Tải bản đầy đủ

Bao cao thanh tich ca nhan hin

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
***

Hải Phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
1. Họ và tên: LÊ THU HIỀN
Giới tính: Nữ
2. Sinh ngày: 03 tháng 07 năm 1997
Nơi sinh: Hải Phòng
3. Đơn vị công tác: Lớp CNTT-K16 Khoa công nghệ thông tin - Trường ĐH Hải
Phòng
4. Chức vụ đoàn thể: Lớp phó học tập chi đoàn CNTT-K16
5. Chức vụ công tác: Sinh viên
6. Điện thoại: 0962898848
Email: hien.gabbi@gmail.com
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Quá trình tham gia công tác Đoàn, Hội tại đơn vị
Tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và
phong trào sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng.

2. Sơ bộ về quá trình công tác, những công việc đã đảm nhận.
Tháng 5 năm 2018 là thành viên của 01 dự án được Sở khoa học công nghệ
phê duyệt là 1 trong 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ theo Quyết
định số 1394/QĐ-UBND.
Tháng 5 năm 2018 được nhận học bổng loại giỏi học kỳ I năm học 2017-2018
Tháng 11 năm 2018, được nhận học bổng loại giỏi học kỳ II năm học 20182019, đoạt giải ba Olympic tin học cấp trường.
Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức chấp hành tốt nội qui,
qui định của Nhà trường và kỷ luật của đơn vị. Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm
các hoạt động của chi đoàn, liên chi đoàn và khoa.
Có ý thức học tập nâng cao trình độ, rèn luyện trong công tác học tập cũng
như hoạt động Đoàn-Hội.
Luôn năng động trong công tác Đoàn, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp
của bạn học và các thầy cô để hoàn thiện mình trong công việc. Tôi luôn cố gắng

1


khai thác năng lực và trí tuệ, đặc biệt là tập hợp những quần chúng ưu tú giúp đỡ,
cống hiến cho Đảng.
Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2 năm 2018.
II. THÀNH TÍCH CÔNG TÁC
1. Thành tích nổi bật
Giành được học bổng khá, giỏi trong nhiều năm liền.
Là thành viên của 01 dự án được Sở khoa học công nghệ phê duyệt là 1 trong
6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ theo Quyết định số 1394/QĐUBND.
Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào hiến máu
tình nguyện. Đoàn trường đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, thu
được gần 2760 đơn vị máu.
Tham gia nhiều đợt hiến máu do thành đoàn – hội LHTN Việt Nam thành phố
Hải Phòng tổ chức (8 lần).
Tham gia tổ chức cuộc thi online “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2018” và giành giải
Xuất sắc với hơn 4220 lượt thi, 3799 lượt đạt (chiếm 90%). Vượt chỉ tiêu được giao
của Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố.
Tham gia tổ chức Cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng với văn hóa
đọc” năm 2018. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tích cực thu hút đông đảo
đoàn viên, thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc. ban tổ chức đã nhận được hơn
130 bài dự thi, qua khâu kiểm duyệt đã lựa chọn 105 bài viết đúng thể lệ đăng trên
trang Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐH Hải Phòng. Trải qua các vòng
chấm thi nghiêm túc, hiệu quả, ban tổ chức đã lựa chọn được 22 bài viết có chất


lượng tốt để trao giấy chứng nhận và 11 bài viết xuất sắc đạt giải của cuộc thi gồm:
01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.
Tham gia tổ chức chương trình “Ngày hội sinh thanh niên, sinh viên khỏe
năm học 2017 - 2018” - Chuyên đề điểm cấp thành phố thu hút hơn 300 bạn đoàn
viên, hội viên sinh viên của nhà trường tham gia các trò chơi vận động nhằm nâng
cao thể chất. Ngày hội thanh niên – sinh viên khỏe là hoạt động thiết thực nhằm cụ
thể hóa tiêu chí “Thể lực tốt”, một trong 5 tiêu chí của Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Kết quả: 172 sinh viên được nhận Giấy chứng nhận danh hiệu sinh viên khỏe.
2


Thường xuyên duy trì bảo vệ môi trường học đường với chương trình “Vì
trường Đại học Hải Phòng Xanh – Sạch – Đẹp”.
Tham gia tổ chức các chương trình tình nguyện, nhân đạo, từ thiện.
Tham gia tổ chức Tọa đàm và Tập huấn Tình nguyện viên “Bảo vệ động vật
Hoang dã” thu hút 350 đoàn viên sinh viên tham gia.
Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch của Nhà trường, Đoàn trường.
2. Đánh giá kết quả đạt được
Với những nỗ lực của bản thân và những kết quả đã đạt được, tôi tự đánh giá
bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Sự ghi nhận của lãnh đạo đơn vị.
Được thầy chủ nhiệm khoa, thầy Bí thư liên chi Đoàn và các thầy cô khác
trong Đoàn thanh niên và Hội sinh viên nhà trường tin tưởng giao phó nhiều công
việc về hoạt động phong trào đoàn thể cũng như công tác chuyên môn.
2. Đánh giá kết quả đạt được.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Sự ghi nhận của lãnh đạo đơn vị.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích
chung của Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Hải Phòng.
4. Các hình thức khen thưởng đã nhận.
Năm
2016

Hình thức
khen thưởng
Giấy Khen

2017

Giấy khen

2018

Giấy khen

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ
quan ban hành quyết định
Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng “Đạt danh
hiệu sinh viên khá năm học 2015-2016”.
Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng “Đạt danh
hiệu sinh viên khá năm học 2016-2017”.
Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng “Đạt danh
hiệu sinh viên giỏi năm học 2017-2018”.

XÁC NHẬN CHI BỘ

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Lê Thu Hiền

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×