Tải bản đầy đủ

CACH DNH DNG TRONG BAO CAO

CÁCH ĐỊNH DẠNG TRONG BÁO CÁO
Người soạn: Đoàn Thị Minh Phương
1. Chỉnh trang in: luôn chỉnh trang in trước khi tiến hành viết văn bản.
Cách thực hiện: page layout  page setup  chỉnh trên các tab tương ứng với
định dạng yêu cầu.
2. Chỉnh font cho các đoạn văn và tiêu đề: toàn bộ các đoạn và tiêu đề trong văn
bản sẽ viết dưới dạng này.
Cách thực hiện:
Đoạn văn: home  click chuột phải chỗ normal  modify  chỉnh theo yêu cầu.
Thường chỉnh 3 phần: font, paaragraph, tab.
Tiêu đề: tương ứng với các heading 1,2,3,4,…., làm tương tự như trên
3. Viết văn bản trên nền normal, sau khi xong hết mới chỉnh các đề mục
Lưu ý: không nên sử dụng các bullet tự động vì rất khó chỉnh cho đồng nhất.
Nếu khi nhập số mà máy tự độ chạy theo chế độ bullet tự động thì chỉ cần undo
(ctrl z) sẽ mất chế độ đó.
Khi muốn phần nào trong văn bản sang trang mới thì nhấn (ctrl enter)
4. Sau khi chỉnh các đoạn văn và đề mục, tiến hành đánh số trang. Trong văn
bản có trang không đánh số (trang bìa), có trang đánh theo số la mã, có trang
đánh số latinh, do đó cần phải chia văn bản thành các section.
Cách thực hiện: đặt trỏ chuột ngay cuối trang muốn chia section  page layout 
break  continuous

Sau đó click vào các footer và header trên trang sẽ thấy mình đang xem ở
section nào.
Nếu muốn footer và header của các section khác nhau thì chỉ cần bỏ chọn link to
previous.
5. Đánh số trang cho văn bản: sau khi cho số trang, ví dụ section 1 có 4 trang,
sang section 2, trang đầu tiên sẽ có số 5, muốn chỉnh về số 1 chỉ cần format lại
page numbers, chọn start at 1
6. Chỉnh xong văn bản, tiến hành làm mục lục tự động:
Nếu làm mục lục chọn: thanh references  table of contents  chọn option để
chọn những mục nào sẽ có trong mục lục, chọn modify để chỉnh định dạng của
mục lục
Nếu làm danh sách bảng, danh sách hình: chọn thanh references  insert table of
figures, tiếp tục chỉnh ở phần option và modify tương tự như trên. Sau khi ok
máy sẽ hỏi có xóa cái trước đó không thì nhớ chọn “không”.
Chúc các em thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×