Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO ĐỀ TÀI Automatic Shutter Operation

ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Mục Lục
1. TỔNG QUAN

1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1

2. MÔ TẢ HỆ THỐNG

2

2.1. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ


2

2.2. LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀO

3

2.2.1.

Lựa chọn cảm biến

3
2.2.2.

Lựa chọn công tắc hành trình

6
2.2.3.

Lựa chọn nút nhấn

8
2.3. LỰA CHỌN NGÕ RA
2.3.1.

8
Lựa chọn động cơ

8
2.3.2.

Lựa chọn đèn

9
2.3.3.

Lựa chọn buzzer

10
2.3.4.


Lựa chọn CONTACTOR 3 pha

11
2.4. LỰA CHỌN PLC

11

2.5. SƠ ĐỒ NỐI DÂY

13

3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

15

3.1. YÊU CẦU THIẾT KẾ

15

3.2. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI

15

3.3. CHƯƠNG TRÌNH PLC

16

4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

18

I


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

22

5.1. KẾT LUẬN

22

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

22

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

23

7. PHỤ LỤC

24

I


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

1.TỔNG QUAN
1.1.

Đặt vấn đề

Các hệ thống đóng cửa garage tự động đòi hỏi phải có sự an toàn tuyệt đối, độ
chính xác cao, hiệu xuất lớn, dễ giám sát, chịu được rung động, môi trường làm việc
ô nhiễm,…. Để thực hiện các yêu cầu trên thì các công ty, nhà ở thường sử dụng
công nghệ lập trình PLC, với những ưu điểm vượt trội mà các bộ điều khiển cổ điển
dùng dây nối và relay không thể nào so sánh được như lập trình dễ dàng, gọn nhẹ,
dễ dàng di chuyển, lắp đặt, dể bảo quản và sửa chữa, khả năng xử lý nhanh, hoạt
động tốt trong môi trường công nghiệp,….

1.2.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và giải quyết các hệ thống tự động
đóng cửa garage sử dụng PLC của Mitsubishi sử dụng phương pháp ladder để lập
trình. Hệ thống dùng trong các bãi giữ xe, nhà ở hay trong trong các nhà máy xí
nghiệp, bệnh viện,....

1


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

2.MÔ TẢ HỆ THỐNG
2.1.

Mô tả quy trình công nghệ

Cửa garage tự động hoạt động trên nguyên lý dùng các cảm biến quang để xác
định có xe và tác động động cơ quay thuận nghịch để đóng, mở cửa. Sử dụng công
tắc hành trình tác động để ngừng quay động cơ. Từ nguyên lý làm việc trên ta thấy
muốn hệ thống hoạt động được cần có động cơ 3 pha, công tắc hành trình loại
thường hở, cảm biến quang loại thu phát. Sau đây là chu trình làm việc như hình
2.1.

Hình 2.1: Hệ thống đóng, mở cửa garage tự động
Khi bật công tắc hệ thống đóng cửa và kiểm tra xem có xe hay không. Khi có
xe đến cảm biến X2, đèn Y6 sáng lên, cửa garage sẽ đi lên và lúc này Buzzer Y7
hoạt động. Cửa garage vẫn đi lên cho đến khi tác động công tắc hành trình thì dừng,
lúc này buzzer cũng ngừng hoạt động. Xe đi qua cửa qua cảm biến X3, đèn Y6 tắt,
cửa garage sẽ đi xuống và lúc này buzzer Y7 hoạt dộng. Cửa garage vẫn đi xuống
cho đến công tắc hành trình dưới được tác đồng thì dừng, lúc này buzzer cũng
ngừng hoạt động. Đồng thời ta kết hợp hai nút nhấn UP là X10 và DOWN là X11

2


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
để mở hoặc đóng cửa, nhưng khi có xe trong vùng xác định giữa X2 và X3 thì hai
nút nhấn này không thể tác động.

2.2.

Lựa chọn thiết bị vào

Các thiết bị được sử dụng ở ngõ vào PLC:
-

2 cảm biến quang.
2 công tắc hành trình.
2 nút nhấn.

