Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2018 TRUNG TÂM PFB

1. Khái quát kqkd lũy kế Q3/2018
Kết quả Q3/2018

Thực hiện Quý 3.2018

Kế hoạch Quý Q3.2018

% Kế hoạch

Trung tâm / Bộ phận
Doanh thu

TT PFB

14,499,513,273

Lãi gộp

3,236,246,376

Lãi thuần bộ phận


2,418,112,948

Doanh thu

10,559,450,000

Lãi gộp

6,032,615,000

Lãi thuần bộ phận

4,774,614,549

Doanh thu

Lãi gộp

137%

54%

Lãi thuần bộ
phận

51%

Lũy kế hết Q3/2018
Thực hiện lũy kế Quý 3.2018

Kế hoạch lũy kế Quý 3.2018

% Kế hoạch

Trung tâm / Bộ phận
Doanh thu

TT PFB


18,281,913,273

Lãi gộp

5,463,242,461

Lãi thuần bộ phận

3,046,646,001

Doanh thu

26,717,177,273

Lãi gộp

16,235,524,091

Lãi thuần bộ phận

12,907,122,739

Doanh thu

Lãi gộp

68%

34%

Lãi thuần bộ
phận

24%


2.Kết quả kd theo sp/dv
STT

Nội dung

Trung tâm PFB

1

Doanh thu thuần

a

Sản phẩm phần mềm

b

Dịch vụ đánh giá, audit

5,129,147,273

c

Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn

2,150,000,000

d

Dịch vụ PCI

811,000,000

e

Dịch vụ SOC

175,000,000

f

Trading

18,281,913,273
-

10,016,766,000


3.Các dự án đang triển khai Q3/2018
Khách hàng

Ngân hàng BIDV - Mobile

Dự án/sản phẩm

Mua dịch vụ đánh giá bảo mật đối với các ứng dụng Mobile
của BIDV

Giá trị hợp đồng

375,000,000

Ngày kết thúc

Trạng thái

Tỷ lệ hoàn thành

Tiến độ

7/22/2019

On going

 

Đúng tiến độ

Hiện trạng dự án

Đã xuất hóa đơn

Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase 2

Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá
187,500,000

Ngân hàng BIDV - Web

Mua dịch vụ đánh giá bảo mật đối với các ứng dụng Web của
BIDV

225,000,000

7/22/2019

On going

 

Đúng tiến độ

Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase 2

Triển khai PCI

1,280,000,000

8/21/2022

On going

 

Đúng tiến độ

Dịch vụ giám sát an ninh phát hiện sớm dấu vết truy cập trái
phép hệ thống CNTT

330,000,000

6/1/2019

On going

 

Đúng tiến độ

trị còn lại

Đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và thống nhất với KH về KH này, dự kiến kéo
dài đến giữa T4/2019 (trễ 02 tháng so với HĐ)
90,000,000

Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC (CMC Corp)

trị còn lại

Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá
112,500,000

Công ty cổ phần TNTech (MSB)

Dự kiến xuất HĐ

 

Qúy 1/2019 xuất được 360 tr

mỗi tháng xuất 27 triệu, đến hết
tháng 6/2019 sẽ hết 100% giá trị

Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
phát triển Việt Nam (BIDV)

Công ty CP Thanh toán quốc gia (Napas)

PV combank

Vinatti

Tổng cục Thuế

Eximbank

Đánh giá, rà soát bảo mật thông tin các ứng dụng

 

Dịch vụ đánh giá an toàn, bảo mật cho hệ thống công nghệ
thông tin

Dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ
thông tin

Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu
sự cố an toàn thông tin

Dịch vụ dò quét, đánh giá, kiểm định lỗ hổng an ninh bảo mật
các hệ thống ứng dụng

Quantedge

Pentest

An Bình bank

Pentest & Trading

1,695,510,000

10/31/2021

470,000,000

890,000,000

On going

4/3/2019

On going

 

