Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Tên đề tài:……………
GVHD: ………….
SVTH:……………


Nội dung chínhGiới thiệu về đề tài
Các chức năng của hệ thống
Thiết kế cấu trúc dữ liệu
Thiết kế module
Thiết kế giao diện
Kết luận1. Giới thiệu đề tài
• Tại sao lại lựa chọn đề tài? Đã có đề tài này
chưa? Cái mới trong đề tài
• Mô tả ngắn gọn nghiệp vụ của bài toán (form
1)


2. Các chức năng của hệ thống
• Ghi các chức năng chính của hệ thống: thông
thường chỉ ghi ở mức quản lý, không ghi mức
nhỏ hơn. VD: quản lý sản phẩm, quản lý hóa
đơn nhập, quản lý hóa đơn bán,…
• Tham khảo form 3
• Nếu trình bày trên nhiều trang thì ghi tiêu đề
của trang, thêm chữ “tiếp”. VD: nhìn slide sau


2. Các chức năng của hệ thống (tiếp)
• Ghi các nội dung tiếp theo vào đây


3. Thiết kế cấu trúc DL
• Nói về CTDL chung cho mỗi đối tượng. VD:
mỗi đối tượng gồm mã, tên, … (tùy từng đối
tượng thì ghi rõ)
• Lưu trữ trong tệp text, cấu trúc tệp như thế
nào? VD: ma#ten#..... Các thuộc tính cách
nhau bởi dấu #
• Tham khảo form 5


4. Thiết kế module
• Bài toán gồm mấy module? Là những Module
nào?
• Chỉ kể tên
• Tham khảo form 6


5. Thiết kế giao diện
• Chụp hình ảnh menu chính, các hình ảnh của
các chức năng chính như: quản lý SP, quản lý
Hóa đơn nhập, QL hóa đơn xuất, …


Kết luận
• Những gì đạt được
• Hạn chế


DEMO chương trình


• Trang cảm ơn: các em ghi “ Em xin chân thành
cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chú ý lắng
nghe”


Lưu ý
• Trình bày tất cả báo cáo (cả nói và demo) trong khoảng
10-15’ tùy hội đồng
• Làm khoảng 10-12 slide, cùng lắm cho đến 15, không
được vượt quá
• Viết thật ngắn gọn, súc tích, không copy word vào báo
cáo.
• Cố gắng viết ít, nói nhiều. Không quan trọng làm được
nhiều, quan trọng mình làm đến đâu hiểu đến đấy.
Một bài hoàn chỉnh nhưng không hiểu thì vẫn trượt
như thường. Làm được 1 form quản lý thôi nhưng hiểu
vẫn Ok hơn.
• Chúc các em hoàn thành tốt đồ án của mình!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×