2.2.1. Lựa chọn cảm biến
 Các loại cảm biến có thể dùng Cảm biến quang điện, cảm biến điện
cảm,….
 Ở đề tài này chọn cảm biến quang điện để xác định vị trí và sự dịch
chuyển của xe ô tô.
 Mô hình đóng mở cửa garage tự động dùng 2 cảm biến quang.
Bảng 2.1: Lựa chọn cảm biến
ST
T
1

Số
lượng
2

Cảm biến

Công dụng

Cảm biến phát
hiện vật thể.
Tên cảm biến :
BEN10M-TDT

Phát hiện vật
chuyển động
trong tầm của
cảm biến (10m)

Hình ảnh

 Cấu tạo và thông số kĩ thuật của cảm biến BEN10M-TDT.
Cảm biến quang điện thu-phát thực tế như hình 2.2.

Hình 2.2: Cặp thu phát cảm biến
Đầu ra là NPN, có 3 dây nối. NPN cho phép dòng điện trong cảm biến đi
vào điện áp chung. Bình thường đầu ra của cảm biến là một Transistor có vai trò

3


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
như một khóa (khi sụt áp). Nếu cảm biến vừa phát hiện được đối tượng sẽ tạo ra
dòng tác động trực tiếp tới Transistor NPN. Khi không có dòng tác động Transistor
không cho phép dòng chạy trong cảm biến. Khi có tác động Transistor sẽ mở khóa
cho phép dòng chạy trong cảm biến tới cực chung.
Sau đây là nguyên lý hoạt động của PLC như hình 2.3:

Hình 2.3: Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC
Cảm biến chịu phản ứng của các tác nhân vật lý. Nếu cảm biến không hoạt
động, điện áp đường tác động thấp, khi đó Transistor khóa. Có nghĩa là đầu ra NPN
không có dòng vào/ra. Khi cảm biến hoạt động làm cho đường tác động có điện áp
cao, Transistor mở khóa và tác động đóng khóa. Dòng chạy từ cảm biến tới đất.
Điện áp ở đầu ra của NPN giảm xuống -V.
 Kích thước 18mm.
 Ngõ vào 10 – 24 VDC.
 Khoảng cách phát hiện 10m.
 Dòng định mức 40mA.
 Vỏ làm bằng chất liệu ABS.
 Chống nhiễu tốt.
 Gọn và tiết kiệm chỗ.
 Bảo vệ chống ngắn mạch và nối cực nguồn.
 Chế độ hoạt động Ligh-ON.
Thông số kỹ thuật BEN10M-TDT:
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật cảm biến BEN10M-TDT
Tên thiết bị

BEN10M-TDT

4


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Khoảng cách phát hiện
Vật thể phát hiện tiêu chuẩn
Đặc tính trễ
Điện áp nguồn cấp

10m
- Giấy trắng 100 x 100mm.
- Tối đa 20% khoảng cách phát hiện.
- 12VDC - 24VDC +/- 10% kể cả xung

Ngõ ra điều khiển

tối đa 10%(p-p).
- Ngõ ra transistor colector hở, tối đa

Thời gian đáp ứng
Mức chiếu sáng của môi trường

200mA, điện áp dư tối đa 1V.
Tối đa 1ms.
Hoạt động đối với ánh sáng mặt trời
Max 11000lx, đối với đèn chiếu sáng

Nhiệt độ mối trường

Max 3000lx.
- Hoạt động - 250C tới 550C (không
đóng băng hoặc ngưng tụ).
- Bảo quản - 250C tới 700C (không

Độ ẩm môi trường

đóng băng hoặc ngưng tụ).
- Hoạt động 35% đến 85%RH.

Mức độ chịu rung

- Bảo quản 35% đến 95%RH.
- Biên độ rung 1,5mm tại tần số 10 -

Mức độ chịu sốc

55HZ trong 2 giờ theo x, y ,z.
- Mức độ phá hủy 500m/s2 cho 3 lần ở
mỗi hướng x,y,z

Sơ đồ đấu dây của cảm biến như hình 2.4.

5


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 2.4: Sơ đồ đấu dây của cảm biến
Dây nối cảm biến trong hình dạng thực tế như hình 2.5.