On going

30%

100%

100%

Đúng tiến độ

Đúng tiến độ

Đúng tiến độ

165,000,000

hợp đồng

565,170,000

Qúy 3/2019 xuất thêm 565tr

Đã hoàn thành đánh giá và họp tổng kết giai đoạn 1
Dự kiến 18/1 BSC sẽ fix xong lỗi để CMC tái đánh giá

Đã gia hạn hợp đồng 02 tháng
Hợp đồng đang triển khai
 

xuất 100% trong quý 4

 

xuất 100% trong quý 4

 

xuất 100% trong quý 4/2018

 

xuất 100% trong quý 3/2019

 

xuất 100% trong quý 4/2018

 

xuất 100% trong quý 4/2018

 

xuất 100% trong quý 4/2018

 

7/1 mới chốt được scope dự án (Do KH yêu cầu làm thêm công việc ngoài hợp đồng)
105,000,000

17/1/2019

Open

100%

Chậm tiến độ

=> 11/1 hoàn thành kế hoạch triển khai
=> 21/1 bắt đầu triển khai, dự kiến 28/2 hoàn thành HĐ

28/12 Xây dựng xong kế hoạch triển khai chi tiết gửi TCT
2,300,000,000

22/12/2019

Open

Chưa có kế hoạch thực hiện

Đúng tiến độ

Hợp đồng có thuê thầu phụ phần diễn tập sự cố
Rủi ro về phình scope mục khắc phục lỗ hổng bảo mật cho 150 máy chủ

520,000,000

5/15/2019

Open

90%

Đúng tiến độ

Đã lập KH triển khai chi tiết

474,880,000

11/19/2019

Open

100%

Đúng tiến độ

Đã lập KH triển khai chi tiết

2,848,000,000

1/2/2020

Open

 

Đúng tiến độ

Ký HĐ ngày 2/1, 14/1 phía PMO nhận được thông tin hợp đồng


4.Đánh giá kết quả hoạt động Q3/2018
Về doanh thu:

-

Doanh số ký hợp đồng đạt 29,5 tỷ, đạt 90% kế hoạch (29/33)
Doanh thu ghi nhận đạt 18,2 tỷ, đạt 68% kế hoạch (18/26)

Về lợi nhuận

-

Đạt 34% so với kế hoạch

Nguyên nhân:

-

Việc không đạt doanh thu kế hoạch do một số nguyên nhân sau

-

2 dự án bị lùi kế hoạch thời gian ( chậm đấu thầu, ký hợp đồng chậm. Gồm An Bình Bank, Napas)-> chậm 3,8 tỷ
3 dự án bị trượt thầu ( PCI DSS cho OCB, Easy Credit, Cisse cho Bắc Ninh)-> hụt mất 7,3 tỷ
1 dự án chưa ra thầu ( Dịch vụ kiểm thử cho Agribank)-> 1, 8 tỷ
Lợi nhuận gộp không đạt do phần doanh thu bị thiếu và tỷ trọng dự án thương mại trong cơ cấu doanh thu còn cao ( chiếm 50%)


