Tải bản đầy đủ

BAO CAO THI NGHIM DI TRUYNTuan

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM DI TRUYỀN

Bài 4: QUAN SÁT VÀ PHÂN TÍCH NHIỄM SẮC THỂ NGƯỜI VÀ RUỒI
GIẤM – XÁC ĐỊNH NHIỄM SẮC THỂ Ở GIỚI TÍNH NGƯỜI
Nguyễn Nhựt Huy – 618H0024
Hồ Trung Kỳ - 618H0137
Quan sát, phân tích nhiễm sắc thể ở người.

_ Bộ nhiễm sắc thể của nhóm, người mang bộ nhiễm sắc thể này hoàn toàn không có
bệnh.
_ Ký hiệu bộ NST người bình thường:
2n = 446 + XX ; ở nữ giới.
2n= 46+ XY ; ở nam giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×