Hình 2.5: Hình dạng cảm biến

2.2.2. Lựa chọn công tắc hành trình
Sử dụng công tắc hành trình tác động vào để cơ cấu dừng hoạt động vì nó
dễ điều khiển, có hai chế độ là dẫn và ngắt, khi có vật thể tác động vào thì dẫn,
ngược lại thì ngắt. Công tắc hành trình được sử dụng ở các cơ cấu điều khiển để
ngưng hoạt động của động cơ.
Chọn loại công tắc hành trình loại đầu dài có con lăn để giảm hư hại giữa
vật thể tác động vào công tắc hành trình trong hình 2.6 là loại D4MC-2000.

Hình 2.6:Công tắc hành trình NC/NO omron
Thông số kỹ thuật D4MC-2000.
6


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật D4MC-2000
Tên thiết bị
Bánh xe cần dài
Cấp bảo vệ
Tuổi thọ hoạt động

-

D4MC - 2000
63mm
IP67
10.000.000 (tác động cơ),

500.000 lần (tác động điện).
Tốc độ tác động
Cách điện
Điện trở tiếp điểm
Đấu nối

-

0.05 mm/s ~ 0.5 m/s.
100MΩ min (ở 500VDC).
15mΩ max.
Kiểu terminal có bọc cao su

Nhiệt độ mối trường

bảo vệ độ kín.
- Hoạt động -100C tới 800C
(không đóng băng).
- Bảo quản - 250C tới 700C
(không đóng băng hoặc ngưng

Độ ẩm môi trường
Mức độ chịu rung

tụ).
- Bảo quản 35% đến 95%RH.
- Biên độ rung 1,5mm tại tần

Mức độ chịu sốc

số 10 - 55HZ.
- Mức độ phá hủy 500m/s2 cho
3 lần ở mỗi hướng x,y,z.

Ngoài ra D4MC - 2000 còn có các ưu điểm sau.
 Nhiều kiểu dáng tác động, cho các ứng dụng khác nhau.
 Đấu nối kiểu terminal có bọc cao su bảo vệ độ kín.
 Đạt tiêu chuẩn UL/CSA and CCC.
 Kiểu dáng lắp đặt đơn giản, giảm thời gian bảo trì, thay thế.
Sơ đồ dấu dây của công tắc hình trình khi kết nối với PLC như hình 2.7.

Hình 2.7: Sơ đồ dấu dây công tắc hành trình

7


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

2.2.3. Lựa chọn nút nhấn
Sử dụng nút nhấn để điều khiển cửa garage lên xuống bằng tay khi không
có xe hoặc khi hệ thống cảm biến có sự cố hay bảo trì.
Chọn nút nhấn đèn led màu xanh lá cây như hình 2.8 để sáng lên khi nhấn
nút điều khiển.

Hình 2.8: Nút nhấn có đèn loại tròn 24VDC
Thông số kỹ thuật nút nhấn có đèn, tròn AL6M - M24S:
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật nút nhấn
Tên thiết bị

- Nút nhấn có đèn, tròn AL6M -

Đường kính
Màu
Điện áp hoạt động

M24S
- 16mm
- Xanh lá cây
- 24VDC

2.3.

Lựa chọn ngõ ra

Các thiết bị đươc sử dụng ở ngõ ra của PLC:
-

1 Motor 3 pha.
1 đèn báo màu xanh, 1 đèn báo màu đỏ.
1 buzzer.
2 contactor 3 pha.

2.3.1. Lựa chọn động cơ
 Những loại động cơ có thể dùng.
-

Động cơ một pha AC.

-

Động cơ một pha DC.

-

Động cơ ba pha AC.

-

Động cơ ba pha DC.

Thông số kỹ thuật động cơ Teco
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật Motor Teco

8


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Tên thiết bị
Cấp bảo vệ
Màu
Tần số

-

Motor giảm tốc Teco
IP55
Xám
50-60Hz

Điện áp hoạt động
Vân hành
Nhiệt độ môi trường
Tỉ số truyền

-

380V
Liên tục
- 150C tới 400C
~.

Hình dạng động cơ được sử dụng trong hệ thống như hình 2.9.