5.Kế hoạch Q4+ lũy kế cả năm 2018
Kết quả Q4/2018

Trung

Năm cũ

tâm

chuyển sang

PFB

4,297,177,273

Ký HĐ Q1

Ký HĐ Q2

2,916,650,000

Ký HĐ Q3

2,510,000,000

Ký hợp đồng dự

Ký hợp đồng dự

Ký hợp đồng dự

kiến T1

kiến T2

kiến T3

19,347,426,000

1,736,980,000

3,555,000,000

Tổng cộng

4,164,000,000

38,477,233,273

Lũy kế hết năm 2018

Xuất HĐ Q1

PFB

2,561,250,000

Xuất HĐ Q2

1,221,150,000

Xuất hóa đơn Q3

14,499,513,273

Xuất hóa đơn dự

Xuất hóa đơn dự

Xuất hóa đơn dự

kiến T1

kiến T2

kiến T3

1,226,500,000

998,620,000

5,198,000,000

Tổng cộng

25,705,033,273

Doanh thu dự kiến
theo kế hoạch

30,347,882,909

Tỷ lệ hoàn
thành kế
hoạch

84.70%


6. Chi tiết các dự án dự kiến ký hợp đồng trong Q4
Chi tiết dự kiến ký thêm hợp đồng
STT

Khách hàng

Trung tâm
kinh doanh

Loại SP/DV
Tháng 1

1

Eximbank

PFB

Pen

2

Public bank

PFB

Pen

3

Chứng khoán dầu khí

PFB

Pen

4

BIDC

PFB

Pen

5

Sea bank

PFB

Pen

6

Napas

PFB

Đào tạo

7

KBNN

PFB

Pen

8

KBNN

PFB

Pen

9

Lienvietpostbank

PFB

Pen

Tháng 2

Tháng 3

520,000,000

 

 

520,000,000

230,000,000

 

 

230,000,000

442,500,000

 

 

442,500,000

 

1,120,000,000

 

485,000,000

 

 

1,120,000,000

485,000,000

 

Tổng cộng PFB

Cộng

1,680,000,000

1,680,000,000

 

 

960,000,000

960,000,000

 

 

1,524,000,000

1,524,000,000

1,950,000,000

1,192,500,000

3,555,000,000

4,164,000,000

8,911,500,000


7.Chi
7.Chi tiết
tiết các
các dự
dự án
án dự
dự kiến
kiến xuất
xuất hóa
hóa đơn
đơn trong
trong Q4
Q4 –– TT
TT PFB
PFB (tiếp)
(tiếp)
Chi tiết dự kiến xuất hóa đơn
STT

Trung tâm kinh

Khách hàng

Loại SP/DV

doanh

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Cộng

1

CMC corp

PFB

SOC

25,000,000

25,000,000

25,000,000

75,000,000

2

Vietinbank

PFB

Pen

679,500,000

226,500,000

 

906,000,000

3

Napas

PFB

Pen

470,000,000

 

 

470,000,000

4

Eximbank

PFB

Pen

 

520,000,000

 

520,000,000

5

Vinat

PFB

Pen

 

105,000,000

 

105,000,000

6

Quanteged

PFB

Pen

 

122,120,000

 

122,120,000

7

Abbank

PFB

Pen

 

 

2,848,000,000

2,848,000,000

8

Ngân hàng BIDV – Mobile

PFB

PCI

 

 

187,500,000

187,500,000

9

Ngân hàng BIDV – Web

PFB

Pen

 

 

112,500,000

112,500,000

10

PVCombank

PFB

Pen

 

 

980,000,000

980,000,000

11

DBIDC

PFB

Pen

 

 

560,000,000

560,000,000

12

Sea bank

PFB

Pen

 

 

485,000,000

485,000,000

Tổng cộng PFB

1,174,500,000

998,620,000

5,198,000,000

7,371,120,000


8.Kết quả kinh doanh theo sp/dv
Kết quả Q4/2018
STT

Nội dung

Trung tâm PFB

1

Doanh thu thuần

a

Sản phẩm phần mềm

b

Dịch vụ đánh giá, audit

c

Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn

-

d

Dịch vụ PCI

-

e

Dịch vụ SOC

f

Trading

7,423,120,000
5,787,120,000

75,000,000
1,561,000,000

Lũy kế hết năm 2018
STT

Nội dung

Dự kiến trung tâm PFB

Kế hoạch
% hoàn thành

1

Doanh thu thuần

a

Sản phẩm phần mềm

b

Dịch vụ đánh giá, audit

c

Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn

d

25,705,033,273

30,347,882,909

-

 

10,916,267,273

11,827,525,091

2,150,000,000

2,150,000,000

Dịch vụ PCI

811,000,000

1,149,000,000

e

Dịch vụ SOC

250,000,000

1,375,181,818

f

Trading

11,577,766,000

13,846,176,000

2

Giá vốn

16,557,621,312

20,110,052,279

3

Lãi gộp

9,147,411,961

10,237,830,630

85%
 
92%
100%
71%
18%
84%
82%
89%


9.Kết quả kinh doanh theo sp/dv
Kết quả Q4/2018
STT

Nội dung

Trung tâm PFB

1

Doanh thu thuần

a

Sản phẩm phần mềm

b

Dịch vụ đánh giá, audit

c

Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn

-

d

Dịch vụ PCI

-

e

Dịch vụ SOC

f

Trading

7,423,120,000
5,787,120,000

75,000,000
1,561,000,000

Lũy kế hết năm 2018
STT

Nội dung

Dự kiến trung tâm PFB

Kế hoạch
% hoàn thành

1

Doanh thu thuần

a

Sản phẩm phần mềm

b

Dịch vụ đánh giá, audit

c

Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn

d

25,705,033,273

30,347,882,909

-

 

