Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH, BÀI 1: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH, Khoa học tự nhiên và công nghệ

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH
BÀI 1: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
Khoa : Khoa khoa học tự nhiên và công nghệ
Lớp : Sư phạm Sinh k13
Họ và tên : Nguyễn thị Ngọc Mai
MSSV:13301031
Nguyễn thị Tú
13301063
1 : Dụng cụ , hóa chất
Dụng cụ
Hóa chất

2 : Tiến hành thí nghiệm
Thí nghiệm 1:Phân tích hệ thống theo phương pháp axit_bazo
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


Thí nghiệm 2: Nhận biết các axit
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×