Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hanh 2 (1)

III,Quan sát vi sinh vật

Báo cáo thực
hành
Tổ 3


III,Quan sát vi sinh vật
 Bước thực hiện:
- Làm vết bôi vi sinh vật
- Làm khô vết bôi
- Cố định vết bôi
- Nhuộm tiêu bản
- Rửa tiêu bản
- Thấm khô tiêu bản
- Quan sát tiêu bản, vẽ hình và nhận xét
 Kết quả:
Thí nghiệm
Quan sát
Hình ảnh


Vi khuẩn lactic

Vi khuẩn nấm mốc


III,Quan sát vi sinh vật
Các bào tử

Hình vẽ:
Túi bào tử

Sinh bào tử

Cuống túi bào

Tâm tế
bào
Hệ sợi

Nhận xét:
Vi khuẩn lactic

Nấm mốc

+ Đặcđiểm về cấu tạo, hình thái: Vi khuẩn lactic có
+ Đặc điểm về cấu tạo, hình thái: cấu tạo hình sợi phân nhánh,
hình que cơ thể đơn bào nhân sơ
thuộc sinh vật nhân thực
+ Kiểu dinh dưỡng: hóa dị dưỡng
+ Hình thức sinh sản: phân đôi
+ Lợi ích: Lacidophilus là một trực khuẩn thường

+ Kiểu dinh dưỡng: Hóa dị dưỡng
+ Hình thức sinh sản: sinh sản vô tính (bằng các loại bào tử),sinh
sản hữu tính, sinh sản sinh dưỡng


III,Quan sát vi sinh vật
cư trú ở đường tiêu hóa của con người, có khả năng
+ Lợi ích :


sinh ra axit lactic, do đó tạo ra một môi trường không
+ nấm đen: có thể biến đổi đường thành acid citric- một chất bảo
thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm
quản tự nhiên. Ngoài ra còn sinh ra enzim alpha-galactosidase
gây bệnh kể cả các vi khuẩn gây thối rữa
+penicillium notatum , Tolypocladium inflatum sản xuất kháng sinh
penicilin và thuốc ức chế miễn dịch cyclosporine

+ Tác hại: Gây sâu răng

+ Tác hại: nhiều loại nấm mốc mọc trên các nguyên, vật liệu, đồ
dùng, thực phẩm ... phá hỏng hoặc làm giảm chất lượng của chúng.
Một số loài còn gây bệnh cho người, động vật thực vật (bệnh lang
ben, vẩy nến ở người, nấm rỉ sắt ở thực vật..
Hoa hồng

lang ben

+ Ứng dụng: +sử dụng trong công nghiệp thuộc da, dệt ,
nhuộm, sơn và chất dẻo.

+chế biến thực phẩm

+ Ứng dụng: + dùng để chế biến thuốc
+dùng trong công nghiệp: thực phẩm, đồ trang
sức,chất tẩy

+chữa bệnh đường ruột, dùng trong phẫu
thuật chỉnh hình, nha khoa, bệnh phụ khoa….

+là đối tượng nghiên cứu
+giúp cây hút được nhiều chất vô cơ hơn, phát triển

+bảo vệ cây trồng khỏi nấm gây bệnh

tốt hơn


III,Quan sát vi sinh vật


III,Quan sát vi sinh vậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×