Tải bản đầy đủ

Bao cao tot nghiep

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
THIÊN ĐỒNG

Giảng viên hướng dẫn: PHẠM VĂN CƯ
Nhóm sinh viên thực hiện:
Mã số SV

Họ và tên

08565497


Nguyễn Thị Hương

CĐKT10C

08552997

Nguyễn Thị Hương

CĐKT10C

THANH HÓA
THÁNG 4 năm 2011
LỜI CẢM ƠN
GVHD: Phạm Văn Cư

Lớp


Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học
Công Nhiệp TP.Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và
bạn bè đồng nghiệp em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hoàn thành bài báo cáo này, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô
giáo trong khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh đã
giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự
hướng dẩn tận tình của thầy Phạm Văn Cư đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong
suốt quá trình hoàn thành bài báo cáo này.
Cùng sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện của các cán bộ, nhân viên phòng Kế
toán ,công ty thương mại và xây dựng Thiên Đồng. Đã tạo điều kiện thuận lợi nhất
trong suốt thời gian thực tập
Tuy vậy, do thời gian có hạn, cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh
viên thực tập nên trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý
kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến
thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

GVHD: Phạm Văn Cư


NHẬN XÉT


( Của cơ quan thực tập )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày…tháng…năm2011


NHẬN XÉT
( Của giảng viên hướng dẫn)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày …tháng…năm 2011
GV hướng dẫn

GVHD: Phạm Văn Cư


NHẬN XÉT
(Của giảng viên phản biện )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày…tháng…năm2011
GV phản biện

GVHD: Phạm Văn Cư


PHỤ LỤC 02
BÁO CÁO TÀI CHÍNH


PHỤ LỤC 03
BÁO CÁO THUẾ GTGTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×