Tải bản đầy đủ

Vn chuyn glucose qua mang t bao

Vận chuyển glucose qua màng tế bào.
tiêu hóa carbonhydrat ->monosacharide
Sự tiêu hoá tinh bột được bắt đầu từ tác động của α-amylase trong nước bọt, nhưng chủ yếu
tiến hành ở đoạn trên ruột non. Trong đoạn khoang ruột này, α-amylase sẽ thủy phân α-1,4
glucoside thành dextrin và maltose. Trong tế bào biểu bì niêm mạc ruột cũng có loại enzyme
tương tự như vậy, rồi lại tiến hành thủy phân tiếp liên kết 1,6 glucoside và liên kết 1,4
glucoside trong phân tử α-dextrin để cuối cùng thủy phân dextrin và maltose thành glucose.
Ngoài ra các enzyme sucrase, lactase cũng thủy phân đường sucrose và lactose thành đường
fructose, galactose và glucose. Ở vùng ruột non về cơ bản là do niêm mạc ruột hoàn thành
việc hấp thu chủ động đối với các monosaccharide, trong đó một loại chất truyền tải của tế
bào biểu bì niêm mạc ruột sẽ chọn lọc glucose và galactose để chuyển đến tế bào, đưa vào
trong máu.

*. Hấp thụ monosacharide


+ Các monosaccharides (glucose và galactose) hầu hết được hấp
thu bằng cơ chế đồng vận chuyển (Co – transport) thuận với Na +.
Có sự cạnh tranh giữa glucose và galactose với nhau.
Sự hấp thu glucose và galactose sẽ bị ngừng trệ hoặc bị giảm
đáng kể khi sự vận chuyển Na + chủ động bị ức chế. Do đó, người

ta cho rằng năng lượng cần để vận chuyển 2 loại
monosaccharides này là do hệ thống vận chuyển Na + cung cấp.
Hệ thống đồng vận chuyển Na+ – glucose (galactose) phải được
gắn cả glucose và Na+ thì mới hoạt động.
+ Riêng fructose: hấp thu bằng cơ chế khuếch tán có gia tốc do có
chất chuyên chở riêng. Ngay khi vào trong tế bào niêm mạc ruột,
đa số fructose tạo thành glucose rồi vào máu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×