Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản trị học tập Learning Management System - LMS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT
------

BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản trị học tập
Learning Management System - LMS

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Duy
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Chính - Mã SV : PH02454


1

Nguyễn Văn Đức
Đặng Tòn Nhị
Trịnh Thị Bích
Lớp

- Mã SV : PH00560
- Mã SV : PH02713
- Mã SV : PH02661


: PRO3012.1

Hà Nội – 2015
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần 1 – Giới thiệu đề tài
1.1 …..
1.2 …..
……..
………
Phần 2: - Phân tích nội dung, yêu cầu của hệ thống
2.1 – Phân tích nội dung
…….
2.2 – Phân tích yêu cầu website
2.3 – Sitemap
Phần 3 – Thiết kế
3.1 – Thiết kế graphic (một số hình ảnh của web )
3.2 – Thiết kế layout (HTML/ CSS/ Js) (code layout của trang master)
Phần 4 – Phát triển website
4.1 – Thiết kế CSDL
……..
4.2 – Lập trình
…….
Phần 5 – Upload & chạy trên môi trường Internet
5.1 – Upload
5.2 – Kiểm thử các chức năng trên Internet
Phần 6 – Hướng phát triển website trong tương lai
Kết luận
Phụ lục
Phụ lục 1
Phụ lục 2

Dự án tốt nghiệp

Trang
1

….20
21

25
….
….
……..
……..
……..
……..
……..


Tài
liệu

……

1

tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU

Dự án tốt nghiệp


1

NHẬN XÉT
(Của cơ quan hướng dẫn)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dự án tốt nghiệp


……
……
1……
……
……
……
……
……
…………………………………………
Cơ quan hướng dẫn ký, dóng dấu

Ghi chú:
- Phần này chỉ bắt buộc với những đề tài, sinh viên đã có quá trình thực tập tại một cơ quan bên
ngoài

NHẬN XÉT
(Của giáo viên hướng dẫn)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dự án tốt nghiệp


……
……
1……
……
……
……
……
……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Giáo viên hướng dẫn ký, ghi rõ họ tên

Ghi chú:
- Phần này bắt buộc với tất cả đề tài

NHẬN XÉT
(Của hội đồng phản biện)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dự án tốt nghiệp


……
……
1……
……
……
……
……
……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
HĐ phản biện ký, ghi rõ họ tên

Ghi chú:
- Phần này bắt buộc với tất cả đề tài

Trang đệm (để trắng)

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

I. Lý do chọn đề tài.
Dự án tốt nghiệp


1Ngày

nay,
sự
phát
triển của khoa học công nghệ và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin
(CNTT) đã tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành nghề trong xã
hội. Ngành giáo dục đào tạo đang từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cơ
sở đào tạo nhằm đổi mới phương pháp dạy và học và góp phần nâng cao chất lượng
trong quá trình dạy học.
Sự kết hợp máy vi tính với hệ thống truyền thông đa phương tiện, cùng với
mạng lưới truyền thông toàn cầu Internet, website dạy học đã hóp phần đổi mới
phương pháp dạy học (PPDH), tạo được động cơ hứng thú học tập cho học sinh, sinh
viên. Với website quản lý học tập Learning Management System - LMS, giảng viên
mang lại nhiều thông tin hơn cho người học và những thông tin đó chứa đựng trong
nhiều kênh khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, các đoạn phim, video... Còn
người học, có thể mở rộng thêm kiến thức, ôn tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập,
học trực tuyến, tham gia các giờ ngoại khóa, tham gia các diễn đà kiến thức để trao
đổi... Từ đó giúp người dạy thay đổi PPDH của mình theo hướng tích cực hóa hoạt
động nhận thức của người học, đồng thời rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu để
chiếm lĩnh kiến thức.
Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin, con người càng phải học tập nhiều môn
khoa học mới, với khối lượng thông tin khổng lồ nhưng thời gian học tập của học
sinh, sinh viên cũng như thời gian tìm tòi tài liệu tham khảo bị rút ngắn lại thay vào
đó là thời gian học trên lớp và làm bài tập về nhà. Để giúp cho giảng viên dạy học tốt
cũng như học sinh, sinh viên học tập tốt hơn thì nhóm chúng em đã lên kế hoạch xây
dựng website quản lý học tập Learning Management System - LMS.
II. Mục đích của đề tài.

