Tải bản đầy đủ

MU BAO CAO THANH TICH

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
___

MẪU 1A

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Ảnh
(3x4cm)

“SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2014 - 2015
____

I. LÝLỊCH TRÍCH NGANG:
Họ tên: ................................................................................ Nam/Nữ: ..............................
Mã số sinh viên:..............................................Ngày tháng năm sinh: ................................
Sinh viên năm thứ: ........../...........Khoa: ....................................Lớp:...............................
Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:..............................................................................................................
Email: .................................................................................................................................
Ngày vào Đoàn: .................................................................................................................

Ngày vào Hội: ....................................................................................................................
Ngày vào Đảng (nếu có): Dự bị:...................................Chính thức:...................................
Chức vụ Đoàn - Hội (nếu có): ............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Tất cả tiêu chuẩn đạt được phải là thành tích đạt được trong năm học 2014 2015 (thành tích hoạt động được tính từ ngày 31/10/2014 – 30/10/2015)
A. ĐẠO ĐỨC TỐT
Tiêu chuẩn bắt buộc:
Điểm Rèn luyện NH 2014 – 2015:..................................................................................
Kết quả phân tích chất lượng Đoàn viên NH 2014 – 2015:..............................................
Kết quả phân tích chất lượng Hội viên NH 2014 – 2015: ...............................................
Tiêu chuẩn khác:

 Đạt danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường NH 2014 – 2015
 Thành viên Đội tuyển thi tìm hiểu Olympic Mac – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường
B. HỌC TẬP TỐT
Tiêu chuẩn bắt buộc:


 Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc toàn diện năm học 2014 – 2015.
 Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn diện năm học 2014 – 2015.
 Đạt danh hiệu Sinh viên Khá toàn diện năm học 2014 – 2015.
Điểm trung bình năm học 2014 - 2015:.............................................................................
Tiêu chuẩn khác:

 Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:
Tên đề tài:............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Chủ nhiệm đề tài:.................................................................................................................
Thời gian thực hiện(bắt đầu – kết thúc):...............................................................................

 Thành viên đội tuyển trường tham gia cuộc thi học thuật chuyên môn.
Tên cuộc thi/ môn thi:..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

 Đạt giải khuyến khích trở lên cuộc thi học thuật chuyên môn cấp khoa và tương đương.
Tên cuộc thi:........................................................................................................................


 Ban nội dung, ban ra đề thi cuộc thi học thuật chuyên môn cấp khoa và tương đương.
Tên cuộc thi:........................................................................................................................

 Tham gia, vượt qua vòng sơ loại (vòng 1) cuộc thi học thuật cấp trường và tương đương.
Tên cuộc thi:........................................................................................................................

 Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Học thuật cấp khoa trở lên.
Tên Câu lạc bộ/ Chức vụ:.....................................................................................................
C. THỂ LỰC TỐT

 Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”/ “Sinh viên khỏe” năm học 2014 – 2015
 Tham gia và đạt giải trong các Hội thao cấp khoa.

 Thành viên đội tuyển cấp trường các môn thể dục thể thao
Tên đội tuyển – thời gian sinh hoạt:.....................................................................................

 Tham gia tập luyện thường xuyên 01 môn thể thao tại các TT TDTT cấp Quận/huyện
Tên môn thể thao – thời gian tập luyện – tên trung tâm:......................................................
.............................................................................................................................................

 Tham gia và có giấy chứng nhận hoàn thành nội dung thi trong các cuộc thi TDTT do các
đơn vị ngoài trường tổ chức.


D. TÌNH NGUYỆN TỐT
 Tham gia và hoàn thành một trong các chiến dịch tình nguyện.
Tên chiến dịch – thời gian tham gia: .......................................................................................
 Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học 2014 - 2015 với số ngày
CTXH tích lũy từ 5 ngày trở lên.
Cụ thể: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 Được giấy khen cấp trường và tương đương trở lên về hoạt động tình nguyện trong năm
học 2014 – 2015:
Nội dung – cấp khen thưởng – ngày tháng ký Quyết định: .................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
E. HỘI NHẬP TỐT
Về ngoại ngữ:

 Trình độ ngoại ngữ: .............................................................................................................
 Tham gia và đạt giải tại các cuộc thi Olympic Tiếng Anh trong năm học 2014 - 2015.
 Tham gia hoạt động giao lưu quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với
thanh niên, sinh viên quốc tế.

.
Về kỹ năng:
 Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

 Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp khoa trở lên.

 Là báo cáo viên các lớp kỹ năng cấp khoa trở lên.


 Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về
thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và
phong trào sinh viên trong năm học 2014 - 2015.

F. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN
 Đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ
cấp trường trở lên.
Tên cuộc thi, đơn vị tổ chức, giải thưởng – môn thi: ...........................................................
.............................................................................................................................................

 Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động
dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp cơ sở trở lên.
Nội dung – cấp khen thưởng – ngày tháng ký Quyết định: .................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm học 2014 – 2015 (thời gian Hiến
máu được tính từ ngày 30/10/2014 – 30/10/2015)
Cụ thể: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
G. THÀNH TÍCH – HOẠT ĐỘNG KHÁC
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Xác nhận của LCH – CH sinh viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng
Người khai

năm 2015


Ghi chú: Mọi thông tin/ thành tích được khai phải đúng sự thật và có minh chứng rõ ràng.Sinh
viên đánh dấu  và ghi rõ nội dung thành tích vào những tiêu chuẩn đã đạt được.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×