Tải bản đầy đủ

Bai bao cao python

Bài Báo Cáo PowerPoint
Lập Trình Python
Nhóm 1
Thành viên gồm

Trần Trung An MSSV 16142259
Hoàng Văn Bảo MSSV 16142263
Phạm Hoàng Ân MSSV 16142261


Nhóm 1:Xin Chào Thầy Và Các Bạn
• Nhóm 1:Xin giới thiệu đến các bạn các thao
tác trên tập tin của Python gồm:
-Mở File
-Đọc nội dung từ File
-Ghi nội dung vào File
-Đóng File


MỞ FILE:
• Trước khi muốn đọc hoặc ghi file, bạn cần có thao tác mở file theo cú pháp:


savefile = open ('exampleFile.txt' , 'w' )
=>kết quả là mở ( 'exampleFile.txt' , 'w' )
exampleFile.txt : là đường dẫn chứa file
w : mở để ghi nội dung
r : mở để đọc nội dung (mặc định)

Ngoài ra còn một số chế độ


Đọc File

Ở ví dụ sau đây ta dùng thêm lệnh” read” nó có tác dụng:


Ghi nội dung vào file

Cấu trúc


Đóng file

Đóng file đã mở
Sau khi hoàn tất các thao tác đọc ghi file thì
gọi
thức close() để đóng file đã mở. Ví dụ:


BÀI BÁO CÁO ĐÃ HẾT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×