10,916,267,273

11,827,525,091

2,150,000,000

2,150,000,000

Dịch vụ PCI

811,000,000

1,149,000,000

e

Dịch vụ SOC

250,000,000

1,375,181,818

f

Trading

11,577,766,000

13,846,176,000

2

Giá vốn

16,557,621,312

20,110,052,279

3

Lãi gộp

9,147,411,961

10,237,830,630

85%
 
92%
100%
71%
18%
84%
82%
89%


10.Đánh giá kết quả sxkd 2018

1.
-.
-.

Về doanh thu
Lũy kế doanh thu ký hợp đồng 2018: Đạt 38 tỷ
Thực hiện ghi nhận doanh thu 2018: Dự kiến 26,5 tỷ

2. Về lợi nhuận gộp

-.

Tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn còn thấp so với kế hoạch

3. Các bài học kinh nghiệm

-.
-.

Công tác dự báo , làm kế hoạch kinh doanh còn yếu, dẫn đến nhiều dự án chậm, trượt
Trung tâm đã phát triển kinh doanh theo hướng mở rộng theo chiều ngang, tuy nhiên chưa có chiều sâu, các hợp đồng còn nhỏ lẻ, giá trị mang lại
chưa lớn, chưa tìm cách mở rộng theo chiều sâu trên chính tập khách hàng hiện có

-.

Tỷ trọng phần thương mại trên tổng doanh thu còn lớn, dẫn đến chất lượng lợi nhuận là thấp

4. Một số kiến nghị với công ty

-.

Các dịch vụ mới như SoC, sản phẩm mới Cise cần phải có sự đầu tư nhằm hoàn thiện, phối hợp giữa Marketing và kinh doanh để tiếp cận mở rộng
khách hàng

-.
-.

Trình độ và số lượng cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng được các yêu cầu cao cấp từ phía khách hàng
Công ty có biến động nhân sự lớn trong năm


11. Các hoạt động khác của trung tâm
CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1.

Hoàn thiện bộ máy kinh doanh.
+ Tuyển dụng bổ sung 02 nhân sự kinh doanh

2. Xây dựng quy trình sale, đào tạo nhân viên kinh doanh theo quy trình mới
+ Xây dựng quy trình sale đối với từng sản phẩm dịch vụ
+ Đào tạo sale ( cách thức tiếp cận kh, hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ)
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh
+ Đánh giá các khối thị trường
+ Giao thị trường tới cán bộ kinh doanh
+ Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 2019-2020
+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019


12. Các hoạt động khác của trung tâm
Thời gian

Tên việc

1.

Tuyển dụng 02 nhân viên kinh
doanh
 

Mô tả chi tiết

Bổ sung cán bộ kinh doanh ( thiếu do có 2
nhân viên kinh doanh nghỉ việc vào tháng 10)

Đầu ra

Yêu cầu

Người chịu trách

Kết quả

nhiệm

Tuyển được cán bộ kinh doanh theo yêu cầu

Phối hợp với nhân sự tìm kiếm ứng viên phù hợp

Đức TA

Ký được 30 tỷ doanh thu đến hết Q3.2019

 

Đức TA

 

Đức TA

Bổ sung đủ 02 nhân viên kinh doanh

Tuần 1+2 tháng 11
(Từ ngày 1.11 đến ngày 19.11)

1.

Thúc đẩy các dự án mustwin để
đạt mục tiêu ký kết hợp đồng ->
30 tỷ hết Quý 3.2019

1.