Dự án tốt nghiệp


Hệ
1thống

quản
lý học
tập
Learning Managerment System (LMS) là một tập hợp các công cụ phần mềm vi tính
được thiết kế chuyên biệt để quản lý quá trình giảng dạy và học tập. Hệ thống này có
thể cho phép tổ chức, quản lý, theo dõi, phân công nội dung - hoạt động giảng dạy học tập, lượng giá, báo cáo tổng kết... hướng đến quản lý tổng thể các hoạt động của
một chương trình đào tạo. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp các dịch vụ cộng tác hỗ trợ
quá trình trao đổi thông tin giữa giáo viên với sinh viên và các sinh viên vopwis nhau
bao gồm các dịch vụ: giao nhiệm vụ tới người học, thảo luận, trao đổi, gửi thư điện
tử, lịch học,... Một số LMS phổ biến hiện nay trên thế giới phải kể đến là: IDM,
BlackBoard, WebCT, Atutor, Itias, LRN, Moodle,...
Đây là website quản lý học tập nên mục đích chính của website là hỗ trợ trong
công việc giảng dạy được tốt hơn. Các mục đích chính như sau:
1. Đối với nội dung bài học:


Hỗ trợ các đối tượng học theo yêu cầu, cá nhân hóa việc học. Nội dung học
tập được phân chia thành các đối tượng tri thức riêng biệt theo từng lĩnh vực,
ngành nghề rõ ràng. Điều này tạo ra tính mềm dẻo cao hơn, giúp cho sinh viên có
thể lựa chọn những khóa học phù hợp với nhu cầu học tập của mình. Sinh viên có
thể truy cập những đối tượng này qua các đường dẫn xác định trước, sau đó sẽ tự
tạo cho mình những kế hoạch học tập, thực hành, hay sử dụng các phương tiện
tìm kiếm để tìm ra các chủ đề theo yêu cầu.

 Nội dung môn học được cập nhật, phân phối dễ dàng, nhanh chóng. Với nhịp độ
phát triển nhanh chóng của trình độ khoa học công nghệ, các chương trình đào tạo
cần được thay đổi, cập nhật thường xuyên để phù hợp với thông tin, kiến thức của
từng giai đoạn phát triển của thời đại. Với phương thức đào tạo truyền thống,
muốn thay đổi nội dung bài học thì các tài liệu phải được sao chép lại và phân bố
Dự án tốt nghiệp


1

lại cho tất cả sinh viên, công việc này phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc, công
sức. Tuy nhiên đồi với LMS, việc đó hoàn toàn đơn giản vì để cập nhật nội dung
bài học chỉ cần sao chép tập tin từ máy tính cá nhân tới máy chủ. Tất cả sinh viên
sẽ có được phiên bản mới nhất trên máy tính trong lần truy cập sau. Hiệu quả tiếp
thu bài học của sinh viên sẽ được nâng lên vượt bậc vì sinh viên có thể học với
những giáo viên tốt nhất, tài liệu mới nhất cùng với giao diện học tập trên web
đẹp mắt.
2. Đối với sinh viên:
 Hệ thống LMS hỗ trợ học theo cá nhân, theo thời gian biểu tự lập nên sinh viên
có thể chọn phương pháp học thích hợp cho chính mình, Sinh viên có thể chủ
động thay đổi tốc độ cho phù hợp với khả năng tương tác và trao đổi với nhiều
người khác cũng giúp cho việc học tập có hiệu quả hơn.
 Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống bất cứ lúc nào, ở đâu giúp cho sinh viên có
thể chủ động trong việc học hơn.
3. Đối với giáo viên:
 Giáo viên có thể theo dõi sinh viên dễ dàng. LMS cho phép dữ liệu được lưu lại
trên máy chủ, thông tin này có thể được thay đổi từ phía người truy cập vào khóa
học. Giáo viên có thể đánh giá sinh viên thông qua cách trả lời các câu hỏi kiểm
tra và thời gian trả lời các câu hỏi đó. Điều này giúp cho giáo viên đánh giá công
bằng lực học của mỗi sinh viên.
4. Đối với việc đào tạo chung:
 LMS giúp giảm chi phí học tập: Bằng việc sử dụng các giải pháp học tập qua
mạng, nhà trường có thể giảm được các chi phí học tập như chi phí in ấn tài liệu,
chi phí và công sức khi di chuyển liên tục của sinh viên và giáo viên...
 LMS giúp làm giảm tổng thời gian cân thiết cho việc học tập.
Dự án tốt nghiệp


