Tải bản đầy đủ

Bao cao di hi

Hội Da Giầy
Xã Phú Yên
Số ….BC-HDG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
…………..***……………
Phú yên ngày 27 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội (Nhiệm kỳ 2008 – 2013)
Phương hướng (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)

I: Đặc điểm tình hình :
Xã Phú Yên nằm ở miền tây nam của Huyện Phú Xuyên .Diện tích
tự nhiên 419.35 ha .Diện tích nông nghiệp 218ha .Dân số 5130 khẩu ,xã
có 4 thôn .xã được thiên nhiên ưu đãi “ nhất cận thị , nhị cận giang ,tam
cận đàng” . Là cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội , có Cầu Giẽ là đầu
mối giao thông thuận lợi, nhờ đó mà nhân dân sớm được giao lưu tiếp xúc
với nhiều nghề thủ công truyền thống , trong đó có nghề giầy da .
Để phát huy tiềm năng thế mạnh của nghề truyền thống Từ những năm

2000 đến nay Đảng bộ xã Phú Yên đã trú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế
xã hội , trọng tâm là phát triển tiểu thủ công nghiệp , đây là khâu đột phá
đưa xã Phú Yên từ một xã thuần nông trở thành xã đa nghề , có mức thu
nhập khá trong huyện , đời sống của nhân dân không ngừng được cải
thiện và nâng lên , bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc . Năm 2001 thôn
Giẽ Thượng , Giẽ Hạ được UBND tỉnh Hà Tây công nhận làng nghề da
giầy truyền thống , năm 2003 UBND xã Phú Yên đã ra quyết định thành
lập Hội da giầy Phú Yên , từ ngày thành lập đến nay hội đã làm tốt công
tác dậy nghề ,giới thiệu quảng bá sản phẩm làng nghề da giầy Phú Yên .

II: Kết quả hoạt động của hội .
1: Giá trị sản xuất thu nhập :
Ngành nghề xã Phú yên có thể nói rất đa dạng phong phú ,trong
đó nghề da giầy phát triển nhanh và mạnh nhất , năm 2008 thu nhập
ngành nghề dịch vụ đạt 30 tỷ đồng ,năm 2009 thu nhập đạt 35 tỷ
đồng ,năm 2010 thu nhập đạt 38 tỷ đồng , năm 2011 thu nhập đạt trên
50 tỷ đồng , năm 2012 thu nhập ngành nghề dịch vụ đạt trên 62 tỷ
đồng , về thu nhập nghề và dịch vụ chiếm 70% trong cơ cấu kinh tế
của xã .
2: Về lao động tham gia làm nghề .
Theo số liệu thống kê năm 2008 tổng số lao động tham gia sản xuất
kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã có 2.000 lao động trong đó làm


nghề da giầy là 1.050 lao động , còn lại là các nghề khác , đến tháng
4/2013 xã có 2.250lao động ,trong đó làm nghề là 1.250 lao động , còn
lại là các nghề khác .
Lao động vệ tinh làm thuê cho các cơ sở sản xuất hàng năm có khoảng
500 lao động , số lao động trên đã giúp cho làng nghề tăng được sản
lượng , đáp ứng được nhu cầu thị trường .
3: Về vốn và công nghệ .
Vốn là yếu tố quan trọng cho làng nghề và các hộ sản xuất kinh doanh
phát triển, vì vậy Đảng Ủy ,UBND xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các hộ được vay vốn ngân hàng , theo báo cáo của ngân hàng nông
nghiệp phát triển nông thôn huyện Phú Xuyên ,xã Phú Yên hàng năm
có số dư nợ gần 30 tỷ đồng lớn nhất trong 28 xã thị trấn , ngoài ngân
hàng nông nghiệp còn có một số hộ đã vay vốn ở các ngân hàng khác
với số dư nợ trên 15 tỷ đồng .
Về công nghệ sản xuất trong các làng nghề của xã hiện nay chủ yếu là
thủ công , máy móc vẫn còn thô sơ , cụ thể nghề da giầy hiện nay các


