Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO HÌNH ẢNH TUẦN 38/2017CÔNG TRÌNH: M – ONE TÂN KIỂNG, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

BÁO CÁO HÌNH ẢNH TUẦN 38/2017
CÔNG TRÌNH: M – ONE TÂN KIỂNG
Người báo cáo
I.

: Nguyễn Văn Quyết

Chức vụ: Trưởng Tháp 2

HÌNH ẢNH TỐT

KHU 2 – TOOLBOX MEETING HÀNG TUẦN

1/12

pes1569638765.docxCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – THI CÔNG HÀNH LANG TẦNG 24

2/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – THI CÔNG LẮP CỤM VALVE NƯỚC CẤP TẦNG MÁI

3/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – LẮP ĐẶT TBVS TẦNG 8

4/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – THI CÔNG LẮP ĐẶT KIM THOÁT SÉT TẦNG MÁI

5/12

pes1569638765.docxCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – HÀNH LANG THANG MÁY TẦNG 8

6/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CĂN HỘ TẦNG 8

7/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – HÀNH LANG TẦNG 9

8/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

9/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – THI CÔNG ỐNG GIÓ TẦNG MÁI

10/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

KHU 2 – HÀN ỐNG NƯỚC THOÁT HẠ TẦNG

11/12

pes1569638765.docx


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS
________________________________________________________________________________

II.

HÌNH ẢNH CẦN CẢI THIỆN

Nơi nhận:
-

12/12

Ban TGĐ
GĐDA
Phòng/ Ban liên quan
TL TGĐ.

NGƯỜI LẬP

HỒ HỮU PHÚC

pes1569638765.docxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×