 G
1


o

viên và sinh viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu, trong bất ký thời
điểm nào mà không nhất thiết phải trùng nhau. Điều này rất hữu ích cho nhà
trường

đào

tạo

tại

nhiềusở

cách

xa

nhau.

III. Đối tượng ứng dụng
Hiện nay ngành CNTT phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng CNTT vào giáo dục
cũng không còn xa lại. Hệ thống LMS đơn giản thân thiện với người sử dụng nên có
thể ứng dụng trên tất cả các trường học từ Tiểu học đến Trung học, Phổ thông, Cao
đẳng, Đại học... Thậm chí còn có thể ứng dụng trên các trường mầm non.
IV. Ý nghĩa khoa học thực tiễn.
Hệ thống LMS mang ý nghĩa cải cách phương pháp giảng dạy trong giáo dục.
Xã hội ngày càng phát triển, sinh viên phải học thêm nhiều cái mới, nhiều kiến thức
mới vì thế phương pháp học truyền thống cho đến nay đã không còn mang lại hiệu
quả tối đa. Học theo phương pháp cũ sẽ không thể đáp ứng được lượng kiến thức lớn
cũng như những cái mới, cái hay của thời đại mới_Thời đại CNTT
Hệ thống LMS mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nếu trường học nào cũng có hệ
thống LMS riêng thì các bạn sinh viên cũng như thầy cô giáo không còn phải mang
quá nhiều tài liệu lên lớp. Đặc biệt là các trường tiểu học khi mà các em học sinh
mang khối lượng sách vở nhiều hơn trọng lượng cơ thể thì giờ đây các em có thể
thoải mái tung tăng mà không sợ vướng víu bởi sách vở và tài liệu.
Hệ thống LMS mang một ý nghĩa to lớn cho công cuộc cải cách giáo dục. Giúp
hiện đại hóa giáo dục. Giáo dục phát triển thì mới đào tạo được nhiều nhân tài cho đất
nước giúp đất nước ngày càng phát triển hiện đại và vững mạnh.
Ứng dụng LMS vào giáo dục không những giúp ích cho ngành giáo dục mà
còn chứng tỏ được khả năng của ngành CNTT đã có những hệ thống hữu ích cho
Dự án tốt nghiệp


người
1dùng.

Thúc
đẩy
phát
triển ngành CNTT cũng như các ngành khác.