hộ mới đầu tư được máy khâu , máy giẫy , máy ép đế , một số hộ làm
nhiều mới đầu tư được máy chặt ,máy khâu đế, tất cả các loại máy
trên , công nghệ đã lạc hậu so với thế giới ,năng xuất lao động thấp ,
hiện nay chưa có hộ nào đầu tư được công nghệ tiên tiến của thế giới ,
chính vì vậy chất lượng sản phẩm chưa bằng giầy ,dép của các nước
lân cận
.
4: Về thị trường .
Sản phẩm của làng nghề Phú Yên chủ yếu tiêu thụ trong nội địa , nhiều
nhất là ở các tỉnh phía bắc và thủ đô Hà Nội chiếm 80% thị phần , còn
các tỉnh phía nam khoảng 20% , Về sản lượng làng nghề hàng năm ước
đạt trên 4 triệu đôi giầy ,dép các loại .
Trước năm 2.000 toàn bộ nguyên phụ liệu ngành giầy đều phải đi xa để
mua , đến nay trong xã đã có 15 hộ kinh doanh nguyên vật liệu đáp
ứng được nhu cầu , giúp cho làng nghề phát triển.
5: Về xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm .
Về xây dựng thương hiệu đây là phần rất quan trọng giúp cho làng
nghề phát triển bền vững ,năm 2007 Đảng Ủy –UBND xã đã giao cho
Hội da giầy làm thương chung cho làng nghề giầy da Phú Yên , tuy
nhiên sau ba năm đề nghị hội chưa đăng ký xong thương hiệu , đối với
cá nhân năm 2009 có 2 công ty và 5 hộ sản xuất đã đăng ký xong


thương hiệu của riêng mình , đầu tháng 4 /2013 UBND xã và Hội đã
mời lãnh đạo hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà
Nội cùng công ty luật sở hữu trí tuệ invenco , cùng các sở ban ngành
của thành phố về xã tuyên truyền và đăng ký làm thương hiệu cho 15
hộ sản xuất của làng nghề .
Phần quảng bá giới thiệu sản phẩm ,Hội da giầy từ khi thành lập đã có
nhiều hình thức quảng bá ,giới thiệu sản phẩm làng nghề ,như làm các
phóng sự đài truyền hình trung ương và Hà Nội , các bài viết của nhiều
báo ,đài từ trung ương đến địa phương . Đặc biệt năm 2007 hội đã làm
được chiếc giầy kỷ lục Việt Nam để đi dự các hội chợ , đây là hình
thức tuyên truyền quảng bá sản phẩm có ấn tượng mạnh đến người tiêu
dùng , Hội đã giúp đỡ các cơ sở sản xuất tham gia triển lãm trưng bầy
sản phẩm giầy da Phú Yên đi khắp các tỉnh thành trong cả nước như
trung tâm hội trợ triển lãm Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh , trung tâm
hội chợ Giảng võ Hà Nội , trung tâm hội chợ Vân Hồ Hà Nội , huyện
thanh trì Hà Nội , và các hội chợ của các tỉnh tổ chức như Bắc Ninh ,
Bắc Giang ,Lạng Sơn, Nam Định , Lâm Đồng , tham dự hội chợ vinh
danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ nhất và tham dự lễ hội làng
nghề tại xã chuyên mỹ , các lần tham gia hội chợ đã giới thiệu cho
người tiêu dùng cả nước biết đến giầy da Phú Yên .
Năm 2010 Hội da giầy Phú Yên đã được tặng bằng khen của bộ trưởng
bộ công thương , và 2011 Hội đã đạt giải thưởng thương hiệu vàng
thăng long , cùng hai cơ sở sản xuất .
Ngày 6/10/2012 làng nghề da giầy xã Phú Yên vinh dự có 5 hộ sản
xuất , được hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà
Nội tặng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận sản phẩm chất lượng .
Năm 2013 thôn giẽ thượng và hai hộ sản xuất được báo người Hà Nội
cấp chứng nhận nghề ga truyền nổi tiếng .
6: Công tác đào tạo nghề .
Sự hoạt động của các nghề trong xã có sức thu hút lao động rất lớn đặc
biệt là nghề da giầy , tuy nhiên ngành nghề của xã chủ yếu là tự phát vì
vậy lao động trong các làng nghề hiện nay nhân dân tự học nhau là
chính , thực hiện chính sách khuyến công của huyện và thành phố ,năm
2008 hội da giầy đã mở được một lớp học về quản trị kinh doanh cho
100 học viên , năm 2009 – 2010 hội da giầy mỗi năm mở được một lớp
dậy nghề , số lượng học viên mỗi lớp tham gia từ 70 đến 100 học viên ,
nhưng chủ yếu học nâng cao tay nghề , vệ sinh công nghiệp , an toàn
trong lao động ,súc tiến thương mại , thiết kế mẫu giầy …


