Tải bản đầy đủ

BAO CAO BAI THC HANH s 1

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1:

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Tên nhóm
: Nhóm 2
Tên thành viên : Đinh Thanh Nga
Nguyễn Thị Hải Yến
Phạm Thanh Bình
Trần Anh Sơn
Phạm Thanh Cao
Phạm Đình Thản

Lớp

: 10B

1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit
a. Dụng cụ
- Ống nghiệm
- Dung dịch axit sunfuric loãng đủ dùng
- Đinh sắt

- Kẹp ống nghiệm, kẹp lấy hóa chất
- Ống hút nhỏ giọt
b. Cách tiến hành
Đầu tiên, cho vào ống nghiệm một vài chiếc đinh sắt đã được làm
sạch lớp oxit bề mặt, tiếp tục nhỏ dần dung dịch axit sunfuric loãng
vào ống nghiệm.
c. Hiện tượng
- Fe bị tan dần
- Có hiện tượng sủi bọt khí
- Thoát khí H2
d. Phương trình hóa học
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Chất khử
: Fe
Chất oxi hóa : H2SO4
0

Fe

+2+1

H2 + 1e

Fe + 2e ( quá trình oxi hóa )
0H2

( quá trình khử )

2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối
a. Dụng cụ
- Ống nghiệm
- Dung dịch CuSO4 đủ dùng
- Đinh sắt
- Kẹp ống nghiệm, kẹp lấy hóa chất
- Ống hút nhỏ giọt
b. Cách tiến hành
Cho đinh sắt vào ống nghiệm sau đó nhỏ dần dung dịch CuSO4
với một lượng vừa đủ vào ống nghiệm.
c. Hiện tượng
- Sắt tan dần trong dung dịch
- Dung dịch màu xanh chuyển thành không màu
- Có một lớp đồng đỏ bám quanh bề mặt đinh sắt
d. Phương trình hóa học
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Chất khử
: Fe
Chất oxi hóa : CuSO4
0

+2

FeFe + 2e ( quá trình oxi hóa khử )

+2

0

Cu + 2eCu

(quá trình khử )

3. Phản ứng oxi hóa khử trong môi trường axit
a. Dụng cụ
- Dung dịch KMnO4, FeSO4, H2SO4
- Ống nghiệm
- Kẹp ống nghiệm
- Ống hút nhỏ giọt
b. Cách tiến hành
Cho dung dịch KMnO4 có màu đỏ tím vào ống nghiệm với một
lượng vừa đủ, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm tiếp
theo nhỏ thêm vài giọt dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm.
c. Hiện tượng
- Dung dịch KMnO4 mất màu
d. Phương trình hóa học
2KMnO4 + 8H2SO4 + 10FeSO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Chất khử
: FeSO4
Chất oxi hóa : KMnO4
+2

2Fe

+32Fe + 2e ( quá trình oxi hóa )

+7

Mn + 5e

+2Mn

( quá trình khử )
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×