Tải bản đầy đủ

Bao cao thang 3 4 2014

Huế, ngày 18 tháng 5năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3-4
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 5-6 NĂM HỌC 2013-2014
LỚP NHẬT K7A
Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3-4 NĂM HỌC 2013-2014
I. Đặc điểm tình tình
1. Thuận lợi
- Các thành viên trong lớp tham gia hoạt động học tập và phong trào đoàn một
cách nghiêm túc.
-Là sinh viên năm 4 nên các thành viên trong lớp có tích tự giác cao và đoàn kết
trong tất cả các hoạt động
2. Khó khăn
- Do đăng kí tín chỉ nên lịch học các bạn trong lớp khá lệch nhau và số tiết học ít nên
việc quản lí và tổ chức họp lớp có phần khó khăn.
II. Tổng kết tình hình hoạt động tháng 3-4
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng
- Hầu hết các bạn tham gia đúng quy định của nhà trường cũng như địa phương về công
tác chính trị.Không tham gia vào các cuộc bạo loạn gây mất trật tự.


2. Phong trào học tập và rèn luyện
- Các bạn tham gia học tập tốt.Tham gia đầy đủ các tiết học, không bỏ tiết, trốn
học.Nghiêm túc trong các bài kiểm tra đánh giá định kì.
-Tham gia giao hội thảo giới thiệu việc làm từ các công ty tuyển dụng.Và đã có nhiều bạn
trúng tuyển vào các công ty của Nhật Bản.
3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT
-Tham gia các hoạt động do khoa tổ chức như văn nghệ giao lưu với các trường đại hoc
Nhật Bản.Tham gia giải bóng đá nữ, giao lưu giữa các khoa bạn.


Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 5-6 NĂM HỌC 2013-2014

I.

Phong trào học tập và rèn luyện
-Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy thi cử và đạt kết quả cao trong kì thi học
kì sắp tới..
-Tổ chức những buổi đi chơi giao lưu trong khoa, lớp nhằm tạo ra những kỉ
niệm đẹp trước khi ra trường.
-.Đôn đốc các bạn sớm hoàn thành các thủ tục xét tốt nghiệp.

II.

Phong trào văn hóa, văn nghệ
-Những ngày tháng còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, sẽ tích cực tham
gia tất cả những hoạt động mà trường, khoa tổ chức.
-Tham gia các hoạt động giao lưu, các buổi nói chuyện với sinh viên và giáo
viên người Nhật.Các chương trình hội thảo du học Nhật Bản, hội chợ việc làm,
tư vấn việc làm.
-Hoàn thành công tác đoàn, sổ quản lí sinh viên và đánh giá điểm rèn luyện
một cách đầy đủ.
-Tham gia đóng đoàn phí và hội phí đầy đủ.100% sinh viên đóng học phí đầy
đủ,không có trường hợp nợ học phí.

Người lập bảng báo cáo
Lớp trưởng
Nguyễn Đặng Khánh LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×