Tải bản đầy đủ

Bao cao thu vic cui

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TRÀ VINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NƯỚC SH & VSMTNT

Dân Thành, ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO THỬ VIỆC
Kính gởi:
- Ban lãnh đạo Trung tâm nước SH & VSMTNT Tỉnh Trà Vinh;
- Phòng Tổ chức hành chính;
- Phòng quản lý khai thác;
- Đội cấp nước Duyên Hải.
Tôi tên: Lê Văn Thơ , sinh ngày 11 tháng 07 năm 1989, hiện đang là nhân
viên thử việc tại Trạm cấp nước Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải. Trong thời gian
thử việc, nay Tôi xin báo cáo tình hình thử việc như sau:

• Sơ đồ vận hành bơm nước tại Trạm Dân Thành:
∗ Giai đoạn I
Aluwat

Lọc cát 1

Giếng

Phòng hóa
chất

Phòng máy

`

Bể chứa nước sạch 30m3

Mạng ống cấp nước
TCN Dân Thành
Thủy
đài
10m3


∗ Giai đoạn II

Aluwat
Giếng

Phòng hóa
chất

Lọc cát 1

Phòng máy

Lọc cát 2

Bể chứa nước sạch
100m3Mạng ống cấp nước
TCN Dân Thành
Thủy
đài
10m3

1. Vận hành bơm cấp 1(bơm chìm 3pha, 3HP)
Đầu tiên ấn nút ON (mở) để khởi động bơm chìm, khi máy bơm hoạt động,
nước được đưa từ giếng lên bể lọc Aluwat (Aluwat có tác dụng khử mùi) và đưa
qua 02 bể lọc cát, ngang hệ thống giàn mưa để khử sắt (cách khử sắt bằng oxy
hóa), từ bể lọc cát nước sẽ vào bể chứa 100m 3 và được sử lý clo từ 3 đến 5g/1m 3,
khi vào bể chứa nước đã hoàn toàn sạch.


2. Vận hành bơm cấp 2 (bơm trục đứng 3pha)
Đầu tiên ấn nút ON (mở) để khởi động bơm, khi máy hoạt động nước được
đưa từ bể chứa 100m3 lên thủy đài 10m3 để cấp nước cho dân, khi thủy đài đầy
bơm sẽ tự động ngắt nhờ hệ thống phao điện được lắp đặt trên thủy đài. (tác dụng
của thủy đài là điều áp và chứa nước theo thể tích thiết kế là 10m3).
3. Vận hành và châm clo
3.1. Quy trình châm Clo:
Bơm định lượng clo được đo xác định là 12 lít/giờ, bơm chìm lưu lượng đạt
22m3/h, lượng clo được xác định 1m 3=5g (theo quy định từ 3-5g/1m3 nước); mỗi
lần bơm chìm hoạt động khoảng 5 giờ đầy bể (vừa bơm vào bể, bơm 2 vừa bơm
cấp cho dân sử dụng).
Mỗi ngày bơm chìm hoạt động 3 lần. Mỗi lần bơm chìm hoạt động bơm
khoảng 2/3 bể chứa tương đương 65m3.
Vậy mỗi lần bơm clo được xác định như sau:
- Nước được đưa vào thùng clo là 36 lít (tính từ đầu lúp bê của ống dẫn clo);
- Lượng clo đưa vào bể chứa clo là 5g x 22m3 x 5 giờ = 550g clo/1 lần bơm.
3.2. Quy trình vận hành: Khi khởi động bơm chìm thì đồng thời tiến hành
khởi động bơm clo, đến khi bơm chìm ngưng hoạt động thì bơm định lượng cũng
ngừng hoạt động theo.
4. Quy trình xúc rửa lọc (xúc theo định kỳ hoặc khi nước bị tràng lọc).
Khi rửa lọc, tắt bơm chìm, khóa van vào bể chứa, đồng thời khoá một van
thao vào bồn lọc cát (rửa từng lọc), sau đó mở van từ thủy đài về tiến hành rửa lọc,
(trong quá trình rửa có thể bơm 2 hoạt động, khi đó vẫn tiến hành rửa bình thường)
đến khi cát ở phần lọc đang rửa sạch hoàn toàn thì chuyển sang lọc khác. Khi nước
ở 2 lọc đã sạch, thì khởi động bơm cấp 1, xã đáy 2 lọc cát, đóng mở các van về
trạng thái hoạt động, cho nước vào bể.