Hình 2.9: Động cơ có hộp giảm tốc

2.3.2. Lựa chọn đèn
Có rất nhiều đèn báo trong công nghiệp với các màu phổ biến như màu đỏ,
xanh lá cây, vàng với các ứng dụng khác nhau.
Chọn đèn báo màu xanh lá cây để báo hiệu là đang có xe trong khu vực quy
định, màu xanh để báo hiệu là khu vực đã an toàn để xe đi qua. Lựa chọn đèn ABB
KL70 - 401G Light Element như hình 2.10.

Hình 2.10: Đèn ABB KL70-401G Light Element
Thông số kỹ thuật đèn ABB KL70-401G Light Element.
Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật đèn ABB KL70-401G Light Element
Tên thiết bị
Màu đèn
Tín hiệu

- Tín hiệu tháp ánh sáng
- Xanh lá cây
- Liên tục.

9


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Điện áp hoạt động
Đường kính

- 220 VAC/VDC.
- 5cm / 2.0’’

Đồng thời ta chọn thêm đèn ABB KL70-401R có thông số như trên
nhưng màu đỏ để báo hiệu khi động cơ dừng.

2.3.3. Lựa chọn buzzer
Buzzer trong hệ thống đóng cửa garage xe này chủ yểu để cảnh báo là cửa
đi lên hoặc cửa đi xuống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ta chọn buzzer
ABK875-R5 như hình 2.11.

Hình 2.11: Buzzer báo động
Thông số kỹ thuật.
Bảng 2.7: Thông số kỹ thuật Buzzer ABK875-R5
Tên sản phẩm
- ABK875-R5
Màu
- Xám
Âm thanh loại
- Âm thanh báo động
DB tại 1 mét
- 112 dB
Kích thước tổng thể
- 117 X W 124 x D 84 (mm)
Tín hiệu
- Liên tục.
Điện áp hoạt động
- 230VAC.
Tần số
- 350-400Hz
Cân nặng
- 2,1Kg
Nhiệt độ môi trường
- Hoạt động -350C tới 660C

2.3.4. Lựa chọn CONTACTOR 3 pha
Lựa chọn contactor công nghiệp phù hợp với động cơ 3 pha vậy nên chọn
contactor M65 New CJX2-1210 AC như hình 2.12.

10


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 2.12: Contactor công nghiệp

2.4.

Lựa chọn PLC

PLC được phân loại theo 2 cách.

o Hãng sản xuất gồm các nhãn hiệu như Siemen, Omron, Misubishi,….
o Version:
 PLC Siemen có các họ : S7-200, S7-300, S7-400, Logo.
 PLC Misubishi có các họ: FX, FX0, FXON.
Sử dụng PLC để điều khiển cửa garage nên chọn loại PLC của Mitsubishi,
dòng FX0S-30MR-DS là thích hợp vì Cơ cấu máy nhỏ gọn, chi phí thấp,
module màn hình và khối mở rộng có hệ thống dễ dàng nâng cấp.
Đặc diểm của PLC FX0S là loại PLC có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với
các ứng dụng với số lượng I/O nhỏ hơn 30, giảm chi phí lao động và kích cờ panel
điều khiển. Với việc sử dụng bộ nhớ chương trình bằng EEPROM cho phép dữ liệu
chương trình được lưu lại trong bộ nhớ trong trường hợp mất nguồn đột xuất, giảm
thiều thời gian bao hành sản phẩm. Dòng FX0 được tích họp sẵn bên trong bộ đếm
tốc độ cao và các bộ tạo ngắt, cho phép xử lý tốt một số ứng dụng phức tạp.
Nhược điểm của dòng FX0 là không có khả năng mở rộng số lượng I/O được
quản lý, không có khả năng nối mạng, không có khả năng kết nối với các Module
chuyên dùng, thời gian thực hiện chương trình lâu (thời gian thực hiện các lệnh cơ
bản khoảng 1.6us – 3.6us, các lệnh ứng dụng khoảng vài trăm us).
Bảng 2.8: Thông số kỹ thuật PLC FX0S-30MR-DS

