Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP XƯỞNG KỸ THUẬT TIỆN REN

LOGO
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
I

Khái niệm chung về ren

II

Tiện ren bằng dao tiện

III

Tiện ren bằng dao định hình

IV

Đo và kiểm tra ren bằng CalipI. Khái niệm chung về ren


1.Khái niệm
_Đường ren được tạo
thành khi gia công là sự
phối hợp đồng thời hai
chuyển động: chuyển
động quay đều của chi
tiết gia công và chuyển
động tịnh tiến của dụng
cụ cắt  hoặc ngược lại.


Company Logo


2. Phân loại ren
Gồm 2 hệ
(dựa trên ren)

Ren hệ Mét
( Quốc tế)

Ren có góc
đỉnh của
biên dạng
ren là 60o

Ren hệ Anh

Ren có góc
đỉnh của
biên dạng
ren là 55o.
 Company Logo

Biên dạng mặt cắt của Ren


Company Logo

Biên dạng mặt cắt của Ren


Company Logo

Ren tam giác


Company Logo

Ren hình than


Ren vuông


Company Logo

Phân loại ren theo hướng xoắn


Company Logo

Ren trái
 
 Ren trái là
ren có hướng phát
triển ren theo hướng
trái, tức là góc nâng
của ren nằm phía
bên trái. Nếu khi ta
nhìn vào chi thiết
trục ren thì ta thấy
ren cao dần về phía
tay trái.


Phân loại ren theo hướng xoắn


Company Logo

Ren phải
 
Ren phải là
ren có hướng phát
triển ren theo hướng
phải, tức là góc nâng
của ren nằm phía
bên phải. Nếu khi ta
nhìn vào chi thiết
trục ren thì ta thấy
ren cao dần về phía
tay phải.


Company Logo

Phân loại ren theo đầu mối


Company Logo

Ren một đầu mối
Ren một đầu
mối là ren được tạo
thành do một biên
dạng ren tạo thành,
trong ren một đầu
mối thì bước xoắn
bằng bước ren.


Company Logo

Phân loại ren theo đầu mối


Company Logo

Ren nhiều đầu mối
Ren nhiều
đầu mối: Ren được
tạo thành do nhiều
biên dạng ren cách
đều nhau tạo thành.
Trong ren nhiều đầu
mối thì bước xoắn
bằng số đầu mối
nhân với bước ren.


Company Logo

Các yếu tố của ren


Các yếu tố của ren


Các yếu tố của ren


Các yếu tố của ren


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×