5. Công tác ghi thu:
Khi tiếp nhận công việc tại Trạm xã Dân Thành, huyện Duyên Hải Tôi được
Trạm trưởng bàn giao ghi thu 180 hộ, đa số hộ dân sử dụng nước nằm gần mé lộ và
khu vực khu dân cư nên công việc ghi thu cũng được nhiều thuận lợi.
Hàng tháng vào ngày 3 đến ngày 7 Tôi tiến hành ghi chỉ số nước hộ dân sử
dụng tuyến được phân công, Tôi luôn ghi đầy đủ không bỏ sót, không ghi khống,
nộp sổ đúng theo thời gian quy định của cơ quan;
Từ ngày 17 đến ngày 24 hàng tháng Tôi đi thu tiền sử dụng nước của khách
hàng, nộp tiền hàng ngày cho trưởng trạm và quyết toán đúng thời gian quy định
của cơ quan vào ngày 24 hàng tháng.
6. Công tác lắp đặt sửa chữa:
Được sự giúp đở tận tình của Trạm trưởng và các anh em trong đội cấp nước
Duyên Hải nên việc lắp đặt thủy lượng kế cho khách hàng Tôi cũng nắm vững:
Khi khách hàng đăng ký sử dụng nước, tôi cùng với trạm trưởng đi lắp đặt
thủy lượng kế. Quá trình lắp đặt thủy lượng kế như sau: xác định đường ống, tiến
hành đào vở đất hữu cơ độ sâu 0,7 mét, khóa van đầu nguồn, lắp kiềng vào ống
chính sau đó lấy khóa gốc và đồng hồ đo nước bắt vào một đầu ống HDPE đã xác
định theo khảo sát, đầu còn lại lắp vào MS HDPE 25, tiến hành khởi thủy, xong
lắp MS PE vào và tiến hành mở nước ở đầu nguồn cung cấp nước cho dân.
Khi đã hoàn thành công tác lắp đặt thì tiến hành đổ gối đỡ theo quy cách
(0,5m x 0,2 m x 0,4 m), phần âm 0,2 mét, phần trên 0,2 mét.
Công tác sửa chữa thực hiện đúng theo sự phân công và điều động của trưởng
trạm và đội cấp nước huyện Duyên Hải.


VỀ PHẦN ĐIỆN:
Hệ thống tủ điện
Mặt ngoài:
Đèn báo pha : dùng báo các pha có điện
Ampe kế : kiểm tra dòng điện khi máy hoạt động
Volte kế : kiểm tra điện kế có đủ cho máy hoạt động hay không
Nút Reset : dùng Reset mạch khi có sự cố
Voltmeter : kiểm tra ba pha dòng điện có lệch nhau đúng 120o (380V)
hay không
Núm chuyển mạch : chuyển từ tự động hay dùng tay
Đèn xanh, đèn đỏ : báo bơm có hoạt động hay không
Núm xanh, núm đỏ : tác dụng khởi động hay tắt máy
Bên trong :
CB tổng : đóng cắt chung cho toàn mạch
CB từng bộ phận : đóng cắt từng bộ phận
Biến dòng : chuyển dòng điện chay trong dây dẫn lên đồng hồ
Relay mực nước : định lượng mực nước cho bơm
Relay trung gian : hỗ trợ contactor giữ tiếp điểm cần thiết
Contactor : đóng cắt mạch động lực cho bơm
Relay nhiệt : điều chỉnh ampe cho bơm tránh khỏi sự cố cháy động cơ
Domino : dùng để đấu dây dễ dàng
Ngoài ra còn có một số phụ kiện khác như đầu cốt, số định vị đầu dây,
ống, hộp nắp đậy, dây đay, … đặt biệt có tiếp điểm phao là phần quan trọng nhất
của hệ thống bơm tự động.
1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:
1.1 Nguyên lý hoạt động bơm chìm và máy chăm clo:


2.1.1 Nguyên lý bơm chìm, máy chăm clo tự động:
Bật 2 núm chuyển mạch của bơm chìm và máy chăm clo về vị trí 2 tự
động (hay auto). Lúc này bơm và máy sẽ hoạt động đồng thời. Máy chăm clo thì
khi hoạt động tự động chăm clo là dựa vào bơm chìm, bơm chìm hoạt động tự
động được là nhờ hệ thống relay mực nước hay tiếp điểm phao được lắp trên bể
chứa.
Khi mực nước trong bể chứa cạn đến một giới hạn nhất định (cạn cả 2
phao ) lúc này lực kéo của 2 phao thắng lực kéo của lò xo thì tiếp điểm phao sẽ
đóng lại ( hoặc nước cạn đến giới hạn dưới mức E1- E2 của relay mực nước, thì
tiếp điểm của relay mực nước cũng đóng lại như tiếp điểm phao) làm cho cuộn dây
contactor hút và nó được giữ lại bởi tiếp điểm của chính nó hay tiếp điểm của
relay trung gian. Khi bơm chìm hoạt động được thời gian thì bể đầy 1 phao bơm
vẫn hoạt động khi nào ngập 2 phao thì tiếp điểm sẽ mở ra (hoặc nước đầy cả 3
mực nước của cả 3 chân E1- E2- E3. Khi đầy cả 3 chân thì tiếp điểm relay cũng
mở ra ). Bơm chìm và máy chăm clo ngưng hoạt động.
2.1.2 Nguyên lý bơm chìm, máy chăm clo bằng tay:
Nguyên lý bằng tay thì đơn giản hơn. Ta bật núm chuyển mạch về vị trí 1
bằng tay (hay hand) , thì ta chỉ cần nhấn nút xanh (ON) mở máy hay nhấn nút đỏ
(OFF) để tắt máy bơm.
∗ Ở phần bơm chìm và máy chăm clo có điểm cần chú ý là: Bằng tay thì bơm chìm
và máy chăm clo hoạt động độc lập. Nhưng ở chế đọ tự động thì không, chỉ có
bơm chìm hoạt động độc lập còn máy chăm clo thì không. Khi ta muốn tắt bơm
chìm hay máy chăm clo cưỡng bức (đột ngột) ta vặn núm chuyển mạch về vị trí 0
(OFF).
1.2 Nguyên lý hoạt động của bơm cấp 2 (2.1 & 2.2)
Nguyên lý hoạt động của 2 bơm này giống như nguyên lý của bơm chìm
nhưng khác ở chổ 2 bơm có thể hoạt động độc lập hay song song.


3 NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
Vùng Duyên Hải nước mặn quanh năm nên thường dễ hư hỏng các tiếp
điểm phao. Oxy hóa các tiếp điểm của hệ thống điện trong tủ điện.
Trạm nhỏ cung nhỏ hơn cầu nên bơm hoạt động nhiều dễ cháy cuộn hút
contactor hay hỏng bơm.
 NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN Ở TCN XÃ DÂN THÀNH
+ Giai đoạn 2 : Đảm bảo an toàn cho con người, trang thiết bị và hoạt
động của hệ thống bơm.
+ Giai Đoạn 1 : Đảm bảo an toàn cho con người, trang thiết bị và hoạt
động của hệ thống bơm nhưng bơm chìm (bơm cấp 1) do hoạt động lâu ngày nên
rò rỉ điện và không còn hoạt động được.
+ Ý Kiến Đề Nghị:
Đề nghị sửa chữa và thay thế bơm chìm (giai đoạn 1) để trạm hoạt động
luân phiên nhằm tăng tuổi thọ động cơ.
4. CÔNG TÁC TRỰC & VỆ SINH TRẠM
+ Hằng ngày ghi chỉ số nước và chỉ số điện vào sổ theo dõi
+ Trực trạm: Trong tuần vào các ngày hành chính tôi thường trực trạm
trừ những lúc đi ghi chỉ số nước, thu tiền nước trong tháng hay lắp đăt thủy lượng
kế cho các hộ gia đình. Ngày nghĩ tôi và trạm trưởng thay phiên nhau về thăm gia
đình hoặc dự tiệc của bà con, anh em, bạn bè.
+ Vệ sinh: Hằng ngày sau khi vệ sinh cá nhân tôi kiểm tra hoạt động của
trạm sau đó quét dọn xung quanh. Công việc này được tôi làm điều đặn ngày 2 lần
sáng và chiều tối.
5. TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN
Trong thời gian thử việc bản thân luôn chấp hành đúng chủ trương, chính
sách pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan đơn vị. Luôn hòa đồng với anh
em trong đơn vị, với quần chúng nhân dân.
Bản thân luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để
nâng cao trình độ chuyên môn.


Bản thân còn trầm trong công tác phát biểu ý kiến xây dựng.
Tôi xin hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Trên đây là kết quả thực hiện công việc của bản thân trong thời gian thử
việc rất mong sự xem xét, chấp thuận của Ban lãnh đạo Trung Tâm Nước SH &
VSMTNT tỉnh Trà Vinh để Tôi có thể được ký hợp đồng lao động với đơn vị. Tôi
xin cam kết sẽ hoàn thành tốt công việc được phân công, và cố gắng học tập rèn
luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề nhằm phục vụ tốt và
lâu dài với đơn vị.
Tôi xin thành thật cảm ơn!

Đội CN Duyên Hải

Xác nhận TCN

Người báo cáo

Dân Thành

Cao Văn Khắp

Bùi Văn Hải

Lê Văn Thơ

Ph. QL – KT

Ph. Hành chính

Thủ trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×