Số lao động sau khi học xong đã có trình độ chuyên môn khá để tự lập
làm riêng , trong số lao động tham gia học nghề 95% có công việc ổn
định .
Ngoài số học viên do Hội tổ chức ,các cơ sở sản xuất trong xã mỗi năm
đã đào tạo được hàng 100 lao động trong và ngoài xã , theo thống kê
các xã lân cận có mấy trăm lao động làm nghề da giầy .
7: Về Phong tặng nghệ nhân .
Trong gần một thế kỷ qua nghề da giầy có rất nhiều nghệ nhân có bàn
tay vàng , tuy nhiên trước đây việc xét và phong tặng nghệ nhân chưa
có hướng dẫn cụ thể nên xã Phú Yên không tổ chức xét và đề nghị
phong tặng .Nghề da giầy mới có cụ Trần Hữu Tiễu thôn giẽ thượng
được UBND tỉnh Hà Tây phong tặng nghệ nhân .
8: Hoạt động của Hội .
Hội đã giúp đỡ hội viên tham gia các cuộc thiết kế thời trang ngành
giầy trong nước và quốc tế , đặc biệt cuộc thi thiết kế thời trang giầy
khu vực châu ắ thái bình dương , một hội viên của làng nghề đã đạt
giải nhì trong cuộc thi dòng giầy công sở , qua cuộc thi chứng tỏ người
thợ giầy Phú Yên rất tài hoa không kém các nước tiên tiến trong khu
vực .
Về công tác tỏ chức hội đầu nhiệm kỳ ban chấp hành có 11 đồng chí
nhìn trung ban chấp hành đã nhiệt tình hoạt động có hiệu quả ,duy trì
tốt hoạt động của Hội , giúp đỡ được nhiều hội viên tham gia các hội
chợ , làm thương hiệu , tham gia các giải thưởng của trung ương và
thành phố tổ chức .
Cuối nhiệm kỳ đồng chí chủ tịch hội lý do sức khỏe yếu đã bàn giao
công tác hội cho đồng chí phó chủ tịch phụ trách , về mặt nhân sự có
thay đổi xong hoạt động của hội vẫn duy trì bình thường .
Ban chấp hành Hội có nhiều thành viên là ủy viên ,phó chủ tịch hội da
giầy thành phố Hà Nội vì vậy việc tiếp xúc giao lưu học hỏi kinh
nghiệm ở các công ty goanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố và các
tỉnh lân cận được thường xuyên .
Hội có 3 chi hội trực thuộc, số hội viên được duy trì hàng năm đềucó
thêm hội viên mới hiện nay hội có hơn một trăm hội viên , hàng năm
các chi hội tổ chức tổng kết để đánh giá kết quả và rút ra những kinh
nghiệm chỉ đạo .


