Tải bản đầy đủ

Bao cao thc tp (11)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ-LUẬT

BÁO CÁO THỰC TẬP
Nơi thực tập: Công ty cổ phần bảo hiểm PVI Gia Định
(Gia Dinh PVI insurance company)

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP:

Họ và tên SV : Nguyễn Thị Mai Anh
MSSV
Khoa

: 1251101030007
: Quản trị-Luật K37


LỜI MỞ ĐẦU

Hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm
không chỉ là đối tượng điều chỉnh của luật chuyên ngành- Luật kinh doanh bảo hiểm mà

nó còn thuộc sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác như: Bộ luật dân sự 2015,
Luật hàng hải, Luật hàng không và Luật dầu khí. Trong lĩnh vực thương mại cũng không
ngoại lệ, Luật thương mại 2005 có hẳn một chương riêng về giám định và tổ chức giám
định, hoạt động giám định nhằm điều chỉnh việc đánh giá tổn thất, thiệt hại của các đối
tượng được bảo hiểm. Bên cạnh đó, Việt Nam gia nhập và kí kết các công ước quốc tế về
hàng hải cũng được vận dụng, dẫn chiếu khi giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm
tàu biển và hàng hóa xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, việc “ông nói gà, bà nói vịt”, mỗi bên
dẫn ra một căn cứ pháp luật khác nhau khá phổ biến trong các vụ tranh chấp liên quan
đến hợp đồng bảo hiểm.
Chỉ riêng khái niệm “hợp đồng bảo hiểm”, căn cứ để xác định chủ thể hay các bên có liên
quan trong một giao kết bảo hiểm, đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau mà nguyên
nhân chủ yếu là do quy định của văn bản pháp luật từ luật chung đến luật riêng, luật
chuyên ngành đưa ra khi điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm là không đồng nhất. Việc không
xác định rõ chủ thể bên trong hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến những tranh chấp không
đáng có cho các bên khi tham gia mối quan hệ thương mại ( giữa bên kinh doanh bảo
hiểm và bên mua bảo hiểm).
Trong quá trình thực tập, may mắn làm việc tại phòng bảo hiểm dự án thuộc công ty bảo
hiểm PVI Gia Định, là công ty có bề dày lịch sử và kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm,
đặc biệt là các hơp đồng bảo hiểm thương mại. Được thực hành trong môi trường làm
việc chuyên nghiệp về soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, bản thân có cơ hội vận dụng lý
thuyết và kỹ năng ở học vào công việc thực tiễn. Thông qua bài báo cáo thực tập, em xin
được nêu những vấn đề bất cập và phương hướng giải quyết về pháp luật bảo hiểm ở Việt
Nam trong thời gian năm năm trở lại đây.
Trong quá trình nghiên cứu, do còn hạn chế về mặt chuyên môn và các điều kiện khác
nên không thể tránh những thiếu sót rất mong nhận được sự thông cảm của các thầy cô
giáo.
Trân trọng,


1.Tổng quan chung về doanh nghiệp bảo hiểm PVI Gia Định:
1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Tên công ty: Công ty bảo hiểm PVI Gia Định- Tổng công ty bảo hiểm PVI
Tên tiếng anh: GIA DINH PVI INSURANCE COMPANY- PVI INSURANCE
CORPORATION
Địa chỉ công ty: Tòa nhà Phạm Ngọc Thạch, đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3 825 8958
Website: www.baohiempvi.com.vn
-Công ty cổ phần PVI – PVI Holdings: Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam, PVI Holdings là định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức duy


nhất hoạt động đầy đủ trong lĩnh vực Bảo hiểm trên thị trường.
TẦM NHÌN
-Giữ vững vai trò là Nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam với thương hiệu mang tầm
Quốc tế.
SỨ MỆNH
-Trở thành Nhà Bảo hiểm có hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp với chất lượng dịch
vụ vượt trội mang lại lợi ích và sự an tâm cao nhất cho Khách hàng
-Khẳng định vị thế nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 thị trường, dẫn đầu trong các
lĩnh vực Bảo hiểm Năng lượng, Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Thiệt hại – Tài
sản, Bảo hiểm Tàu thuyền, Bảo hiểm Kỹ thuật; là đối tác lớn, tin cậy của các Tập
đoàn trong và ngoài nước;
-Xây dựng môi trường làm việc tốt nhất để phát huy tối đa nguồn nhân lực vững
mạnh, tạo dựng sự thành đạt cho từng cá nhân và đóng góp cho sự phát triển
chung của Ngành cũng như của Quốc gia.
1.2 Lịch sử công ty:
Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thành lập năm 1996, đến năm 2006,
PVI là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trở


thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng
khoán năm 2007 với mã chứng khoán PVI.
Tháng 8/2011, PVI đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - công ty
con. Trong đó, Công ty mẹ PVI Holdings thực hiện các chức năng: quản trị vốn, đầu tư,
chiến lược – kế hoạch, tổ chức nhân sự, thương hiệu và công nghệ thông tin; các đơn vị
thành viên thực hiện chức năng kinh doanh trong 4 lĩnh vực cốt lõi:
- Tổng công ty Bảo hiểm PVI kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI kinh doanh tái bảo hiểm
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư
tài chính
- Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quản lý và phát
triển các tài sản và dự án
(Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam do PVI và các Công ty con của PVI đầu tư
góp vốn thông qua Quỹ đầu tư cơ hội POF)
1.3 Sản phầm trên thị trường của công ty bảo hiểm PVI:
Với ngàng nghề kinh doanh đặc trưng l2 bảo hiểm phi nhân thọ- là các nghiệp vụ bảo
hiểm thương mại khác không phải là bảo hiểm nhân thọ, qua đó công ty bảo hiểm cam
kết sẽ chi trả bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến tổn thất về vật chất
và tai nạn con người, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm. Các dạng bảo hiểm phi
nhân thọ được công ty bảo hiểm PVI cung cấp trên thị trường hiện nay rất đa dạng như:
-Kinh doanh bảo hiểm: bảo hiểm tài sản; bảo hiểm cơ giới
-Kinh doanh tái bảo hiểm: nhượng tái bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm
-Dịch vụ bảo hiểm khác: tư vấn bảo hiểm; giám định tổn thất thiệt hại; giải quyết bồi
thường và đòi bên thứ ba có liên quan.


2.Mục tiêu nghiên cứu:
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu:
Hợp đồng bảo hiểm xét trên phương diện lý thuyết, như các hợp đồng dân sự khác- hợp
đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên, qua đó thể hiện sự thống nhất ý
chí (còn gọi là sự “ưng thuận”) của các bên với các mong muốn và chủ đích đạt được
những hệ quả pháp lý nhất định là việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa
vụ ràng buộc các bên trong quan hệ hợp đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×