Tải bản đầy đủ

BAI BAO CAO SINH HC

BÀI BÁO CAO SINH HỌC _ TỔ 1_ ĐỘT BIẾN HÌNH THÁI NST
I.

II.

III.

Mở đầu
- Giới thiệu : KÍnh chào quý thầy cô và các bạn mình là Mỹ Linh đại diện cho tổ 1
thuyết trình về bản báo cáo Đột biến NST hình thái
- Hỏi : Có bạn nào có thể cho mình biết đột biến NST hình thái là gì và ví dụ ( gài
mấy tụi trong tổ mình á mà trả lời sơ sơ thôi cả họ biết mình gài )
- Một số ít bạn đã biết sơ qua về đột biến NST hình thái nên bây h ta sẽ cùng tìm
hiểu
Thân
- Nếu khái niệm lại đột biến NST hình thái đã đc học ở bài nào
1. Lông chuột
2. Người
3. Lá lúa
4. Thân , bong, hạt lúa
( mõi phần có 1 cái ảnh dạng gốc, dạng đột biến chỉ rõ về đột biến ở chỗ mô

=)))
- Ngoài kiến thức cần tìm hiểu còn có những cái khác ( 2-3 cái )
Kết
- Hỏi : Ai có thể nhắc lại khái niệm và chơi 1 trò chơi : vd hỏi chuột dạng gốc dạng
đột biến ra răng => có kẹo
- Cám ơn
Hương, Linh có chi bổ sung thì cứ them vô hấy =))))))Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×