Tải bản đầy đủ

Bao cao v TTCK

-

-

-

A. Báo cáo về TTCK
Mục đích: Sinh viên nắm bắt được các vấn đề về thị trường chứng khoán.
Đối tượng tham gia: Sinh viên chia theo nhóm 5- 10 người
Thời gian thực hiện : 1 tháng – 30 ngày ( bắt đầu từ buổi 2)
Yêu cầu : Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về TTCK và giao dịch chứng khoán. Bài
thảo luận được trình bày dưới dạng tài liệu đánh máy hoặc viết tay, có chú thích rõ ràng về sự
tham gia của các thành viên trong nhóm.
Nội dung:
o Lựa chọn 1 công ty chứng khoán bất kỳ trên TTCK VN. Trình bày ngắn gọn ( 1 trang A4) về
công ty CK ( Năm thành lập, hoạt động, nghiệp vụ,…)
o Mở tài khoản giao dịch tại CTCK đó. ( TK giao dịch cá nhân, mỗi nhóm tối thiểu có 1 tài
khoản giao dịch)
o Phân tích TTCK VN thời điểm hiện tại đầu tư ( Bài phân tích ngắn gọn, nêu ra các vấn đề cơ
bản của thị trường)
o Giao dịch chứng khoán trên thị trường trong 30 ngày ( đặt lệnh mua bán chứng khoán có thể

giao dịch trên các phần mềm ảo của các CTCK cung cấp )
o Lựa chọn 1 mã chứng khoán ( trong số các cổ phiếu đầu tư) có kế hoạch tăng vốn trong vòng
1 năm trở lại hoặc trong thời gian đầu tư. Tính toán sự điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao
dịch không hưởng quyền.
o Phân tích kỹ thuật 1 trong số các cổ phiếu đầu tư trong danh mục
Bài nộp
o Trình bày dưới dạng tập tài liệu hoặc đóng quyển – A4 ( đánh máy hoặc viết tay)
 Giới thiệu tóm tắt về CTCK ( tối đa 1 trang A4)
 Hợp đồng mở tài khoản và các giấy tờ liên quan ( trình bày các bước mở tài
khoản, các mẫu giấy tờ có thể sử dụng bản photo hoặc bản gốc – yêu cầu có
đầy đủ thông tin của chủ tài khoản – là thành viên của nhóm).
 Phân tích TTCK VN, lựa chọn các cổ phiếu sẽ đầu tư. ( 2-4 trang)
 Giao dịch trên thị trường
 Nhóm sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án :
o Giao dịch thật trên thị trường bằng tiền mặt. Số lượng tiền có thể
giao động, tối thiểu ở mức 100.000 đồng/ tài khoản/ nhóm.
o Giao dịch ảo thông qua các phần mềm tại các CTCK nơi mở TK,
hoặc tự theo dõi quá trình đầu tư theo giả định của mình. Trường
hợp sinh viên tự giả định đầu tư, số tiền được cấp là 10 triệu
đồng/tk/nhóm.
 Phiếu lệnh ( mua, bán, hủy, sửa – có điền đầy đủ thông tin, mỗi loại 1
phiếu lệnh) – Nếu giao dịch trực tuyến sẽ in phần màn hình đặt lệnh
( nộp kèm các phiếu lệnh của CTCK)
 Quá trình đầu tư ( biến động danh mục đầu tư trong 30 ngày). Sinh viên
trình bày dưới dạng kê khai số dư tài khoản, phát sinh tăng giảm ck và
tiền theo các ngày. Lưu ý: đối với nhóm sinh viên đầu tư tại các CTCK
có thể yêu cầu công ty in sao kê chi tiết tiền mặt, chứng khoán trong
thời gian đó.


-

 Tất toán tài khoản : thống kê số dư đầu và cuối kỳ bằng tiền.
 Lưu ý: Có thể trình bày ngắn gọn thêm ( có minh họa) về các nghiệp vụ
khác như lưu ký, ứng trước tiền bán, đặt trước lệnh mua bán, margin,…
o Với các nhóm sinh viên đầu tư có lãi sẽ được ưu tiên cộng từ 1-2
điểm của bài thảo luận.
 Kế hoạch tăng vốn. Lựa chọn 1 mã cổ phiếu đang đầu tư có kế hoạch tăng
vốn trong thời gian 1 năm trở lại ( nếu ngày giao dịch không hưởng quyền
nằm trong 30 ngày đầu tư là tốt nhất).
 Thông báo kế hoạch tăng vốn ( trích nguyên văn thông báo của CT trên
phương tiện thông tin đại chúng – trang web của các SGDCK)
 Trích thông tin về giá giá cổ phiếu đó trước và trong ngày giao dịch
không hưởng quyền ( trang web của 2 SGDCK)
 Tính toán sự điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng
quyền và đối chiếu lại với những thông tin cũ.
 Phân tích kỹ thuật ( theo 4 chỉ báo được giới hạn trong chương trình). Lựa
chọn 1 trong số các mã chứng khoán đang đầu tư. Phân tích và nhận định xu
hướng trong thời gian tới. ( tối đa 1 trang A4).
Sinh viên có thể nộp bài ngay trong quá trình học. Hạn chót nộp bài vào buổi 14 của đợt học.
Những bài nộp sớm trước tuần 11 sẽ được cộng điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×