thể
đảm nhận. Sinh viên có thể tham gia các dự án của công ty hoặc các vị trí
công việc phù hợp với ngành học liên quan. Đối với sinh viên chuyên ngành
Điện tử - Viễn thông, công ty ưu tiên tuyển dụng vào các vị trí


Quản lý dự án (Project manager)
Đội trưởng (Team leader)
Kỹ sư lập trình (Developer)
Kỹ sư test (Tester)
Chuyên viên kiểm soát chất lượng (SQA)

7


Ngoài ra, công ty còn có các công việc dành cho sinh viên thực tập, mục đích
nhằm tuyển chọn được các sinh viên giỏi đồng thời tạo cơ hội học tập thêm
các kinh nghiệm khi bắt đầu công việc.
Ngoài kỹ năng cứng là các kiến thức chuyên môn cần nắm vững, khi tham gia
tuyển dụng vào các vị trí của công ty, sinh viên cần trang bị những kỹ năng
mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo,
học hỏi… Thêm nữa, sinh viên cần trang bị cho mình ít nhất một ngoại ngữ,
đây là hành trang cần thiết trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa hiện nay.
6/ Cảm nhận chung
Qua đợt thực tập nhận thức, em nhận ra được rất nhiều rất nhiều những thuận
lợi và khó khăn đối với sinh viên Điện tử - Viễn thông khi ra trường.
Để có một vị trí công việc ở FPT – Software, chúng em cần phải trang bị đầy
đủ cả kiến thức cứng lẫn kỹ năng mềm, luôn rèn luyện tính học hỏi, sáng tạo
để có thể bắt kịp với những công nghệ mới đang thay đổi từng ngày. Qua đợt
thực tập này, chúng em cũng nhận thấy cần phải cố gắng hơn trong học tập tại
trường để có được những kiến thức cơ bản và vững vàng nhất, đồng thời tích
cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng mềm, phù hợp và
đáp ứng được các vị trí công việc, không chỉ ở FPT – Software mà còn ở các
công ty khác.
Đợt thực tập tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã mang lại cho sinh viên
những kiến thức quý giá. Đây là cơ hội để chúng em xác định đúng đắn được
ngành nghề yêu thích cũng như hướng phấn đấu để có được các công việc phù
hợp trong tương lai.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường, các thầy cô viện Điện tử Viễn thông đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em tham gia đợt thực tập đầy
bổ ích này.

8


9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×