Để nhớ công ơn cụ tổ nghề ,năm 2012 chi hội da giầy và chính quyền
thôn Giẽ Hạ đã xây dựng hoàn thành nhà truyền thống da giầy nhằm
tôn vinh cụ tổ nghề và người có công mang nghề cho Phú Yên .
9: Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Ủy –UBND xã .
Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng Ủy-UBND xã Phú Yên , đã tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho làng nghề phát triển ,UBND xã đã đề nghị
ngành điện nắp đặt được thêm 4 trạm biến áp cho các thôn ,tạo điều
kiện cho các hộ dân có đủ điện để sản xuất , đề nghị công ty môi
trường về thu gom xử lý rác thải các làng nghề , tạo mọi điều kiện cho
các hội viên được vay vốn ngân hàng để mở rộng và phát triển sản xuất

III: Đánh giá chung kết quả đạt được và những tồn tại
1: Những kết quả đạt được .
Mặc dù kinh tế xã hội do chịu ảnh hưởng suy thoái của nên kinh tế
trong và ngoài nước , nhưng sản xuất nghề da giầy vẫn có bước phát
triển ,nhiều sản phẩm của làng nghề tiêu thụ mạnh ,thu hút được nhiều
lao động tham gia , góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu xóa
đói giảm nghèo ,làm thay đổi bộ mặt nông thôn , chuyển dịch cơ cấu
kinh tế đưa giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ,dịch vụ trong các năm
gần đây đạt 70% trong cơ cấu kinh tế của xã , đời sống nhân dân có
nghề được cải thiện , cơ sở hạ tầng được nâng cấp, nhờ có nghề nhân
dân xã Phú Yên sẽ đẩy nhanh cuộc vận động toàn dân chung sức xây
dựng nông thôn mới.
2: Những khó khăn tồn tại ,
Làng nghề trong xã chưa quy hoạch được đất để mở rộng sản xuất ,hầu
hết các hộ sản xuất trong gia đình quy mô nhỏ bé, công nghệ sản xuất
còn lạc hậu ,chậm đổi mới,ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất , chất
lượng sản phẩm nhiều hộ làm chưa đảm bảo còn chạy theo số lượng ,
mấu mã chưa tự thiết kế được chủ yếu cóp pi từ các mẫu trung quốc k
khả năng cạnh tranh còn thấp , cá biệt còn có hộ làm hàng xô ,hàng
chợ kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín làng nghề , trình độ
quản lý của một số hộ còn yếu chưa đáp ứng được cơ chế thị trường
hiện nay .
Chưa làm được biển quảng cáo làng nghề ở đầu cầu Giẽ , chưa làm
xong thương hiệu cho làng nghề Giầy Da Phú Yên , nhiều hộ chưa
nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nên
chưa đăng ký .


Một số thành viên trong Ban Chấp Hành chưa nhiệt tình tham gia hoạt
động của Hội , công tác phát triển hội viên còn hạn chế .
Một số cơ sở sản xuất còn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời
sống sinh hoạt của nhân dân .

PHẦN 2
Phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu
Nhiệm kỳ 2013 – 2018
1: Về quy hoạch.
Căn cứ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Yên ,đã có quy
hoạch 30ha diện tích đất nông nghiệp của đội 1 và đội 5 giáp đường sắt
để mở rộng làng nghề Da Giầy và khu ấp nở , đây là chủ trương quan
trọng giúp cho làng nghề phát triển bền vững , trước hết mỗi hội viên
phải có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân
tạo sự đồng thuận cao , về mục đích của việc thu hồi đất là giúp cho
làng nghề phát triển , tạo được nhiều công ăn việc làm , đầu tư được
máy móc dây truyền hiện đại ,giảm chi phí lao động , giảm ô nhiễm
môi trường sống , tăng thu nhập của nhân dân.
2: Đầu tư đổi mới công nghệ ,sản phẩm mới.
Hội Da giầy thường xuyên tổ chức đi thăm quan ở nhiều nơi ,để giúp
hội viên học hỏi được kinh nghiệm , mạnh dạn đầu tư các công nghệ
hiện đại vào sản xuất , nâng cao được chất lượng sản phẩm đủ sức
cạnh tranh trên thị trường ,thường xuyên thay đổi mẫu mã , tạo tư duy
cho người tiêu dùng luôn thích dùng hàng mới mẫu mã đẹp .
3: Về vốn .
Đề nghị UBND xã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ sản xuất kinh
doanh được vay vốn các ngân hàng , trung hạn ,ngắn hạn với mức vay
đáp ứng được tài sản thế chấp và vốn lưu động của các hộ .
4: Về Dậy Nghề .
Tranh thủ các nguồn vốn khuyến công của thành phố để mở các lớp
đào tạo nghề như nâng cao trình độ quản lý quản trị kinh doanh , ứng
dụng các công nghệ tiên tiến , vệ sinh an toàn lao động , phòng chống
cháy nổ cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất , khuyến khích các


