Tải bản đầy đủ

BAO CAO HOT DNG TRO CHI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI
Người thực hiện: Nguyễn Thành Nam
1. Trò chơi vận động:

- Các bạn NYP và các em ngồi xen kẽ, khoác vai hoặc nắm lấy tay nhau, nghe theo
lệnh người quản trò (đứng lên, ngồi xuống, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải,
đứng bằng 1 chân, tiến lùi,…). Bạn nào làm đứt mạch liên kết, làm sai sẽ bị phạt.
- Các bạn bị phạt lên sân khấu, kẹp bong bóng vào giữa hai người và cùng làm bể, ai
thắng sẽ được về.
2. Trò chơi Tiếng Anh:
- Giao lưu, phổ biến thể lệ trò chơi, phần quà cho các em.
Các em sẽ đi qua 20 câu hỏi về âm thanh với mức độ từ dễ đến khó, trả lời bằng cách
dơ tay. Lưu ý đáp án sẽ là tiếng Anh.
Tiếng con vật: https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM
Tiếng nhạc cụ: https://www.youtube.com/watch?v=17V-bP1XEao
Tiếng mưa: https://www.youtube.com/watch?v=jX6kn9_U8qk
Tiếng sấm: https://www.youtube.com/watch?v=5fNLEPrNi2A
Breaking glass: https://www.youtube.com/watch?v=R14G5ac76Uc
Tiếng gió: https://www.youtube.com/watch?v=4KzFe50RQkQ
Ghost sound: https://www.youtube.com/watch?v=JzD4OZnG-mc
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×