Tải bản đầy đủ

Bao cao ngay 1 11 15

Công trường : Nhà máy nước mặt Sông Hậu
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
STT

Nhân lực

I
1

Nội dung chi tiết

Ngày : 1/11/2015

Chỉ huy trưởng

3

Kỹ thuật

Tô Thanh Quyền
Vũ Đức Nguyện


4
5

Lê Vũ Quốc Duy
Huỳnh Khắc Triệp

2

QS

Hồ Văn Vàng
Đỗ Việt Cường

6
QC

Trần Văn Huệ

7

Công việc trong ngày

- Thi công hạng mục Cổng biểu tượng
trục E-K/1-3.
- Thi công hạng mục Cổng biểu tượng
trục A-E/1-3.
- Thi công hạ tầng.
- Shop drawing, tính khối lượng nhân
công.
- Bóc tách khối lượng, kiểm tra chất
lượng đầu vào.
- Bóc tách khối lượng, trình hồ sơ,bản
vẽ, biện pháp thi công.
- Xử lý công tác điện tạm ngoài công
trường.

8

Kỹ thuật điệnLê Công Uẩn

9

An toàn

Châu Tấn Phát

10

Kế toán

Đặng Thị Lệ Hoa

11

Thủ kho

Lê Văn Câu

12

Bảo vệ

Âu Văn Kiệt

II

Thiết bị máy móc

1

Máy ủi

KOMATSU D2

Đôn nền đất

2

Máy lu rung

XGMO 15T

Làm đường tạm.

3

Máy đào

SUMITOMO 0.7m3

Đào hố móng cọc.

4

Xe tải ben

HYUNDAI 10T

Chuyển vật tư ra công trường.

5

Máy đào

KOBELKO 0.5m3

Đục bê tông đầu cọc.


III

Thời tiết

Working time

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sunny/Nắng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cloudy/Mây
Rainy/Mưa
IV

Số công nhân

1

Tổ cơ khí

0

2

Tổ xây dựng

18

3

Tổ cơ giới

5

IV

Công tác thi công

1. Cổng,khu hành chính
1

Đổ bê tông lót

44/44

2

Xây gạch hố móng

44/44

3

Đổ bê tông lót dầm

100%

4

Lắp dựng thép dầm.

95%

5

Lắp dựng ván khuôn dầm.

43%

6

Lắp dựng thép móng.

100%

2. Nhà nghỉ cán bộ
1

Đào hố móng cọc

27/56

2

Đục bê tông đầu cọc.

33/92

3

Đổ bê tông lót móng cọc

27/56 (hôm nay được 11 cái)

4

Cắt đầu cọc.

33/92 (hôm nay được 17 cái)


VI

Hình ảnh đính kèm

1

MẶT BẰNG ĐÀO HỐ MÓNG NHÀ NGHỈ CÁN BỘ

2

MẶT BẰNG ĐỤC VÀ CẮT ĐẦU CỌC NHÀ NGHỈ CÁN BỘ


3

MẶT BẰNG ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỌC NHÀ NGHỈ CÁN BỘ

4

CÔNG TÁC LẮP DỰNG VÁN KHUÔN


5

CÔNG TÁC ĐẦM ĐẤT SÀN

6

CÔNG TÁC GIA CÔNG THÉP


7

CÔNG LU LÈN ĐƯỜNG XUNG QUANH BỆ NƯỚC
VII

Công việc ngày mai
- Công việc hiện trường :
+ Triển khai gia công ván khuôn.
+ Triển khai gia công thép.
+ Lắp dựng thép dầm.
+ Lắp dựng ván khuôn dầm.
- Công việc văn phòng :
+ Shop drawing biện pháp thi công ván khuôn, móng, dầm, sàn, cột.
+ Cập nhật danh sách bản vẽ, thống kê vật tư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×