hộ có nghề thủ công tự truyền nghề cho nhiều lao động trong và ngoài
xã .
5: Về thị trường và tiêu thụ sản phẩm .
Hội da giầy làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm làng
nghề , vận động các hộ làm nghề trú trọng sản xuất hàng hóa có chất
lượng cao, cập nhật cung cấp thông tin về giá cả , xu hướng phát triển
của thị trường cho hội viên , liên hệ tìm kiếm các nguồn thị trường ,
đặc biệt là thị trường nước ngoài , mời các chuyên gia có kinh nghiệm
về xuất khẩu hàng hóa về phổ biến các thủ tục , cách thức tiếp cận thị
trường trong và ngoài nước ,xây dựng một chương trình chung để đáp
ứng hoạt động sản xuất kinh doanh ,thương mại ,dịch vụ .
Tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất
kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường .
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tranh thủ sự giúp đỡ của
Hiệp Hội da giầy Việt Nam ,Hội da giầy thành phố Hà Nội và các
doanh nghiệp , cơ sở sản xuất , thường xuyên tham gia hội chợ ,hội
thảo chuyên đề giới thiệu về kỹ thuật mới trong sản xuất giầy da ,
Tổ chức các chuyến thăm quan , học tập kinh nghiệm với các địa
phương , đơn vị hoạt động có hiệu quả trong nghề da giầy.
6: Đảm bảo môi trường .
Đề nghị chính quyền các cấp quy hoạch và xây dựng các hệ thống
công trình cấp thoát nước , xử lý chất thải làm giảm thiểu ô nhiễm môi
trường làng nghề .
Các hộ sản xuất cần thực hiện tốt luaaaatl bảo vệ môi trường , khi sản
xuất trang bị đầy đủ dụng cụ bảo vệ môi trường , rác thải phải phân
loại và đổ đúng nơi quy định , khi sử dụng hóa chất để phun phải làm
hệ thống dẫn khí thải đưa nên cao theo quy định của UBND xã .
7: Về phong tặng nghệ nhân .
Căn cứ vào quy chế của UBND thành phố Hà Nội về xét phong tặng
nghệ nhân , Hội chủ động mời các cơ sở sản xuất có tay nghề cao tham
gia các hội thi , hoặc đăng ký sản phẩm chất lượng cao , được giải
thưởng để làm cơ sở phong tặng nghệ nhân Hà Nội ,nghệ nhân ưu tú ,
Nghệ nhân nhân dân , tham mưu cho UBND xã xét đề nghị thành phố
phong tặng nghệ nhân cho những cá nhân có tay nghề cao .