Push up các hợp đồng chuẩn bị ký, các gói thầu
đã đấu thầu chờ quyết định trúng thầu

Làm việc với cán bộ kinh doanh

Tổng hợp lại danh sách khách hàng trung tâm

hoạch định lại thị trường/ khách

đang quản lý nhằm phân loại và giao chi tiết

hàng chuẩn bị cho năm kế hoạch

khách hàng thị trường tới cán bộ kinh doanh

2019

của trung tâm

Danh sách khách hàng chiến lược

31.12

Hoàn thành xong danh sách khách hàng và

Danh sách khách hàng cho từng cán bộ kinh
doanh

Đã ký kết đủ doanh số 30 tỷ tính đến hết

Danh sách khách hàng mới cần mở mới bắt

pipeline dự kiến năm 2019
(Danh mục pipeline)
(Khảo sát và đánh giá thị trường bank)

đầu từ Q3.2018

Tuần 3+4 tháng 11
( Từ ngày 20-31.11)

1.

Traning lại quy trình kinh doanh đối với các cán
Xây dựng lại quy trình tiếp cận

bộ kinh doanh của trung tâm

khách hàng trên các gói sản

Xây dựng quy trình chuẩn với việc tiếp cận

phẩm dịch vụ của công ty

khác hàng trên cơ sở các sản phẩm và dịch vụ
công ty đang cung cấp

Phối hợp với team kỹ thuật ( pentest, CISE,
SOC) chuẩn hoá lại các tài liệu kinh doanh

Các tài liệu, gói sản phẩm dịch vụ từ các trung tâm kỹ thuật

Đức TA

Đã hình thành tài liệu các gói dịch vụ SOC,
bán CISE, Pentest


13. Các hoạt động khác của trung tâm

Thực hiện các hoạt động đấu
Tuần 1+2 tháng 12

thầu và thúc đẩy triển khai
xuất hoá đơn-> đạt mốc 30 tỷ
doanh thu

Phối hợp triển khai -> kết thúc
và xuất hoá đơn cho các dự án
mục tiêu-> 30 tỷ doanh thu

Kinh doanh phối hợp với triển
khai close các dự án đang triển
khai yêu cầu kết thúc trước
31.12

Phối hợp cùng triển khai giải
quyết các vấn đề liên quan

Đức TA

triển khai dự án

Đã xuất đc 24 tỷ/ 30 tỷ doanh
thu dự kiến

-Yêu cầu cán bộ kinh doanh lên

Tuần 3+4 Tháng 1

Họp kinh doanh chuẩn bị kế

kế hoạch kinh doanh trên tập

hoạch kinh doanh 2019

khách hàng đã hoạch định

Bảng dự kiến doanh thu lợi

Phân chia thị trường

- Rà soát đánh giá kế hoạch

nhuận đối với từng cán bộ kinh

Làm chiến lược kinh doanh đối

kinh doanh đối với từng CBKD

doanh=> tổng hợp kế hoạch

với từng loại hình sản phẩm

và từng mảng thị trường

kinh doanh của trung tâm 2019

dịch vụ công ty đang cung cấp

- Chốt sơ bộ kế hoạch kinh
doanh 2019

 

Cán bộ kinh doanh trung tâm

Hoàn thành giao chỉ tiêu tới cấp

PFB

cán bộ kinh doanh


14. Các hoạt động nhóm Pentest/Audit

Kế hoạch nhân sự 2019
Chuẩn hóa quy trình – tự động hóa
Kế hoạch phát triển nội bộ


Kế hoạch nhân sự
Số lượng: 18 – 20 người
Cách thức tổ chức:

– 03 Supervisor: Chịu trách nhiệm kỹ thuật cho toàn bộ các mảng triển khai của TT triển
khai.

