Tải bản đầy đủ

BAO CAO NHT KY THC TP

BÁO CÁO NHẬT KÝ THỰC TẬP
Nhóm thực tập: Công ty TNHH Hoàng Thuận Phát – Bia Miền Trung
Thời gian thực tập: 5/5/2015 – 1/6/2015
Thời gian thực tập tại công ty: 7h00 – 11h00
Ngày 5-5-2015: Đến công ty gặp anh Nguyễn Ngọc Hải –Trưởng bộ phận Công nghệ để
phổ biến về quy trình, sắp xếp lịch và chia thành 2 nhóm thực tập.
Nhóm 1: Thực tập vào ngày thứ 2 và thứ 4
Nhóm 2: Thực tập vào ngày thứ 3 và thứ 5
Ngày 6-5-2015 đến ngày 12-5-2015 : cả 2 nhóm tìm hiểu khâu nấu
Ngày 13-5-2015 đến ngày 21-5-2015 : cả 2 nhóm tìm hiểu khâu lên men
Ngày 25-5-2015 đến ngày 28-5-2015 : cả 2 nhóm tìm hiểu khâu rót chiết chai
Ngày 1-6-2015 đến ngày 2-6-2015 : cả 2 nhóm tìm hiểu khâu xử lý nước thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×