Tải bản đầy đủ

BÀI tập NHÓM môn đại CƯƠNG văn hóa VIỆT NAM

BÀI TẬP NHÓM MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
NHÓM 3:
Võ Ái Quốc (Ld)
Phạm Minh Ngọc (PPT)
Đào Khả Tuệ (PPT)

Hồ Đặng Khánh Nguyên (ND – Ld)
Hoàng Nguyễn Yến Nhi (ND)
Bùi Vương Nam Phương (ND)
Võ Như Thái (ND)
Hồ Thanh Nhân (TT – Ld)
Nguyễn Thanh Phúc (TT)
Chu Thị Hiền Tâm (TT)

- Đề tài: Tính cộng đồng trong văn hóa Việt và sự chi phối
của tính cộng đồng đến văn hóa ứng xử với pháp luật của
người Việt xưa và nay
- Phạm vi tham khảo:
1. Tập bài giảng môn ĐCVHVN
2. Tài liệu học tập môn ĐCVHVN4. Chuyên đề VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI PHÁP LUẬT
https://docs.google.com/document/d/1CSRSQwvCwJhTItTn9QEAYyK
m86ELSv8dFUrKk9pjMic/edit
3. Internet
- Nội dung tìm hiểu: Ld team nội dung Khánh Nguyên tự phân cho các
bạn tìm tài liệu nha
1. Tính cộng đồng là gì? Cơ sở hình thành của tính cộng đồng
2. Biểu hiện của tính cộng đồng thông qua hoạt động sản xuất,
hoạt động vật chất, tinh thần, hoạt động văn hóa xã hội
3. Tác động của tính cộng đồng đến đời sống pháp luật của người
Việt xưa và nay
4. Ưu điểm và tồn tại của tính cộng đồng
-------------- Sơ lược nội dung sẽ là như vậy, mọi người có muốn thêm gì
không?
- Deadline cho team nội dung: 23h59 THỨ HAI ngày 05/11/2018. Nhóm
trưởng team nội dung có nhiệm vụ tổng hợp lại thành 1 bài gửi vào mail
cho Quốc nha, Q sẽ highlight, tóm lược lại 1 lần cuối cùng và send cho
bên ppt để làm slide.
- Deadline cho ppt: 23h59 THỨ TƯ ngày 06/11/2018 cố gắng làm sớm
để gửi cho Cô xem và cho ý kiến nha và tương tự team nội dung, team
ppt xong thì gửi qua mail cho Q xem trước nha.
- Xong xuôi sẽ chỉnh sửa sơ lại và đưa cho bên team thuyết trình xem
qua slide và bài tóm lược.
-------------


- Mình cần 1 bạn nghĩ ra 1 game. Nhân ơi cái này có game nào giống
như gấp máy bay nữa không?
- Tất cả những tài liệu team nội dung tổng hợp được và ppt của team ppt
thì gửi qua email này cho Q nha : aqvo9320@gmail.com
- Cám ơn mọi ngườiiiiii thời gian này tùm lum việc nên mong mọi người
hợp tác để nhanh chóng hoàn thành nhaaa, mình hứa sẽ đánh giá các bạn
thiệt là đáng iu =))Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×