Tải bản đầy đủ

BAO CAO HC VIC

BÁO CÁO HỌC VIỆC
STT
1

Thời gian
10/07/2017

2

11/07/2017

3

12/07/2017

4
5

13/07/2017
14/07/1997


6

15/07/2017

Công việc
-Nhận việc buổi sáng
- Học các loại mẫu sản phẩm
-Học ps và cr
-Sáng: tiếp tục học ps và cr
-Chiều: học màu và giá của các
mẫu
-Sáng: tiếp tục học ps và cr với
các hình khó hơn và tập làm
hình cho khách, xem qua khắc
hình
-Chiều: xem trên fanpage để
tập trả lời inbox và comment,
tập bán hàng
Nghỉ làm
-Sáng: học về cách khách mua
hàng tại cửa hàng, phân biệt
giữa đặt hàng và mua hàng
-Chiều: gọi điện cho khách, bán
hàng, tiếp tục làm ps và cr cho
khách, học về tính hóa đơn
-Sáng: gọi điện cho khách, xem
trả lời inbox và comment
-Chiều;bán hàng, học về quản
lý bán hàng, làm hóa đơn mua
hàng và đặt hàng, tập viết gửi
mail order của khách

Kết quả
-Nhớ được các loại mẫu có trong cửa hàng
-Ps và cr còn chậm, chưa nhớ các bước và rất
lúng túng
-Bắt đầu làm nhanh và đỡ lúng túng với ps và
cr, thoa tác nhanh dần với các bước và hoặc
với các hình khó hơn
-Nhớ được toàn bộ mẫu, màu sắc và giá
-Làm thành thạo ps và cr, đôi khi vẫn còn hơi
cuống khi gặp khách
-Chưa trả lời inbox và comment cho nhuần
nhuyễn
- Bán hàng chưa trôi chảy

-Gọi điện cho khách nói chuyện đoi khi còn
vấp
- Thành thạo với ps và cr
- Bán hàng trôi chảy hơn
-Gọi điện nói chuyện với khách không còn
vấp
-Đã làm được hóa hơn mua hàng và đặt
hàng
-Viết được mail orderTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×