11


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Dung lượng chương

8000 bước

trình

Sử dụng bộ nhớ
EEPROM bên trong

Cấu hình Vào

Tối đa 18 ngõ: X0 -

Trừ FX0S-30M có 16

vào ra

Ra

X17
Tối đa 16 ngõ: Y0-

ngõ
Trừ FX0S-30M có 14

Thông

Y15
Số lượng: 512

ngõ
Từ M0-M511

thường
Chốt

Số lượng: 11 (tập

Từ M496-M511

Đặc biệt

con)
Số lượng:56

Từ M8000 - M8255

Rơ le

Thông

Số lượng: 64

Từ S0-S63

trạng

thường
Khởi tạo

Số lượng: 10 (tập

Từ S0-S9

thái (S)
Bộ định 100 ms

con)
Số lượng: 56

Từ T0-T55

thời

Số lượng: 24

Từ T32-T55 (khi M8028

(I/O)
Rơ le
phụ trợ
(M)

10 ms

Timer

- ON)

(T )
Bộ đếm Thông

Số lượng: 16

(C)

Số lượng: 2 (tập con) Từ C14-C15

thường
Chốt

Bộ đếm 1 pha

Số

tốc độ

lượng: lừ 14kHz trở

cao

1 pha hoạt

Số

(HSC)

động bằng

lượng:

ngõ vào
2 pha

3
Số

Tần sổ đếm

Từ C0-C15

Từ C235-C238

xuống

C241, C242, C244

Tần số đếm

C246, C247, C249

lượng: từ 2kH/ trở
Pha A/B

3
Số
lượng:

xuống *Lưu
ý: mọi bộ

C251.C252.C254

Thanh

Thông

đếm đều
3
được chốt
Số lượng: 32

ghi dử

thường
Chốt

Số lượng: 2 (tập con) Từ D0-D31

Từ D0-D31

12


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
liệu ( D ) Được điều

Số lượng:1

D8013

Đặc biệt

Số lượng: 27

Từ D8000 - D8255

Chỉ mục

Số lượng: 2

V, Z

Số lượng: 64

Từ P0-P63

chỉnh bên

Con trỏ Dùng với
(P)

lệnh CALL
Dùng với

Nguồn

ngắt

Số lượng: 4
24V DC +10% -15%

cung

2.5.

Sơ đồ nối dây

Mạch điều khiển ở hình 2.13 mô tả các kết nối vào ra với PLC.

Hình 2.13: Mạch điều khiển kết nối với PLC hệ thống cửa garage xe
tự động
Mạch động lực kết nối với các contactor được điều khiển bởi PLC như hình
2.14.

13


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 2.14: Mạch động lực kết nối với động cơ của hệ thống garage
xe

3.THIẾT KẾ PHẦN MỀM
3.1.

Yêu cầu thiết kế

Hệ thống đóng cửa garage xe tự động có 3 chế độ hoạt động.
o Cửa đi xuống, buzzer hoạt động khi nhấn nút xuống hoặc không có xe
trong vùng làm việc của cảm biến cửa sẽ đi xuống. Chế độ tự động khi có
xe và điều khiển khi không có xe.
o Cửa đi lên, buzzer hoạt động: Khi có xe đến hoặc được nhấn nút đi lên.
o Cửa dừng, buzzer ngừng hoạt động: Khi cửa garage không hoạt động.

3.2.

Sơ đồ trạng thái

Hệ thống garage xe tự động được mô tả bằng state diagram như hình 3.1.

14


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Công tắc hành trình dưới

M5

Dừng, Buzzer off, đèn stop on

Fs

M6

DW và X3, X2, công tắc hành trình dưới = 0

Cửa đi xuống, Buzzer on, đèn stop o

X2 và X3 và công tắc hành trình dưới = 0

UP và công tắc hành trình trên = 0
DW và X3=0 và X2=0
Công tắc hành trình trên
UP

X2=1 hoặc X3=1 và công tắc hành trình trên = 0

Cửa đi lên, Buzzer on, đèn stop off

M7
Hình 3.1: Sơ đồ trạng thái hoạt động của hệ thống

3.3.