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 2 – PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA HỆ
THỐNG
Ghi chú:
- Phần này bắt buộc đối với tất cả đề tài (thiết kế web, thiết kế graphic, …)
- Đối với đề tài thiết kế website, sinh viên phải trình bày được những nội dung sau:
o Nội dung của website hướng tới đối tượng khách hàng (người dùng) nào?
o Tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng (người dùng) tới website
o Yêu cầu về giao diện : ví dụ như màu sắc chủ đạo, phong cách bài trí của
website, …
o Yêu cầu về chức năng : ví dụ như chức năng bán hàng trực tuyến, chức năng
quản lý sản phẩm, chức năng tìm kiếm sản phẩm theo giá tăng dần ,…
o Yêu cầu về an toàn thông tin và bảo mật : ví dụ như người sử dụng phải có tài
khoản và mật khẩu riêng khi truy cập, thông tin tài khoản phải được mã hóa, …
- Đối với đề tài thiết kế graphic, sinh viên phải trình bày được những nội dung sau:
o Sản phẩm graphic được xây dựng cho đối tượng khách hàng/ lĩnh vực nào trong
xã hội
o Tìm hiểu được yêu cầu của khách hàng với sản phẩm
o Yêu cầu về mặt sản phẩm: sản phẩm có màu sắc chủ đạo, bố cục, … như thế nào

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 3 – THIẾT KẾ
Ghi chú:
- Phần này bắt buộc đối với tất cả đề tài (thiết kế web, thiết kế graphic, …)
- Đối với đề tài thiết kế website, sinh viên phải trình bày được những nội dung sau:
o Sản phẩm được thiết kế với những công cụ nào?
o Quá trình thiết kế
o Hình ảnh thiết kế của các trang có trong website, bắt buộc sinh viên phải in màu các
trang (chú ý: có hình ảnh dạng graphic và hình ảnh trang HTML chạy trên trình
duyệt)
o Trình bày khung code HTML/ CSS chính của trang master
- Đối với sản phẩm thiết kế graphic, sinh viên phải trình bày những nội dung sau:
o Sản phẩm được thiết kế với những công cụ nào?
o Quá trình thiết kế (ví dụ: tạo hình, bố cục, …)
o Hình ảnh thiết kế của sản phẩm

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 4 – PHÁT TRIỂN
Ghi chú:
- Phần này bắt buộc đối với tất cả đề tài (thiết kế web, thiết kế graphic, …)
- Đối với đề tài thiết kế website, sinh viên phải trình bày được những nội dung sau:
o Xử lý về cơ sở dữ liệu (CSDL): thiết kế CSDL, tạo bảng, quan hệ, …
o Lập trình (PHP, Opensource, …): Các thao tác với cơ sở dữ liệu, Kết nối tới cơ
sở dữ liệu hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thực thi các câu truy vấn đã được thiết
kế
-

Đối với sản phẩm thiết kế graphic, sinh viên phải trình bày những nội dung sau:
o Sản phẩm sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực nào?
o Thể hiện một số hình ảnh áp dụng sản phẩm (ví dụ: áp dụng trên poster, trên bảng
quảng cáo, bìa tạp chí, …)

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 5 – UPLOAD & CHẠY TRÊN MÔI TRƯỜNG
INTERNET
Ghi chú:
- Phần này chỉ bắt buộc đối với đề tài thiết kế web
- Đối với đề tài thiết kế website, sinh viên phải trình bày được những nội dung sau:
o Quá trình upload lên mạng
o Show hình ảnh hiển thị màn hình
o Show địa chỉ url của site

Dự án tốt nghiệp


1

PHẦN 6 – HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
Ghi chú:
- Phần này bắt buộc đối với tất cả đề tài (thiết kế web, thiết kế graphic, …)
- Sinh viên trình bày những nội dung sau:
o Hướng phát triển trong tương lai của dự án
o Sản phẩm của dự án còn có thể áp dụng cho những những ngành nghề, lĩnh vực nào

Dự án tốt nghiệp


1

KẾT LUẬN

Dự án tốt nghiệp


1

PHỤ LỤC

Ghi chú:
Sinh viên trình bày những nội dung chú thích cho sản phẩm (ví dụ: bảng biểu khách hàng, bảng
biểu nội dung, bảng biểu CSDL, …)

Dự án tốt nghiệp


1

TÀI
LIỆU THAM KHẢO

Ghi chú:
Sinh viên trình bày những nội dung, tài liệu đã tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài

Dự án tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×