Tải bản đầy đủ

Bao cao tap hun khammouane 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
“Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật lâm nghiệp cho lực
lượng thanh tra lâm nghiệp tỉnh Khammouane”
Tên đơn vị tổ chức tập huấn: Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt
Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh.
Tên đơn vị đồng tổ chức tập huấn: Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Khammouane
nước CHDCND Lào.
Tên hoạt động: Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật lâm
nghiệp cho lực lượng thanh tra lâm nghiệp tỉnh Khammouane.
Mã hoạt động (theo KH): 6.1.6
Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khammouane - nước CHDCND Lào.
Thời gian: ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2016
Đối tượng: Lực lượng Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Boulikhamxay.
Số lượng học viên: 46 người; Trong đó: Nam 40 người, Nữ 06 người.
Giảng viên: Tiến sỹ Kay Song – Giảng viên khoa Lâm nghiệp thuộc trường
đại học Quốc gia Lào Và ông Nguyễn Đình Kỳ - cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Hà Tĩnh.
1. Mục tiêu của tập huấn
Các học viên được tiếp thu, chia sẻ và thảo luận các kiến thức về các nội
dung quan trọng trong Luật Lâm nghiệp, Luật bảo tồn đa dạng sinh học, động vật
hoang dã của nước CHDCND Lào. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được giới

thiệu về một số nội dung quan trọng về luật bảo vệ, phát triển rừng của nước
CHXHCN Việt Nam.
2. Phương pháp và cách tiếp cận
Giảng bài (Thuyết trình);
Trình chiếu hình ảnh;
Hỏi và đáp;
Thảo luận;
Phát phiếu đánh giá sau tập huấn.
3. Những hoạt động đã tiến hành
Đại diện Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Khammouane phát biểu mạc Chương
trình và giới thiệu về mục đích của khóa tập huấn.


Đại diện Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II giới
thiệu về Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II.
Giảng viên giới thiệu về:
- Các nội dung quan trọng trong Luật Lâm Nghiệp nước CHDCND Lào;
- Các nội dung quan trọng trong Luật bảo tồn đa dạng sinh học, động vật
hoang dã nước CHDCND Lào;
- Một số nội dung Quản lý nhà nước về lâm nghiệp của nước Việt Nam;
- Một số nội dung quan trọng về Luật bảo vệ phát triển rừng của nước
CHXHCN Việt Nam.
Bên cạnh đó Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận và đặt câu hỏi nhằm trao
đổi thông tin, tìm hiểu sâu hơn về các nội dung trong pháp luật Lâm nghiệp của
mỗi bên.
4.Kết quả đạt được
Đối với phiếu đánh giá sau tập huấn:
Về nội dung tập huấn:
100% hài lòng với nội dung tập huấn, cảm thấy bổ ích cho bản thân và
công việc của mình, muốn giới thiệu khóa tập huấn tới nhiều người;
Về tài liệu tập huấn:
Tài liệu được dịch thành song ngữ Việt-Lào, vì vậy 100% học viên có thể
đọc, hiểu và cảm thấy tài liệu không chỉ có ích cho buổi tập huấn mà có ích cho
công việc của họ;
Về phương pháp tập huấn:
97% hài lòng với phương pháp tập huấn đã được tiếp cận.
Nhận xét về giảng viên:
100% đồng ý rằng giảng viên có kiến thức, kỹ năng tốt, trình bày rõ ràng,
dễ hiểu và nhiệt tình với khóa tập huấn.
Về công việc bổ trợ, hậu cần:


100% hài lòng với địa điểm tổ chức, phòng họp và các dịch vụ, tài liệu được
cung cấp, phương pháp giảng dạy trực quan sử dung trong khóa tập huấn; 5%
không hài lòng với những điều trên.
Về tinh thần, thái độ học tập của học viên:

Học viên tham gia lớp học với một tinh thần rất tốt, chăm chú theo dõi sát
sao các nội dung của chương trình tập huấn. Một số học viên cảm thấy tâm đắc
với những kiến thức đã được tiếp thu và mong muốn được tham gia nhiều hơn
nữa trong những lớp tập huấn như thế này để nâng cao kiến thức của bản thân.
5. Bài học, kinh nghiệm cần rút ra cho các hoạt động tập huấn tương tự
6. Khuyến nghị về các hoạt động sau tập huấn
Hoạt động Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật lâm nghiệp cho
lực lượng thanh tra lâm nghiệp tỉnh Khammouane rất hữu ích, tăng cường hiệu
quả quản lý bảo vệ rừng và là dịp quan trọng để hai tỉnh Hà Tĩnh và
Khammouane trao đổi thông tin về luật bảo vệ phát triển rừng của mỗi bên.
Khuyến nghị cần có thêm những khóa tập huấn cho các lực lượng liên quan khác
(ví dụ: lực lượng thanh tra lâm nghiệp cấp huyện, thôn,bản..), đối tượng tập huấn
đông hơn, với thời gian dài hơn./.
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2016
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ TĨNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×