Tải bản đầy đủ

Bao cao do an tkll

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC – KỸ THUẬT MÁY TÍNH
---------------o0o---------------

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LUẬN LÝ

GỬI VÀ NHẬN TIN NHẮN TRÊN MODULE SIM900
SỬ DỤNG MCU89 ĐỂ ĐIỀU KHIỂN

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1.
2.
3.
4.

VŨ ĐÌNH QUY
NGUYỄN THANH SƠN
TRẦN LINH TÂM
LÊ THANH TÂN


TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2012

50902175
50902279
50902358
50902369


MỤC LỤC
I.

Giới thiệu về module Sim900 ........................................................................................................
1.

Giới thiệu về module Sim900 (nói phần mạch layout luôn nha ông - chụp hình luôn) ................

2. Nguyên lý hoạt động Sim900 (nói nguyên lý truyền nhận và cách sử dụng board khởi động
board và cách nhận tín hiệu qua backlight nha ) ...............................................................................
II.

Thiết kế chi tiết chương trình ........................................................................................................
1.

Hoạt động của chương trình: ....................................................................................................
a)

Gửi tin nhắn ..........................................................................................................................

b)
c)

Nhận tin nhắn .......................................................................................................................
Đọc tin nhắn..........................................................................................................................

d)

Xoá tin nhắn ..........................................................................................................................

2.


III.

Mô tả các group file trong chương trình ....................................................................................
a)

main.c ...................................................................................................................................

b)

Button.c ................................................................................................................................

c)

Timer.c..................................................................................................................................

d)

Uart.c ....................................................................................................................................

e)

LCD.c .....................................................................................................................................
Hướng dẫn sử dụng chương trình .............................................................................................

1.

Gửi tin nhắn ..............................................................................................................................

2.

Đọc tin nhắn vừa mới đến .........................................................................................................

3.
4.

Đọc tin nhắn đã nhận trong hộp Inbox ......................................................................................
Đọc tin nhắn đã gửi trong hộp Outbox ......................................................................................

5.

Xoá 1 tin nhắn nào đó ...............................................................................................................


I.

Giới thiệu về Module Sim900:

Figure 1: Sim900

Sim900 là được xem như là một chiếc điện thoại với các chức năng từ cơ bản như:
nghe gọi, nhắn tin cho đến GPRS …
Giao tiếp vật lý trong ứng dụng điện thoại của SIM900 là 60 chân, nó cung cấp tất cả
các giao diện vật lý giữa module Sim và bo mạch của khách hàng:
 Có Serial port và Debug port giúp dễ dàng hơn trong việc phát triển ứng dụng.


Một kênh audio bao gồm Input của Microphone và Ouput của Speaker.

 Có thể dễ dàng được cấu hình bằng lệnh AT qua cổng giao tiếp nối tiếp.
 Giao tiếp với simcard giống như điện thoại di động.
SIM900 hỗ trợ giao thức TCP/IP, rất hữu ích cho việc truyền dữ liệu trên Internet.
SIM900 được thiết kế với công nghệ tiết kiệm năng lượng vì vậy mức tiêu thụ chỉ ở mức
1.5mA ở trong chế độ SLEEP.
Để hiện thực việc nhắn tin qua sim900 thì chỉ cần Serial port của sim900 để gửi, nhận
các AT command .
Để tiện cho việc làm mạch thì nhóm sử dụng module SIM900 GSM/GPRS Header
Board (Gold-PCB).


Figure 2: SIM900 GSM/GPRS Header Board (Gold-PCB).

1. Phần cứng của module sim900:
1.1 Mạch nguồn :
Sim900 đòi hỏi nguồn khá khắt khe. Cụ thể, nguồn cung cấp cho SIM900 là nguồn DC
3,4 – 4,5V. Dòng điện cung cấp phải lớn hơn hoặc bằng 2A. Trong quá trình khởi động
SIM900, áp sẽ bị sụt áp. Nếu dòng cung cấp không đủ, điện áp sẽ bị sụt xuống dưới mức yêu
cầu và SIM900 không thể khởi động được.
Nếu điện áp lớn hơn 4.5V thì sim900 sẽ bị cháy.

Figure 3: Mạch nguồn sử dụng chip LM2596

1.2 Giao tiếp với sim card :
Module sim900 hổ trợ 2 loại SIM Card: 1.8V và 3V. Sim900 sẽ tự xác định loại sim
nào và cấp nguồn.
Nhóm sử dụng loại sim 6 chân.


Figure 4: module simcard

Figure 5: Pin description

1.3 Kết nối với vi điều khiển:

Figure 6: Kết nối qua serial port


Cổng giao tiếp nối tiếp cung cấp các tốc độ truyền dữ liệu sau: 300, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Tốc độ giao tiếp mặc định là 115200.
Có bảy đường truyền kết nối, nhóm chỉ sử dụng hai đường là RXD và TXD.
1.4 Đèn thông tin trạng thái của sim900.
Để kiểm tra trạng thái kết nối của sim900 với mạng thì dung đèn netlight

Figure 7: Netlight

Bảng trạng thái của đèn Netlight

Trạng thái

Chức năng của GSM/GPRS

Off

GSM không hoạt động

64ms On/ 800ms Off

GSM không tìm thấy mạng

64ms On/ 3000ms Off

GSM đang kết nối mạng

64ms On/ 300ms Off

Đang kết nối GPRS

1.5 Giao tiếp với sim900 qua AT conmand:
Việc điều khiển SIM900 được thực hiện thông qua việc truyền các lệnh AT (các lệnh này
thường bắt đầu bằng “AT”, dùng để điều khiển các thiết bị tương tác với mạng .


Ví dụ:
Lệnh AT để gửi một tin nhắn :
AT+CMGS=”+84908556993”
>Test
Lệnh AT để lấy danh sách tin nhắn:
AT+CMGL=”ALL”
Lệnh AT để đọc tin nhắn:
AT+GMGR = 1
Lệnh AT để xoá tin nhắn:
AT+CMGD=1
II.

Thiết kế chi tiết chương trình:
1. Cấu trúc chương trình:
Chương trình gồm 3 mode thực hiện các chế độ gửi nhận tin nhắn, lưu tin
nhắn trong hộp thư đến hộp thư đi và xoá tin nhắn.

Soạn tin
nhắn

MENU

Hộp thư đến

Hộp thư điTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×