Tải bản đầy đủ

BAO CAO CASE LAM SANG

BÁO CÁO CASE LÂM SÀNG
TiẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ LOÉT SINH DỤC


Bệnh nhân PHAN DOÃN L. , nam, 45 tuổi
Vào viện đợt 1: 10/07/2017
Khởi bệnh cách ngày nhập viện


Pusadin thoa ngày 2 lần
Loét thân dương vật, viêm đỏ, bọng

Erythromycin 500mg x 03v/ng

nước ở quy đầu

Acyclovir 800mg

Fefasdin 180mg x 01v/ng
Kingdomin C 1g x 01v/ng

1 tháng
3 ngày
Vào viện:
Tổn thương loét hình bầu dục kt#

Tái diễn

Herpes sinh dục

1,5x2cm, bờ rõ, đáy bẩn, mềm ở thân

Thương tổn cải thiện ít,
còn rỉ dịch nhiều

Ceftazidime 1g x 02 lọ/ng

dương vật.
Ngứa

10 ngày

Thương tổn giảm rỉ dịch, thu
Ra viện

gọn kích thước

Thương tổn cải thiện chậm,
giảm rỉ dịch

Aderma epithelial thoa 2 lần/ng
Milian thoa 2 lần/ ng
Crocin 200mg x 02v/ng


Vết loét rỉ dịch, phủ mủ
trắng

5 ngày

Vào viện:
Loét kt#1x1cm, thân dương vật, đáy bẩn, phủ mủ trắng,
xung quanh viêm đỏ, rải rác các sẩn viem.

Soi tươi nhuộm gram dịch mủ tại thương tổn:
Có song cầu hình hạt café bắt màu gram(-)
đứng rải rác ở ngoại tế bào

Lậu da

Milian thoa ngày 2 lần
Ceftriaxon 1g x 02 lọ/ng
Doxyciclin 100mg x 02v/ng
Alpha-choay x 06v/ng
Kingdomin C 1g x 01v/ng

Thương tổn giảm sưng nề, còn rỉ dịch, hết
dịch mủ

Azithromycin 500mgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×