Tải bản đầy đủ

Bài nhóm môn kỹ năng chung

MỞ ĐẦU
Tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng của luật sư trong
quá trình hành nghề luật, có thể hiểu một cách đơn giản là việc luật sư giải đáp
pháp luật, hướng dẫn ứng xử đúng pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp
khách hàng thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. 1 Có thể thấy,
khách hàng là đối tác cũng như là người đem lại lợi nhuận cho luật sư, giữa khách
hàng và luật sự luôn có sự tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, nhóm
chúng em xin đi sâu tìm hiểu đề tài: “Phân tích kỹ năng tiếp xúc khách hàng và
minh họa bằng tình huống thực tiễn.”

KẾT LUẬN
Tiếp xúc với khách hàng và tìm hiểu được yêu cầu tư vấn là một trong
những kỹ năng quan trọng đòi hỏi người luật sự khi hành nghề phải nắm vững. Bởi
vì chỉ khi hiểu được khách hàng cần gì và muốn gì thì luật sư mới đưa ra được
những tư vấn đúng đắn và chính xác, giải quyết được những vấn đề mà khách hàng
của mình đang gặp phải. Đồng thời, khiến khách hàng hài lòng sau khi tư vấn sẽ
tạo được thiện cảm cũng như xây dựng được lòng tin tưởng từ họ đối với luật sư từ
đó sẽ có thêm nhiều cơ hội làm việc hơn. Tuy nhiên để có được những kĩ năng tốt
nhất trong việc tiếp xúc khách hàng, mất ít thời gian nhất để có thể tìm hiểu yêu
cầu tư vấn đòi hỏi luật sư phải rèn luyện cũng như trau dồi thêm kĩ năng của mình.


1 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật, Tr10, TS.Phan Chí Hiếu Ths.Nguyễn Thị Hằng Nga.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×