Tải bản đầy đủ

BAO CAO AN TOAN THC PHM

WC
Xe
bán
hủ
tiếu

Tủ
lạnh
đựng
thịt đã
chín

Rửa dụng cụ
nấu và dồ
chứa đựng

Tủ đựng
thực
phẩm ăn
sống đã
rửa và

bánh
phở

Tủ
đông
đựng
thịt
sống

Bếp nấu

Tủ
lạnh
đựng
rau
sống

Nơi rửa nguyên liệu


BÁO CÁO AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI:
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Anh
1. Sơ đồ quá trình sản xuất

Hủ tiếu: không chứa chất phụ gia
cấm như hàn the
Nguyên liệu

Rau: không nhiễm dư lượng thuốc

Bao bì đựng bánh hủ tiếu
Thùng chai lọ đựng tương
Tủ đông chứa xương, thịt, lòng
heo

Thịt lòng heo: không bị ôi, hỏng,
nhiễm VSV không

Bảo quản nguyên liệuRổ đựng rau sống

Dao thớt chặt xương

Đảm bảo để cách ly nguyên liệu
sống và chín

Nước rửa rau, thịt long, xương
Sơ chế

Dao thớt thái hành, hẹ, chanh
Đảm bảo thái riêng đồ sống và rau
gia vị ở bằng thớt và dao riêng.

Xong nồi nấu nước xương, luộc
thịt, lòng
Nước dung để nấu, luộc

Chế biến
Xe hủ thiếu có đủ ngăn chứa các
loại nguyên liệu đã chế biến
riêng, rau sống riêng

Dầu phi hành, tỏi
Bảo quản sau chế biến

Bảo quản các loại thực phẩm
trên phải che đậy, và để ở nhiệt
độ thích hợp

Tô, muỗng, đũa chén đựng ớt,
chanh
Bao bì đựng khi mua mang về
Người bán: mang găng tay khi tiếp
xúc trực tiếp với thực phẩm, quần
áo sạch sẽ, không bị bệnh lây
truyền qua không khí

Dụng cụ đựng rau, thịt, long
riêng

Bày bánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×