Tải bản đầy đủ

THONG CAO BAO CHI (1)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá điêzen, dầu hỏa từ 20
giờ 00 ngày 12.6.2014
Petrolimex
08:00' PM - Thứ năm, 12/06/2014
Hà Nội, ngày 12.6.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá điêzen,
dầu hỏa; theo đó, mức giá mới như sau:

Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2014 cho đến khi có
thông báo mới.
Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các
cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.
Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công
ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc
không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số 83/PLXQĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.


Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc giảm giá điêzen, dầu hỏa lần này xuất phát từ thực tiễn diễn
biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác
định giá bán tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

(NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương.
Quyết định về giá bán xăng dầu số 238/PLX-QĐ-TGĐ ngày 12.6.2014 do Phó tổng giám đốc
Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo
cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính Công Thương.
Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của
mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.
Theo văn bản số 7831/BTC-QLG ngày 12.6.2014 của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh
xăng dầu, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 12.6.2014 cụ thể
như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×