– 07 Leader: Tiếp nhận – làm đầu mối dự án, triển khai dự án.
– 8  10 Nhân sự triển khai: Thực hiện triển khai dự án


Kế hoạch nhân sựSupervisor

Họ tên

Nhiệm vụ

Cáp Khánh Duy

Network (Pentest + Audit)

Phan Văn Đức

Application (Pentest + Review source code)

Nguyễn Thị Thu Hiền

Consultant (PCI + Swift)Họ tên

Nhiệm vụ

Nguyễn Mạnh Đoàn

Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, làm đầu mối dự án, triển khai dự án

Trịnh Công Minh

Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, làm đầu mối dự án, triển khai dự án

Lê Duy Anh

Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, Consultant làm đầu mối, triển khai dự án

Leader


Kế hoạch nhân sự

Nhân sự triển khai
Họ tên

Nhiệm vụ

Trương Tuấn Bằng

Triển khai dự án Pentest, Audit

Nguyễn Hồng Sơn

Triển khai dự án Pentest, Audit

Nguyễn Huy Vinh

Triển khai dự án Pentest, Audit

Nguyễn Đăng Văn

Triển khai dự án Pentest, Audit

Tô Quang Dương

Triển khai dự án Pentest, Audit

Vũ Hoàng Thiện

Triển khai dự án Pentest, AuditTriển khai dự án Pentest, AuditTriển khai dự án Pentest, AuditTriển khai dự án Pentest, AuditTriển khai dự án Pentest, Audit

Leader


Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóaSố lượng quy trình cần chuẩn hóa: 11
quy trình đã chuẩn hóa: 03
– Số lượng
Pentest Web Application

Pentest Mobile App iOS
Audit Server


Pentest Client/Server App
Pentest Network
Pentest Database
Audit Database
Audit Network Devices
Review Source Code
Vulnerability Assessment

quy trình chưa chuẩn hóa: 08
– Số lượng
Pentest Mobile App Android


Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóaNhân sự chịu trách nhiệm
DuyCK

Đức PV

Hiền NTT

Pentest Client/Server

Pentest Mobile App Android

Audit Database

Pentest Network

Review Source Code

Audit Network Devices

31/3/2019

31/6/2019

Vulnerability Assessment

Pentest Network

Pentest Client/Server

Pentest Database

Đức PV

Pentest Mobile App Android

Review Source Code

Hiền NTT

Audit Database

Audit Network Devices

Pentest Database

Vulnerability AssessmentThời gian hoàn thành
DuyCK


Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa

Tự động hóa
Họ tên

Nhiệm vụ

Phan Văn Đức

Lead Project, phân tích chức năng, tích hợp, coding, release sản phẩm

Cáp Khánh Duy

Phân tích chức năng

Sản phẩm: Công cụ sinh báo cáo tự động


Kế hoạch phát triển nội bộTraining phục vụ dự án
Đối tượng chịu trách

Đối tượng được training

Nội dung

Hình thức training

nhiệm trainingLV1

Phát triển kỹ năng

– Mua tài khoản HackTheBox (100Er/y/acc): Cải thiện kỹ năng hack hệ thống (OSCP)
– Mua tài khoản của Pentest Acadermy (550$/năm): Cải thiện concept về hacking, tiếp

LV2, LV3

Fresher

Các công việc trong dự án

Handon

LV1

Các kỹ năng chuyên sâu

Handon, Techtalk

cận các kiến thức mới.

– English: 01 bạn IELTS 7.5 (10 – 12tr/tháng): phụ trách việc củng cố, improve khả năng
làm việc bằng tiếng anh trong team  cải thiện kỹ năng tiếng anh.


Kế hoạch phát triển nội bộPhát triển kỹ năng

– Tổ chức các khóa học về các công nghệ hay gặp và mới từ các đơn vị
khác trong tập đoàn, đối tác, các chuyển gia trong nghành

– Tổ chức các buổi techtalk nội bộ (1 – 2 buổi/tháng)
– Tham gia các hội thảo về ATTT – CNTTNghiên cứu – thi chứng
chỉ
Chứng chỉ

Họ tên

Thời gian hoàn thành

Cáp Khánh Duy

OSCE

12/2019

Phan Văn Đức

CSSLP

12/2019

Nguyễn Thị Thu Hiền

CISSP

2020

Nguyễn Mạnh Đoàn

OSCE

12/2019

Các thành viên còn lại

OSCP

10/2019 – 2/2020Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×