8: Về đăng ký thương hiệu .
Đề nghị chính quyền các cấp hỗ trợ một phần kinh phí ,để hội đăng ký
thương hiệu làng nghề giầy da Phú Yên .
Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở tham gia hội chợ trong nước
để quảng bá sản phẩm ,tìm kiếm thị trường .
Đề nghị UBND xã là đầu mối , kết nối doanh nghiệp với hộ sản xuất
làng nghề với bộ công thương , sở công thương , các trung tâm khuyến
công , hội nghề nghiệp để trao đổi thông tin tiếp cận các đối tác trong
nước .
Tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất lớn có uy tín tham
gia làm thương hiệu để giúp cho các hộ sản xuất kinh doanh lành mạnh
và phát triển bền vững .
9: Về thông tin .
Đề nghị Hiệp Hội da giầy Việt Nam hỗ trợ thông tin truyền thông về về
hoạt động của hội trên trang web của Hiệp Hội , về nâu dài tiến hành
xây dựng trang web riêng của của hội da giầy Phú Yên .
Đề nghị UBND xã quan tâm thường xuyên cung cấp thông tin về các
mặt kinh tế ,văn hóa ,xã hội , đặc biệt về thông tin công nghệ để doanh
nghiệp và các hộ sản xuất nâng cao kiến thức ,năm bắt kịp thời thông
tin kinh tế thị trường ,để điều chỉnh sản xuất theo yêu cầu của thị
trường .
10: Về lễ hội vinh danh làng nghề
Căn cứ chỉ thị số 32 của ban thường vụ huyện ủy ngày 14/03/2013 của
huyện Phú Xuyên và kế hoạch tổ chức ngày vinh danh làng nghề
truyền thống huyện Phú Xuyên . UBND huyện Phú Xuyên giao cho xã
Phú Yên tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề lần thứ nhất ,hội da giày
đề nghị các hội viên hưởng ứng và tham gia lễ hội và có trách nhiệm
ủng hộ kinh phí để xã tổ chức lễ hội thành công .
11: Phát triển làng nghề gắn với du lịch .
Đề nghị UBND xã có kế hoạch bảo tồn trùng tu các di tích lịch sử văn
hóa tín ngưỡng ,khôi phục các hoạt động văn hóa dân gian , lễ hội
truyền thống làm phong phú nội dung của du lịch làng nghề .
Khảo sát, quy hoạch giao thông các làng nghề ,nhằm đảm bảo sự lưu
thông hàng hóa .
Mở rộng tuyến giao thông chính trong làng nghề , xây dựng làng nghề
thành phố nghề .


Cần tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống cung cấp điện đến tất cả
các làng nghề để đảm bảo đủ điện để sản xuất . Rà soát tình hình cung
cấp điện của các thôn để kết hợp với ngành điện sửa chữa nâng cấp
lưới điện .
12: Hoạt động của Hội .
Kiện toàn Ban chấp hành hội có đủ năng lực lãnh đạo hội , thường
xuyên kết nạp hội viên mới , phân công nhiệm vụ cho các thành viên
trong ban chấp hành để phát huy tối đa thế mạnh của từng người .
Có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng ,hợp pháp của cá nhân ,
doanh nghiệp ,tổ chức hoạt động liên quan đến nghề da giầy , kiến nghị
với các cấp ủy Đảng ,chính quyền về những vấn đề liên quan thuộc
ngành da giầy .
Giúp các doanh nghiệp ,cơ sở sản xuất giầy da liên doanh,liên kết ,hợp
tác sản xuất ,từ đó nâng cao vị thế và năng lực của các doanh nghiệp .
Đồng thời tránh được tình trạng phát triển tự phát ,cạnh tranh không
lành mạnh .
Xã hội hóa nguồn kinh phí hoạt động của Hội ,thường xuyên giao lưu ,
có trọng điểm để tận dụng khả năng và thế mạnh vốn có của mỗi hội
viên .
Trên đây là bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013 và phương
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018 của hội da giầy Phú Yên rất
mong được các đại biểu tham gia đóng góp bổ xung để bản báo cáo
thêm hoàn chỉnh .
Nơi nhận:
Đại biểu khách
BTV Đảng ủy
TTHĐND-UBND
Các thôn
Lưu V/P

TM.BCH HỘI DA GIẦY
Q.CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương ĐứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×