Tải bản đầy đủ

BAO GIA QUNG CAO

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
Website Kenh14.vn
Thời gian áp dụng
29.06.2013

Copyright © 2013 Admicro


KENH14.VN

Kênh Giải trí - Xã hội
Phân bổ vùng miền

Pageviews (lượt/ tháng)

397,183,778
25%

Visits (lượt/ tháng)

64,188,982


35%

40%

Time on site

08’37’’

Hà Nội

TP HCM

Khác

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRANG CHỦ VÀ CHUYÊN MỤC KENH14.VN
(Áp dụng từ ngày 29.06.2013)
Trang chủ

Trang chuyên mục

Tên vị trí

Hình thức

Kích thước
(pixel)

1

Top banner

Chia sẻ 3

980 x 90

Đơn giá
(triệu VNĐ/ tuần)
30


2

Medium Rectangle

Chia sẻ 3

300 x 500

40

3

Mini Banner A

Chia sẻ 3

300 x 250

20

4

Mini Banner B

Chia sẻ 3

300 x 250

20

5

Mini Banner C

Chia sẻ 3

-

-

6

Center banner expand

Chia sẻ 3

7

Banner Play

Chia sẻ 3

980 x 480
300 x 600

8

Article banner

Chia sẻ 3

9

Bottom banner

Chia sẻ 3

Vị trí

980 x 50

Kích thước
(pixel)
980 x 90
300 x 250
486 x 150 (*)
300 x 125
486 x 150 (*)
300 x 125
486 x 150 (*)
300 x 125
486 x 150 (*)

Đơn giá (triệu VNĐ/ tuần)
Nhóm 1
Nhóm 2
25
20
30

25

20

15

15

12.5

15

12.5

30

-

-

-

25

300 x 600 (*)

20

15

-

-

300 x 250

7

7

-

-

980 x 140

5

5

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC
Nhóm 1
Giải trí: Star, Musik, Cine, Cool, Funny (riêng Article Banner ở chuyên mục Funny sẽ chạy vị trí Freezone)
Xã hội: Đời sống, Xã hội, Giới tính, Lạ, Góc trái tim
Nhóm 2
Phong cách: Fashion, Khám phá, Made by me + Sàn nhạc (trừ vị trí Article banner)
(*) Trang chủ chuyên mục Fashion sẽ chạy kích thước 486x150 px khi mua các vị trí (2), (3), (4), (5) Nhóm 2 Phong cách.
Không có vị trí số (7) Banner Play ở trang chủ Fashion.
QUY ĐỊNH CHUNG
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Chế độ chia sẻ 3 theo user: 03 sản phẩm quảng cáo chia sẻ tại cùng 1 vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 banner.
Thời gian ký quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn là 01 tuần.
Thời gian gửi banner: Trước 02 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt.
Thiết kế đồ họa dạng JPG/ GIF hoặc Flash, Quảng cáo dạng banner có kích thước < 50KB. Các quảng cáo đặc biệt có dung lượng
< 100KB.
CHI PHÍ KHÁC
Chi phí thiết kế là: 2,000,000/ trang thông tin; 2,000,000/ trang Flash; 1,000,000/ Resize Banner.
Chi phí cho Banner Expand:
Banner Expand gấp đôi 1 chiều: giá vị trí x 1.5 lần
Banner Expand gấp đôi 2 chiều: giá vị trí x 2 lần
Chi phí hosting video trong banner (Dung lượng tối đa 3Mb):
Trang chủ: 3,000,000/ ngày
Nhóm chuyên mục: 5,000,000/ tuần

VP Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 8899 | Fax: (84 4) 3974 4081 | Hotline: (84 126) 826 9779
VP HCM: Tầng 5, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Điện thoại: (84 8) 7307 7979 | Fax: (84 8) 3933 3774

1


KENH14.VN

Kênh Giải trí - Xã hội
Kenh14
Trang chủ

Kenh14
Chuyên mục nhóm 1

(1)
30 triệu

(1)
25 triệu

(2)
40 triệu

(2)
30 triệu

(3)
20 triệu

(3)
20 triệu
(4)
15 triệu

(4)
20 triệu

(5)
15 triệu

(6)
30 triệu

(7)
20 triệu
(7)
25 triệu

Freezone

(8)
7 triệu

(9)
5 triệu

Đơn giá : VNĐ/ tuần. Giá chưa bao gồm VAT.

VP Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 8899 | Fax: (84 4) 3974 4081 | Hotline: (84 126) 826 9779
VP HCM: Tầng 5, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Điện thoại: (84 8) 7307 7979 | Fax: (84 8) 3933 3774

2


KENH14.VN

Kênh Giải trí - Xã hội
Kenh14
Chuyên mục nhóm 2

Sannhac.com

(1)
20 triệu
(1)
20 triệu

(2)
25 triệu
(2)
25 triệu

(3)
15 triệu

(3)
15 triệu

(4)
12.5 triệu

(4)
12.5 triệu

(5)
12.5 triệu

(5)
12.5 triệu

(7)
15 triệu
(7)
15 triệu

(8)
7 triệu

(9)
5 triệu

(9)
5 triệu

Đơn giá : VNĐ/ tuần. Giá chưa bao gồm VAT.

VP Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 8899 | Fax: (84 4) 3974 4081 | Hotline: (84 126) 826 9779
VP HCM: Tầng 5, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Điện thoại: (84 8) 7307 7979 | Fax: (84 8) 3933 3774

3


KENH14.VN

Kênh Giải trí - Xã hội
Fashion - Trang chủ

Fashion - Trang chi tiết
(1)
20 triệu

(1)
20 triệu

(2)
25 triệu

(3)
15 triệu
(4)
12.5 triệu
(5)
12.5 triệu

(2)
25 triệu

(3)
15 triệu

(7)
15 triệu

(8)
7 triệu

(4)
12.5 triệu

(9)
5 triệu

(5)
12.5 triệu

(9)
5 triệu

Đơn giá : VNĐ/ tuần. Giá chưa bao gồm VAT.
VP Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 8899 | Fax: (84 4) 3974 4081 | Hotline: (84 126) 826 9779
VP HCM: Tầng 5, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Điện thoại: (84 8) 7307 7979 | Fax: (84 8) 3933 3774

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×