Chương trình PLC

Để mô phỏng chương trình cửa garage tự động ta sử dụng phần mềm FXTraining của hãng Mitsubishi.
o Các bước mô phỏng:
 B1: Mở giao diện phần mềm FX-Training chọn F1 như hình 3.2.

15


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 3.2: Chọn F1 giao diện garage xe
 B2: Phần mềm sẽ hiện ra giao diện mô phỏng tiếp đến nhấn vào edit
leader.
 B3: Ta có thể viết chương trình mới hoặc mở chương trình đã viết sẵn
như hình 3.3.

Hình 3.3: Chọn file đã viết sẵn
 B4: Thực hiện write to PLC như hình 3.4 để mô phỏng.

16


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 3.4: Viết chương trình vào PLC để mô phỏng

17


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

4.KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
Hệ thống hoạt động khi mới cấp nguồn như hình 4.1.

Hình 4.1: Khi vừa cấp nguồn cửa đóng lại
Điều khiển cửa garage thông qua nút nhấn UP(X10) và DOWN(X11) ở hình
4.2 và hình 4.3.

Hình 4.2: Nhấn nút up cửa đi lên
18


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 4.3: Nhấn nút down cửa đi xuống
Khi có xe đến cảm biến X2 hệ thống sẽ tự hoạt động như hình 4.4 và nút nhấn
bị vô hiệu hóa khi có vật thể như hình 4.5.

Hình 4.4: Khi xe đến cửa cảm biến X2 lên mức [1] cửa đi lên
19


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

Hình 4.5: Khi có xe trong vùng giới hạn nút UP và DOWN bị vô hiệu
hóa
Xe đang còn trong phạm vi của cảm biến X2 hoặc X3 thì cửa vẫn còn mở để
đảm bảo an toàn như hình 4.6 và khi cả 2 cảm biến hết tác động thì cửa garage sẽ
đóng như hình 4.7.

20


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Hình 4.6: Khi xe qua cửa đến cảm biến X3 lên mức [1] cửa vẫn mở

Hình 4.7: Khi xe qua cửa cảm biến X2 và X3 xuống mức [0] thì cửa
đóng lại
Ta có thể điều khiển được nút nhấn khi cảm biến không được tác động như
hình 4.8.

21


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation
Hình 4.8: Khi cảm biến X2 và X3 xuống mức [0] thì có thể sử dụng
được nút nhấn UP DOWN

5.KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
5.1.

Kết luận

Qua bài tiểu luận này nhóm đã đạt được.
o Tìm hiểu phần cứng của PLC Mitsubishi dòng FX0S, các công cụ hỗ trợ hệ
thống như cảm biến, nút nhấn, công tắc hành trình,….
o Sử dụng được phần mềm FX-Training, viết chương trình bằng ngôn ngữ
ladder, thiết kế thành công hệ thống cửa garage xe tự động.
o Hiểu được kết nối phần cứng cũng như phần mềm của plc.

5.2.

Hướng Phát triển đề tài

o Thực hiện mô hình thực tế đề tài tại nhờ ở, bãi giữ xe, kho hàng trong công
nghiệp,….
o Thiết kế màn hình HMI để báo cáo hoạt động và điều khiển
hệ thống garage xe.
o Thêm vào chức năng báo quá tải để đảm bảo hệ thống hoạt
động tốt.
o Thêm vào chứa năng thời gian bảo trì sau 30 ngày hoạt
động.
o Có thể thay đổi nút nhấn bằng remote hoặc smartphone để
điều khiển garage.
o Thêm công tắc để vô hiệu hóa chức năng tự động khi chỉ
cho phép điều khiển bằng tay.

22


ĐỀ TÀI: Automatic Shutter Operation

6.TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Slide bài giảng của thầy TS.Ngô Văn Thuyên.
2.PROGRAMMING MANUAL THE FX SERIES OF PROGRAMMABLE
CONTROLLER(FX0, FX0S, FX0N, FX).
3. http://kiemtailieu.com/ky-thuat-cong-nghe/tai-lieu/bai-tap-lon-tim-hieu-

ve-plc-ho-fx/1.html
4. http://plcmitsubishi.vn/phan-loai-cac-he-thong-plc/

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×