Tải bản đầy đủ

Bao cao thi nghim CIM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ MÁY- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
CIM

NỘI DUNG :

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
TỰ ĐỘNG
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Minh
Nhóm Sinh viên thực hiện

MSSV

Trịnh Công Sơn

12144098

Võ Ngọc Hắt


12144031

Lê Đăng Khoa

12144051


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CIM

GVHD: Nguyễn Văn Minh

TP. Hồ Chí Minh – 15/12/2015.
LỜI MỞ ĐẦU

Như đã biết, học phần này giới thiệu, cung cấp cho người học những kiến thức cơ
bản về ứng dụng máy tính để mô phỏng quá trình sản xuất trước khi đưa mô hình vào thực
tế sản xuất giúp cho các nhà đầu tư, kỹ sư tiết kiệm rất lớn thời gian và kinh phí. Điều này
rất cần thiết cho sinh viên đặc biệt là sinh viên kỹ thuật trong việc thiết kế hay quản lý một
hệ thống sản suất tự động . Vì khi sau khi tốt nghiệp vào môi trường doanh nghiệp sản xuất
thực tế, sinh viên sẽ phải tiếp xúc với máy móc mới, phần mềm mới. Khi đó khả năng tiếp
cận, ứng dụng cái mới được đặt lên hàng đầu.
Trong môn học chúng em có điều kiện học về phần mềm Flexsim , tích hợp nhiều
tính năng cho phép xây dựng dây chuyền sản suất tự động, biết cách tính toán bố trí hợp lý
các máy công cụ và các dây chuyền .
Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý thầy cô
tha thứ và giúp em khắc phục để em có thể làm tốt hơn trong những môn học sau này cũng
như khi ra ngoài làm việc.
Một lần nữa em chân thành cảm ơn Thầy đã tận tình giúp đỡ!

Page 2


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CIM

GVHD: Nguyễn Văn Minh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

MỤC LỤC
Page 3


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CIM

Page 4

GVHD: Nguyễn Văn Minh


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CIM

GVHD: Nguyễn Văn Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ
ĐỘNG
1.1 Mục tiêu mô hình:
Xây dựng mô hình hệ thống gia công đóng gói sản phẩm.
Gồm có ba quy trình chính.
• Quy trình thứ nhất: Một source sẽ tạo ra phôi thô. Sau đó sẽ được đưa tới một bộ
phận gia công.
• Quy trình thứ hai: sau khi gia công hoàn tất sẽ chuyển sang gia đoạn kiểm tra loại bỏ
phế phẩm.
• Quy trình thứ ba: Đóng gói và đưa vào kho lưu trữ
Yêu cầu:
• Có 1 băng tải dài xoắn ốc lên cao nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ làm việc nhưng
vẫn tiết kiểm không gian xưởng sản xuất.
• Trên băng tải cấp phôi, nếu số lượng đạt tới 20 thì tạm ngưng cấp phôi, còn nhỏ hơn
10 thì tiếp tục cấp.
• Lúc đầu, phôi chia làm 2 loại, mỗi loại sẽ đi theo 2 nhánh khác nhau để gia công.
• Điều chỉnh thông số để tạo ra xác suất tạo ra phế phẩm. Sau đó đóng thùng thành
phẩm.

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×